Konsolidácia bez registra – ako von z problémov?

Konsolidácia pôžičiek bez registra je spôsob, ako spojiť všetky svoje existujúce úvery do jednej, čo umožňuje pohodlnejšie platenie menších splátok. Táto výhoda nám umožňuje znížiť celkové náklady a zvýšiť úrokovú mieru.

Navyše, pretože konsolidácia bez registra nevyžaduje papierovanie alebo skontrolovanie úverovej histórie, nie je potrebný žiadny finančný register, pretože je univerzálne dostupný pre všetky banky a jeho cieľom je pomôcť dostať sa do lepšej finančnej pozície.

Ako sa vyhnúť konsolidácii?

V akomkoľvek rozpočte, individuálnom či rodinnom, by mala platiť základná a najrozumnejšia zásada: míňať len toľko, koľko dovoľujú príjmy. Šetriť na nečakané výdavky a ak ešte niečo zostane, tak na budúcu spotrebu. Na dovolenku, novú obývaciu stenu, či výmenu starého vozidla za nové.

Jednoducho povedané: najlepšie je svoju energiu investovať do zarábania peňazí a šetrenia. Niekedy si v snahe niečo nasporiť, musíme aj niečo odoprieť. Utiahnuť si opasok. V budúcnosti to však oceníme. Potom si môžeme dopriať niečo viac a „za svoje“.

Našetrenú čiastku môžeme výhodne investovať, aby sa ešte zhodnotila a rozrástla. Túto stratégiu používajú aj veľké firmy a hovorí sa jej odložená spotreba.

Žiaľ, v praktickom živote sa máločo vyvíja takýmto „učebnicovým“ spôsobom. Niekedy proste výdavky – keď aj na kratšie obdobie – prevyšujú naše príjmy. Minú sa aj rezervy a účty treba napriek tomu platiť v plnej výške a načas.

Najlepšia je prevencia

Na rad prichádza riešenie v podobe pôžičiek. V dnešných časoch nejde o nič výnimočné a pri dobre nastavených parametroch môžu byť úvery veľkou pomocou. Základom je brať si pôžičky len na to, čo je naozaj nevyhnutné a neodkladné. Ak sa všetko dobre spočíta, nemalo by sa stať, že na splácanie nebude mať človek dostatok financií.

Je tu však stále jedna pasca. V drvivej väčšine prípadov pri nastavovaní výšky pôžičky a jej splátok sa kalkuluje so súčasnými príjmami a výdavkami. Tie sa však v čase dosť menia a zakývať s nimi dokáže mnoho okolností, nech už je to prírastok do rodiny, choroba, strata zamestnania či horšie platený džob.

Takéto výkyvy predstavujú riziko najmä ak má človek na krku úvery s dlhšou dobou splatnosti. Dva roky platíme bez problémov. Neskôr sa môže dostať do problémov.

Vyriešiť sa to dá napríklad poistením schopnosti splácať úver. To je však nie vždy výhodné a niektoré úvery dokáže zbytočne predražiť. Pri pôžičkách na vyššie sumy a s dlhšou dobou splatnosti však stojí za to nad ním pouvažovať.

Konsolidácia zníži mesačné splátky

Ak už má človek dva alebo aj viacero úverov, ktorých splátky sú privysoké, v takom prípade je pre neho vhodným riešením práve konsolidácia úverov. Ide o to, že všetky svoje terajšie úvery zlúči do jedného s prijateľnejšie nastavenými mesačnými splátkami.

V praxi to funguje tak, že si nájde veriteľa, ktorý s ním uzavrie zmluvu o konsolidačnom úvere. Inými slovami: poskytne mu pôžičku, pomocou ktorej za neho splatí dlhy všetkým jeho predošlým veriteľom. Staré pôžičky, ktorých splátky sú pre neho v súčasnosti príliš vysoké – zaniknú. Nahradí ich len tento jediný úver od nového poskytovateľa s nižšie nastavenou mesačnou splátkou.

Aby sa mohli splátky „scvrknúť“ na prijateľnejšiu hodnotu, nový veriteľ mu v podstate jeho nový konsolidačný úver „natiahne“ na dlhšie obdobie.

Takýmto spôsobom si zjednoduší proces splácania. Nebude už totiž musieť sledovať, kedy, komu a koľko treba uhrádzať.

Skutočnosť, že po konsolidácii má len jedného veriteľa je výhodná aj v tom, že zníži aj celkovú výšku mesačných poplatkov spojených s pôžičkami. Jedna zmluva rovná sa jeden poplatok.

Najvýhodnejší úrok sa získa založením nehnuteľnosti

Nájsť vhodného veriteľa, ktorý medzi ďalšími produktmi ponúka aj konsolidačný úver, nie je vôbec problém. Tento typ pôžičky dnes ponúkajú takmer všetky banky aj nebankové spoločnosti. Rozdiely medzi nimi sú v úročení (pozri RPMN) a v podmienkach, ktoré si veritelia stanovujú na ich získanie.

Konsolidačná pôžička najlacnejšie vyjde v bankách, ktoré majú kritériá na posudzovanie bonity nastavené pomerne vysoko. Ak žiadateľa vyhodnotia ako nedostatočne solventného klienta alebo ako príliš rizikového dlžníka kvôli negatívnemu záznamu v úverovom registri, šanca, že sa dostane k výhodnému konsolidačnému úveru je takpovediac nulová.

Aj nebankovky však majú svoje hranice: ak má človek príliš veľa úverov a patríte medzi neplatičov, môže sa mu stať, že mu ako úverovo nespôsobilému klientovi zamietnu pôžičku aj tu!

Ak chce človek čo najviac znížiť úrokovú mieru svojich starých úverov a minimalizovať výšku mesačných splátok, najlepšie podmienky konsolidačného úveru získa, ak bude ručiť nehnuteľnosťou alebo získa bonitného ručiteľa.

Pri konsolidačnom úvere zaistenom nehnuteľnosťou však odporúčame maximálnu opatrnosť. V prípade možnej budúcej insolventnosti a problémoch so splácaním by človek mohol prísť aj o strechu nad hlavou.

Ak sa rozhodne pre konsolidáciu, prináša to so sebou ešte jeden bonus. Požičať si je možné aj o niečo viac, ako je potrebné na vyplatenie aktuálnych úverov. Človek sa zbaví bremena starých a nevýhodných pôžičiek a ešte môže získať aj niečo navyše pre vlastnú spotrebu.

Konsolidovať môže bankové aj nebankové úvery, kreditné karty, povolené prečerpanie účtu, lízing aj nákupy na splátky.

Konsolidácia úverov je riešenie pre dlžníka, ktorý už má minimálne dva úvery s príliš vysokými splátkami.

Konsolidácia úverov bez registra – aké má výhody?

Konsolidácia úverov bez registra je užitočná možnosť ako zjednodušiť a znížiť mesačné splátky z finančných záväzkov, akými sú úvery, kreditné karty a iné finančné záväzky. Konsolidácia úverov umožňuje zlúčiť všetky úvery a kreditné karty do jedinej mesačnej splátky s nižšou úrokovou sadzbou, čo umožní lepšie riadiť financie.

Konsolidácia úverov bez registra má mnoho výhod pre ľudí, ktorí sú zadlžení, a ktorí hľadajú možnosti, ako znížiť svoje mesačné splátky:

  • Jedno všeobecné splácanie – konsolidáciou úverov je možné zlúčiť všetky doterajšie úvery a kreditné karty do jedinej mesačnej splátky. To umožní lepšie riadiť financie.
  • Nižšia úroková sadzba – konsolidácia umožní získať nižšiu úrokovú sadzbu pre všetky úvery do jednej spoločnej mesačnej splátky.
  • Kratšia doba splácania – konsolidáciou úverov je možné znížiť mesačnú splátku a zároveň skrátiť celkovú dobu splácania.
  • Bezpečnosť – pri konsolidácii úverov bez registra nedochádza k registrácii v bankových registroch, čo je pre mnohých dlžníkov veľmi výhodné.

Konsolidácia úverov bez registra môže byť pre mnohých dlžníkov užitočnou možnosťou ako znížiť svoje mesačné splátky a skrátiť čas potrebný na splatenie všetkých svojich finančných záväzkov.

Aká je to pôžička bez registra?

Pôžička bez registra dlžníkov je druh pôžičky, kde nie je potrebné vykonať žiadne kontroly v centrálnom registri dlžníkov. Ide o finančné produkty, ktoré sa najčastejšie používajú na zabezpečenie menších finančných potrieb. Tieto produkty sú k dispozícii od viacerých finančných inštitúcií a sú často k dispozícii v on-line verziách.

Dôvodov pre pôžičku bez registra je viac. Tieto finančné produkty ponúkajú rýchle a pohodlné požičiavanie, pretože nedochádza k žiadnym dlhým zložitým procesom. Z tohto dôvodu nie je potrebné vykonať žiadnu preverovaciu službu alebo overovať historické údaje o pôžičkách.

Väčšinou sú na tieto druhy pôžičiek kladené vyššie úroky zo strany veriteľa. Pretože sú zamerané na klientov, ktorí potrebujú finančnú pomoc rýchlo, môžu mať vyššie úroky, aby zmiernili svoj rizikový tlak. To je najúčinnejší spôsob ako predísť prípadným budúcim problémom so splácaním.

Väčšina finančných inštitúcií má na svojich stránkach oblasť zameriavajúcu sa na poskytovanie pôžičiek bez registra. Zvyčajne sú pre nich k dispozícii rôzne druhy finančných balíkov, pomocou ktorých majú klienti možnosť požadovať pôžičky.

Pôžička na vyplatenie dlhov

Čoraz viac ľudí si dnes vytvára ťažkosti s dlhmi a sú často zmätení ohľadom toho, čo robiť. Ľudia sa často obracajú na finančné inštitúcie, pokiaľ ide o získanie pôžičky na vyplatenie dlhov.

Pôžička na vyplatenie dlhov je veľmi užitočná pre ľudí, ktorí už dosiahli finančné ťažkosti. Nerovnomerné výdavky z dôvodu nízkych príjmov alebo vysokých úverov spôsobujú ťažkosti s dlhmi, ktoré môžu byť veľmi ťažko zvládnuteľné. Ak sa pre pôžičku na vyplatenie dlhov človek rozhodne, mal by si uvedomiť, že ho to bude stáť dosť peňazí.

Finančné inštitúcie, ktoré ponúkajú také pôžičky poskytujú pôžičky s vysokými úrokmi, nakoľko zarábajú na výplatách dlhu. Úrokové sadzby sa tiež líšia od inštitúcie k inštitúcii. Ak sa pre pôžičku na vyplatenie dlhov človek rozhodne, mal by byť opatrný pri výbere inštitúcie, od ktorej pôžičku získa.

Mal by zistiť doterajšie názory a skúsenosti ľudí s prijatím takýchto pôžičiek a výberom inštitúcie.

Refinancovanie spotrebného úveru

Refinancovanie spotrebného úveru je proces, ktorým dlžníci ušetria časť peňazí tým, že refinancujú existujúci úver. Pri refinancovaní spotrebného úveru sa získané peniaze presunú do novej finančnej dohody s nižšou úrokovou sadzbou. To môže mať pozitívny vplyv na finančný stav dlžníka a umožniť mu vyhovieť svojim finančným záväzkom.

Prvou pozitívnou výhodou refinancovania spotrebného úveru je zníženie úroku. Refinancovaním dlžníci získajú nižšiu úrokovú sadzbu, ktorá im umožní ušetriť peňažné prostriedky zaplatením nižších mesačných splátok. Toto tiež umožní dlžníkom konsolidovať svoje existujúce úvery a splácať ich s jednou nižšou a ustálenou úrokovou sadzbou.

To môže ušetriť veľa času a peňazí, ktoré by sa inak investovali do splácania viacerých úverov naraz.

Ďalšou výhodou refinancovania spotrebného úveru je, že to môže pomôcť ľuďom kontrolovať svoje finančné záväzky. Vďaka refinancovaniu môžu dlžníci dosiahnuť dlhodobé splátky s ustálenou úrokovou sadzbou počas celého obdobia splácania. To im môže pomôcť lepšie plánovať svoje mesačné výdavky tým, že im to dá viac času pre zaplatenie úveru.

Refinancovanie spotrebného úveru môže byť užitočnou finančnou stratégiou pre dlžníkov, ktorí majú dostatočné finančné prostriedky a chcú ušetriť. Pre lepšiu ponuku je však potrebné vykonať dostatočnú kontrolu, aby sa ubezpečilo, že sú vybraté správne produkty a porovnané vhodné ponuky od rôznych poskytovateľov úverov.