Ako funguje exekúcia: všetko, čo musíte vedieť

ako-funguje-exekucia

Exekúcia je pre každého veľmi nepríjemná skúsenosť, obzvlášť ak o nej nemáte ani tušenia. Nevzťahuje sa len na vaše dlhy voči bankám a nebankovým spoločnostiam, ale aj iných inštitúciám, napríklad sociálnej poisťovni.

Zákon nestanovuje minimálnu výšku dlhu, preto sa exekučné konanie môže začať aj kvôli niekoľko centovému dlhu.

Na viac v prípade, že ste v zahraničí, neprevezmete upomienku alebo nejakým spôsobom v stanovenej lehote neuhradíte dlžnú sumu, veriteľ má právo dať návrh na začatie exekúcie.

Domnienka, že k exekúcii sa pristupuje len pri veľkých dlhov je mylná. Práve preto by ste mali vedieť, aké má v procese exekúcie právomoci tak samotný exekútor, ako aj vy.

Začatie exekúcie

Ako sme už spomínali exekúcia hrozí najmä vtedy, ak dlhujete určitú sumu peňazí, ktorú nie ste schopný alebo ochotný splácať veriteľovi. Po niekoľkých upozorneniach veriteľ zvyčajne podá návrh exekútorovi na začatie exekúcie, kde sa to všetko začína.

Nasleduje žiadosť exekútora na začatie exekúcie, ktorá spolu s exekučným titulom putuje na príslušný súd. Sudca na základe potrebných dokumentov rozhodne o začatí, alebo naopak zastavení exekúcie.

V prípade, že súd vydá povolenie na exekúciu, dlžníkovi príde oznámenie o začatí exekučného konania. Informáciu o prebiehajúcom exekučnom konaní dostáva teda dlžník ako posledný.

Po prijatí tohto oznámenia plynie lehota 14 dní, počas ktorej môže dlžná osoba dlžnú čiastku uhradiť, podať námietku voči začatiu exekúcie, alebo sa pokúsiť dohodnúť na splátkovom kalendári.

Ak z nejakého dôvodu daná osoba toto upovedomenie neprevezme, alebo nepripisuje mu dôraz, po uplynutí 14 dní sa začína samotná exekúcia.

Na čo všetko vám môžu siahnuť?

Počas plynutia dvojtýždňovej lehoty už exekútor spolupracuje s finančnými inštitúciami, úradom v mieste vášho bydliska, zamestnávateľom a zisťuje stav vášho majetku. Zabudnite na peniaze, ktoré ste si niekde skryli. Exekútor má dosah na všetko.

Na základe získaných informácií si môže vybrať z niekoľkých spôsobov exekúcie. Najčastejším spôsobom vymáhania dlhov je zrážka z vášho príjmu alebo prevedenie dlžnej sumy z vášho bankového účtu.

Nikdy vám však nesmie zobrať všetky úspory. Na účte musí zostať presne 99,58 eur. V prípade, že strhnutá suma stále nepokryje všetky náklady vrátane trov konania, exekútor pristupuje k zrážkam z vašich príjmov.

Aj v tomto prípade má však isté obmedzenia. Nemôže vám strhnúť celý príjem, musí vám ponechať minimálne 60% zo životného minima. Ak ste rodič, k tejto sume sa pripočíta ešte 25% na každé dieťa a manželku.

Môže sa však stať, že strhnuté financie stále nepokryli dlžnú sumu a tak exekútor pristúpi k ďalším spôsobom vymáhania dlhu prostredníctvom zabavenia hnuteľného a nehnuteľného majetku.

Exekútor za sprievodu vás, alebo v prípade vašej neprítomnosti polície, príde k vám domov, spíše zoznam všetkých cenností, najmä elektroniku, starožitnosti, automobil, alebo čokoľvek iné, čo má vysokú hodnotu.

Tieto veci dá následne previesť do skladu, kde ich ocení odborník a odtiaľ v prípade nevyplatenia dlhu smerujú do dražby. Nehnuteľný majetok, dom, alebo byt sú už krajným riešením ak dlžník neprejavuje žiadnu snahu uhradiť dlžnú sumu.

Na čo všetko vám exekútor siahnuť nesmie?

Podobne ako pri vymáhaní dlžnej sumy z vášho bankového účtu alebo príjmu, aj v prípade zabavenia hnuteľného majetku má exekútor určité limity. V žiadnom prípade nesmie siahnuť na veci, ktoré slúžia na uspokojenie základných biologických potrieb.

Medzi ne napríklad patria aj hračky, postele, varič a pod. Taktiež nemôže siahnuť na vaše osobné veci, oblečenie, snubný prsteň, obrúčky aj v prípade, že majú vysokú hodnotu. Do dražby nesmú ísť ani špeciálne pomôcky pre zdravotne postihnutých a veci nevyhnutné na výkon podnikateľskej činnosti.

Keďže exekútori často zabavili nehnuteľnosti, ktoré mali slúžiť k zaplateniu aj nízkych súm dlhov, zastiahol zákon. Preto platí, že ak je vaša dlžoba nižšia ako 2000 eur, exekútor nesmie siahnuť na nehnuteľnosť. 

Kedy je možné exekúciu zastaviť?

Rozhodnutie súdu o začatí exekučného konania nemusí byť definitívne. Najmä vtedy, ak sa dlžník ocitol so svojou rodinou v situácii, kedy nie je schopný uživiť rodinu, nie to ešte splácať dlhy.

Najlepšou možnosťou je požiadať súd o odklad exekúcie spolu s relevantnými dôvodmi. Súd danú žiadosť prešetrí a vydá rozhodnutie kde schváli, alebo naopak zamietne odklad exekúcie.

Aké máte možnosti? 

Spojte svoje pôžičky a plaťte len jeden dlh

Najlepší spôsob ako sa nedostať do dlhov, je riešiť svoje problémy so splácaním ešte skôr, než vôbec vzniknú. Máte veľa menších pôžičiek, ktoré nedokážete platiť načas? Spojte si ich do jednej a majte na pamäti už len 1 dátum úhrady.

Ľudia sa často dostávajú do omeškania práve kvôli tomu, že neustriehnú dátumy úhrady splátok. Možno sa bojíte, že nepochodíte v banke, no aj pre vás existuje riešenie.

Osobný bankrot

Po novele v marci 2017 sa stal osobný bankrot prístupnejší pre viac ľudí vo finančne zlej situácii. Ak je exekúcia na vašu osobu už na spadnutie a každým dňom očakávate nepríjemné oznámenie v schránke, za zváženie stojí vyhlásenie bankrotu.

Máte 2 možnosti – buď sa váš majetok rozpredá a dlhy budú veriteľom vyplatené v konkurznom konaní alebo je dlžníkovi poskytnutá ochrana pred veriteľmi a správca vyhotoví na uhradenie dlhov splátkový kalendár.

Prečítajte si všetko dôležité, čo potrebujete o osobnom bankrote vedieť, aj s aktuálnymi novinkami, v samostatnom článku.

Komunikujte s veriteľom

Iste, každý, kto niekomu peniaze požičia a nedostávajú sa mu postupne naspäť je nedôverčivý a radšej siahne po službách exekútora, než by mal veriť “sľubom”.

Ak viete, že svoje záväzky dokážete uhradiť, len potrebujete trochu viac času, komunikujte s veriteľom a vysvetlite mu svoju situáciu. Dohodnite sa na splátkach dlhu a svoje záväzky pomaly plaťte.

Exekúcia je v každom prípade nepríjemná záležitosť, ktorá sa však dá vyriešiť. Stačí len pevná vôľa a snaha dohodnúť tie najlepšie podmienky splácania.