Študentské pôžičky – pôžičky bez registra

studentske-pozicky

Študentská pôžička je pomerne špecifický typ pôžičky. Študenti sú osoby po väčšinou zárobkovo málo činné, takže z hľadiska bonity pomerne málo zaujímavé. Zároveň však ich vzdelanie dáva predpoklad na to, že finančná situácia má a bude mať potenciál zlepšovať sa.

Financovať štúdium a náklady s ním spojené pomáha napríklad štátny Fond na podporu vzdelávania. Poskytuje viacero typov pôžičiek pre študentov denného i externého štúdia. Fond požičiava s ručiteľom aj bez a splatnosť pôžičiek je zvyčajne od 5 do 10 rokov.

Študentom požičajú aj banky či nebankové spoločnosti. Avšak finančné inštitúcie požadujú, aby mal študent aj ručiteľa, ktorý mu pomôže pôžičku splatiť.

Študentské pôžičky z Fondu na podporu vzdelávania

Ide o zvýhodnenú pôžičku pre študentov, o ktorú môžu požiadať študenti vysokých škôl z Fondu na podporu vzdelávania. Určené sú prakticky pre všetkých vysokoškolských študentov, v prípade veľkého záujmu majú prednosť študenti v hmotnej núdzi či poberatelia sociálneho štipendia.

V roku 2013 vláda SR zriadila program študentských pôžičiek, ktorý bol navrhnutý s cieľom poskytnúť podporu študentom z domácností s nízkymi alebo skromnými príjmami, ktorí by si inak nemohli dovoliť študovať na vysokej škole. Program slúži na pomoc pri úhrade školného, životných nákladov, študijných materiálov a ďalších nákladov na vzdelávanie.

Program študentských pôžičiek zastrešuje Fond na podporu vzdelávania, ktorý sa stal od roku 2013 nástupcom Študentského pôžičkového fondu.

Študentský pôžičkový fond

Zďaleka najvýhodnejšou hoci na vybavovanie najnáročnejšou je pôžička pre študentov od Študentského pôžičkového fondu, ktorý od roku 2013 zastrešuje Fond na podporu vzdelávania.

Žiadateľom môže byť každý študent:

 • dennej alebo externej formy prvého štúdia na vysokej škole v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole
 • ktorý má trvalý pobyt v Slovenskej republike
 • študent, ktorý študuje na vysokej škole v Slovenskej republike v postavení zahraničného Slováka

Za prvé štúdium na vysokej škole sa považuje i ďalšie štúdium absolventa bakalárskeho štúdia, ak pokračuje dennou alebo externou formou v magisterskom štúdiu alebo inžinierskom štúdiu.

Pôžička pre študentov vysokých škôl

Pôžičky z Fondu na podporu vzdelávania môžu teda získať všetci študenti vysokých škôl, vrátane študentov doktorandského štúdia, ktorí spĺňajú kritéria.

Fond na podporu vzdelávania ponúka niekoľko typov pôžičky pre študentov, ktoré sa od seba líšia tým, pre koho sú určené, maximálnou výškou pôžičky, požiadavkami na zabezpečenie či spôsobom splácania a podobne.

Typy pôžičiek:

 • pôžička pre študentov s ručiteľom – ide o bezúčelovú pôžičku, o ktorú môže požiadať študent I.-III. stupňa dennej alebo externej formy štúdia na vysokej škole na Slovensku či v zahraničí;
 • študentská pôžička bez ručiteľa – ide o bezúčelovú pôžičku pre študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej forme, ktorý študuje na vysokej škole na území Slovenskej republiky a doteraz nemal poskytnutú pôžičku pre študentov z Fondu na podporu vzdelávania; zároveň musí spĺňať aj jedno z ďalších kritérií, ktoré sa týkajú buď hmotnej núdze alebo študenta, ktorý vyrastal v detskom domove či v náhradnej starostlivosti; v čase žiadosti o pôžičku musí byť zapísaný do ročníka a zároveň nesmie mať ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • pôžička pre študentov na excelentných vysokých školách – žiadať o ňu môžu vysokoškoláci I.-III. stupňa štúdia v dennej formy, ktorí študujú na vysokej škole zaradenej medzi 500 škôl s najvyšším hodnotením na svete za posledný rok; pôžička musí byť zabezpečená ručiteľom; môže byť:
  • bezúčelová – ak je študent už zapísaný do ročníka v príslušnom stupni vysokoškolského štúdia v akademickom roku, v ktorom o pôžičku žiada
  • účelovo viazaná – pre študentov, ktorý sú prijatí na štúdium, ale ešte neboli zapísaní, keďže podmienkou zápisu je úhrada školného; ide o pôžičku na úhradu školného, zvyšnú sumu po úhrade školného môže študent použiť aj na iné účely spojené so štúdiom
 • pôžička pre študentov, ktorým bol udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo dočasné útočisko

O študentské pôžičky na ďalší akademický rok možno žiadať do 30. septembra aktuálneho roka. Splatnosť pôžičky pre študentov býva zvyčajne od 5 do 10 rokov.

Pôžičky pre študentov stredných škôl

Pôžičky pre študentov stredných škôl – študenti stredných škôl majú možnosti limitované, v zásade pre nich žiaden produkt špeciálne ponúkaný nie je. Takže si musia zobrať (samozrejme ak sú plnoletí) niektorú z bezúčelových pôžičiek.

Študenti to na Slovensku rozhodne nemajú ľahké. A to aj napriek tomu, že štúdium na vysokých školách je na Slovensku úplne zdarma. Teda neplatí sa žiadne školné. Študenti však nemajú život zadarmo. Musia si platiť ubytovanie, stravu a samozrejme sa musia z času na čas aj zabávať.

Mnohí študenti nemajú dostatočne solventných rodičov, ktorí by dokázali financovať ich študijné aktivity bez problémov. Riešením je pôžička pre študentov. Pôžička pre študentov je zaujímavým spôsobom, ako vychovávať mladých ľudí k zodpovednosti.

Dostupnosť študentských pôžičiek

Dostupnosť študentských pôžičiek býva obmedzená.

Vo veľkých slovenských bankách toho veľa pre študentov nenájdete. Väčšina bánk žiadne špeciálne pôžičky pre študentov nevytvára. A tie, ktoré majú v ponuke študentské pôžičy, sa iba tak tvária.

Bankové študentské pôžičky zvyčajné bývajú obyčajné spotrebné úvery. Vyžadujú ručiteľa, ktorým je spravidla rodič. Teda študent prakticky berie spotrebný úver od rodiča. Úroková miera pri študentskom úvere a spotrebnom úvere je prakticky identická.

Študentská pôžička bez ručiteľa jednoducho neexistuje. Študentská pôžička bez ručiteľa existuje iba vo forme kontokorentného účtu, čo sotva možno považovať za plnohodnotný úver. Študent tak má šancu získať bez dokladovania príjmu iba niekoľko stovák eur.

Študentské pôžičky ponúkajú aj niektoré banky

Najvýhodnejšou pôžičkou hlavne svojim podmienkami splácania je pre študentov pôžička z Fondu na podporu vzdelávania. Avšak balík peňazí, ktorý ministerstvo školstva poskytuje na študentské pôžičky býva obmedzený a tak nemusí vyjsť na každého.

Dostupnú pôžičku pre študentov ponúkajú aj niektoré banky. V Slovenskej sporiteľni si môžu vysokoškoláci požičať na čokoľvek až do 40 000 eur, avšak k pôžičke potrebujú ručiteľa.

Parametre pôžičky pre vysokoškolákov:

 • suma od 300 eur do 40 000 eur
 • splatnosť od 1 do 8 rokov
 • bez poplatkov
 • úroková sadzba počas celej doby splatnosti od 5,99 percenta ročne
 • bez dokladovania účelu
 • s ručiteľom
 • mimoriadna splátka raz ročne

Pôžičku pre vysokoškolákov môže od Slovenskej sporiteľne získať študent denného štúdia vysokej školy od 18 do 26 rokov. K žiadosti je potrebný občiansky preukaz a potvrdenie o návšteve vysokej školy. K získaniu pôžičky treba mať ručiteľa – teda osobu s pravidelným príjmom, ktorá bude spolu so študentom úver splácať.

Online pôžička pre mladých či študentov

Bez ručiteľa či dokladovania príjmov zvyčajne študentom požičajú skôr nebankové spoločnosti. V nich možno pomerne rýchlo vybaviť online pôžičku za miernejších podmienok, avšak zvyčajne s vyššími úrokmi ako v bankách.

Spravidla pri pôžičkách pre študentov potrebuje žiadateľ aj ručiteľa, ktorý s ním bude pôžičku splácať, napríklad rodiča. Bez ručiteľa možno získať niektoré nebankové pôžičky, ide však skôr o nižšie sumy s krátkou dobou splatnosti.

Takto získať napríklad možno pôžičku do 200 eur či mini sms pôžičku. Ide o dostupné pôžičky aj pre študentov či pôžičky pre mladých, ktoré možno vybaviť aj jednoducho prostredníctvom internetu. Takéto online pôžičky sa hodia skôr na menšie výdaje, ide spravidla o niekoľko desiatok až stoviek eur.

Nie všetky nebankové spoločnosti poskytujúce tento druh úverov však požičajú aj študentom, a tak je ponuka pomerne obmedzená. Pri hľadaní najvýhodnejšej pôžičky by nemala chýbať ani obozretnosť. Ponúk na najlepšiu pôžičku je na trhu veľa, nie všetky sú však seriózne.

Na finančnom trhu možno nájsť napríklad aj súkromné pôžičky, ktoré zvyčajne požičiavajú peniaze bez podmienok. Avšak ide o neregulovaný trh, takáto pôžička tak môže byť veľmi riskantná.

Vhodnejšie je potom hľadať dostupnú pôžičku cez platformy, ktoré spájajú investorov ponúkajúcich súkromné pôžičky prostredníctvom platforiem. Súkromné pôžičky, alebo tzv. pôžičky od ľudí pre ľudí ponúkajú na slovenskom trhu napríklad Finzo či Žltý melón.

Porovnanie pôžičiek pre mladých a študentov

Nájsť dostupné pôžičky pre študentov nepredstavuje až taký problém. K väčšine z nich však študent potrebuje aj ručiteľa, ktorý mu pomôže pôžičku splácať. Niektoré banky ponúkajú študentské pôžičky ako samostatný produkt, iné majú výhodné úroky k pôžičke pre mladých alebo študentom umožnia využiť povolené prečerpanie účtu.

V nebankových spoločnostiach sú možnosti o čosi väčšie. Hoci väčšina z nich tiež vyžaduje k študentskej pôžičke ručiteľa, vykompenzujú to rýchlosťou vybavenia online pôžičky. Pri študentských pôžičkách sa navyše nepožaduje dokladovanie príjmu, s ručiteľom tak možno získať napríklad aj bezúčelovú pôžičku 1 000 eur bez dokladovania príjmu.

Na trhu možno nájsť aj ponuky nebankových spoločností na pôžičky bez ručiteľa. Ide zvyčajne o menšie sumy s krátkou dobou splatnosti. Ak teda študent potrebuje pôžičku 200 eur na menšie neočakávané výdavky, aj to sa dá.

Porovnanie pôžičiek pre študentov

PoskytovateľSumaDoba splatnosti
Slovenská sporiteľňa300 až 40 000 eur1 až 8 rokov
Fond na podporu vzdelávaniaaž do výšky 20 000 eur bez ručiteľa či na štúdium na excelentných vysokých školách v zahraničí5 až 10 rokov
Pôžičkomat50 eur až 500 eur5 až 31 dní
HyperPôžička50 eur až 1 000 eurdo 30 dní
Porovnanie pôžičiek pre študentov

Vybrať najlepšiu pôžičku nie je ľahké. Dostupných pôžičiek možno nájsť na trhu neúrekom. Platí však, že pri výbere najvýhodnejšej pôžičky treba sledovať nielen úrok, ale preveriť aj to, či za poskytnutie pôžičky netreba platiť ďalšie poplatky.

Žiadateľa by mala zaujímať aj dĺžka splatnosti a výška splátok. To si možno pri online pôžičke zvyčajne orientačne vypočítať aj v úverových kalkulačkách. V neposlednom rade treba overiť aj serióznosť poskytovateľa zverejnenými recenziami.