Licencovanie čistí trh od neserióznych poskytovateľov pôžičiek

Počnúc prvým septembrovým dňom môžu na Slovensku legálne poskytovať spotrebiteľské úvery len tí veritelia, ktorým Národná banka Slovenska (NBS) udelila licenciu.

Presne v tento deň totiž nadobudla účinnosť novela zákona o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov. Na jej základe sa zaviedlo povinné povoľovacie konanie na poskytovanie spotrebiteľských úverov.

Predtým než začali platiť nové zákonné pravidlá, fungoval na Slovensku len registračný systém. To znamená, že všetci veritelia, ktorí chceli poskytovať spotrebiteľské úvery, sa museli zapísať do do tzv. registra veriteľov a podregistra iných veriteľov, ktorý viedla NBS (pozn: tento systém bol v platnosti od 11. 6. 2010 až do 31. 9. 2015).

Licenciu získalo minimum poskytovateľov, zoznam sa však ešte mierne rozrastie

Teraz sú už pravidlá nastavené oveľa prísnejšie. Register veriteľov zanikol posledným augustovým dňom. Z viac ako 250-ich spoločností, ktoré v ňom dovtedy figurovali zatiaľ získalo oprávnenie poskytovať úvery spotrebiteľom len 18!

Zaujíma vás, ktoré z nich to sú? Prinášame vám zoznam subjektov, ktoré v súčasnej dobe už vlastnia licenciu od NBS, a teda môžu legálne poskytovať spotrebiteľské úvery:

 • Cetelem Slovensko
 • Consumer Finance Holding
 • ČSOB Leasing
 • Diners Club CS
 • Home Credit Slovakia
 • Impuls-Leasing Slovakia
 • Mercedes-Benz Financial Services Slovakia
 • Pohotovosť
 • Profi Credit Slovakia
 • Provident Financial
 • PSA Finance Slovakia
 • s Autoleasing SK
 • Tatra Leasing
 • Telervis Plus
 • Toyota Financial Services
 • UniCredit Leasing Slovakia
 • VB Leasing SK
 • Volkswagen Finančné služby Slovensko
 • VÚB Leasing

Pozn.: Zoznam pre vašu potrebu pravidelne aktualizujeme, aby ste mali vždy čerstvé informácie o spoločnostiach, ktoré k aktuálnemu dňu majú povolenie na poskytovanie spotrebiteľských úverov.

V prípade potreby si môžete aktuálnosť údajov overiť aj na stránkach NBS v excelovskom dokumente so zoznamom veriteľov s udeleným povolením.

TIP

Ak pri vybavovaní pôžičky uprednostňujete osobný kontakt priamo v pobočke nebankovej spoločnosti, odporúčame vám, aby ste si najprv pozreli hore uvedený zoznam veriteľov, ktorým NBS udelila povolenie a kontaktovali výhradne tieto spoločnosti.

Iba ony totiž môžu s vami reálne uzavrieť zmluvu o poskytnutí úveru. Ostatní veritelia, ktorí zatiaľ licenciu nezískali (a mnohí z nich vďaka prísne nastaveným pravidlám ani nezískajú), tak urobiť nemôžu!

TOP TIP:

Ak hľadáte naozaj rýchle a pohodlné riešenie, skúste si požiadať o pôžičku vypísaním nášho krátkeho online formulára. Už pred zavedením povinného licencovania sme spolupracovali iba s vybranými poprednými spoločnosťami, ktoré patria medzi serióznych a férových hráčov na slovenskom úverovom trhu.

Zákonom nariadené povoľovacie konanie nás preto nezaskočilo a s čistým svedomím vám môžeme priniesť dobrú správu: nebankové spoločnosti, s ktorými spolupracujeme bez problémov získali licenciu už od 1. septembra!

Koniec úžerníckym praktikám neserióznych poskytovateľov

Poskytovatelia úverov už musia mať od septembra na svoju činnosť licenciu od NBS. Podmienky na jej získanie sú prísne.

Povinné licencovanie je dobrým ťahom z hľadiska ochrany spotrebiteľa voči neférovým a nekalým praktikám niektorých – predovšetkým malých – poskytovateľov pôžičiek, ktorí sa kvôli ziskom neštítili poškodzovať svojich klientov.

Išlo hlavne o takých poskytovateľov, ktorí sa orientovali na profitovanie zo zlyhaných úverov. Svoju zárobkovú činnosť postavili na tom, že parametre úveru nastavili tak, aby sa klient dostal do problémov so splácaním.

Často išlo o ľudí, ktorí boli vysoko rizikoví z hľadiska nízkej bonity a platobnej disciplíny (napr. “preúverovaní” dôchodcovia alebo nezamestnaní), ktorým by seriózna nebankovka nepožičala, alebo ak aj áno, tak len nevysokú sumu, ktorá by nebola pre nich “likvidačná”.

Nakoľko pôžičky od nepoctivých veriteľov boli vo väčšine prípadov kryté zmenkou, táto sa pri porušení splátkového kalendára stala okamžite splatnou a vzhľadom na to, že klient nemal dostatok peňazí na vyplatenie celého úveru, nasledovalo exekučné konanie, kvôli ktorému prišli mnohí klienti aj o celý svoj majetok.

Licencie pre každého

Pre mnohých malých poskytovateľov je získanie licencie podľa nových pravidiel príliš nákladné, ale viac si už neškrtnú ani väčší, no neféroví veritelia.

Národná banka Slovenska totiž, skôr než subjektu udelí licenciu, tohto poriadne preverí a posúdi, či spĺňa prísne podmienky na získanie povolenia poskytovať spotrebiteľské úvery.

A tie sú skutočne prísne: veritelia musia v povoľovacom konaní preukazovať napríklad finančnú spôsobilosť, pôvod peňažných prostriedkov použitých na založenie spoločnosti a na jej podnikanie a odbornú spôsobilosť, bezúhonnosť a dôveryhodnosť zákonom ustanovených osôb.

Register poskytovateľov úverov, ktorý bol ešte donedávna v platnosti takéto „oddeľovanie zrna od pliev“ neriešil. NBS podľa starých pravidiel v podstate len registrovala jednotlivých poskytovateľov, no nepreverovala ich serióznosť.

Spoločnosti, ktoré na licenciu ešte len čakajú, zatiaľ nesmú poskytovať nové úvery! Legálne je len “dobiehanie” starých zmlúv uzavretých pred septembrom 2015.

Zmluva, ktorú by s vami uzavrel veriteľ, ktorý po 1. septembri 2015 nevlastní platnú licenciu, je automaticky neplatná!

Povoľovacie konanie stále prebieha a nie je časovo ohraničené: predpokladá sa, že licencie reálne získa celkovo okolo 30 až 50 spoločností.

Tie spoločnosti, ktoré stihli podať žiadosť o udelenie licencie do konca mája 2015, a predložili všetky potrebné doklady, už boli posúdené a tie z nich, ktoré prešli prísnym povoľovacím konaním už licenciu majú a môžu teda bez prerušenia poskytovať spotrebiteľské úvery.

Títo poskytovatelia, ktorí ešte len čakajú na udelenie licencie musia zatiaľ prerušiť svoju činnosť v zmysle poskytovania úverov. Pôžičku u nich budete môcť získať až potom, ako získajú od NBS licenciu na svoju činnosť.

Viac ako isté je, že vďaka novým zákonným pravidlám dôjde k poriadnemu pozametaniu na celom poli v sektore poskytovateľov úverov. Malo by sa tak významne znížiť riziko existencie úžerníckych praktík neférových subjektov, ktoré mali svoj obchodný model založený na profitovaní z ťaživej situácie svojich klientov.