Licencovanie čistí trh od neserióznych poskytovateľov pôžičiek

Na Slovensku môžu legálne poskytovať spotrebiteľské nebankové úvery len tí veritelia, ktorým Národná banka Slovenska (NBS) udelila licenciu. Touto novelou zákona, ktorá nadobula účinnosť v roku 2015, sa zvýšila bezpečnosť poskytovaných úverov a došlo k zamedzeniu úžerníckych podvodov. Ktoré nebankovky na Slovensku poskytujú seriózne pôžičky?

Iba veritelia, ktorým NBS udelila licenciu, môžu s klientom reálne uzavrieť zmluvu o poskytnutí úveru. Ostatní veritelia, ktorí licenciu nezískali, tak urobiť nemôžu.

Koniec úžerníckym praktikám neserióznych poskytovateľov

Novela zákona o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov zaviedla povinné povoľovacie konanie na poskytovanie spotrebiteľských úverov. S účinnosťou od 1. apríla 2015 môžu teda spotrebiteľské nebankové úvery alebo iné úvery a pôžičky pre spotrebiteľov poskytovať len veritelia alebo iní veritelia s povolením udeleným Národnou bankou Slovenska.

Aktuálny zoznam nebankoviek a iných veriteľov, ktorým bolo udelené povolenie na poskytovanie spotrebiteľských úverov a iných úverov a pôžičiek pre spotrebiteľov, je zverejnený na webovom sídle Národnej banky Slovenska.

Poskytovatelia úverov teda mať od na svoju činnosť licenciu od NBS. Podmienky na jej získanie sú prísne.

Povinné licencovanie je dobrým ťahom z hľadiska ochrany spotrebiteľa voči neférovým a nekalým praktikám niektorých – predovšetkým malých – poskytovateľov pôžičiek, ktorí sa kvôli ziskom neštítili poškodzovať svojich klientov.

Išlo hlavne o takých poskytovateľov, ktorí sa orientovali na profitovanie zo zlyhaných úverov. Svoju zárobkovú činnosť postavili na tom, že parametre úveru nastavili tak, aby sa klient dostal do problémov so splácaním.

Často išlo o ľudí, ktorí boli vysoko rizikoví z hľadiska nízkej bonity a platobnej disciplíny (napr. „preúverovaní“ dôchodcovia alebo nezamestnaní), ktorým by seriózna nebankovka nepožičala, alebo ak aj áno, tak len nevysokú sumu, ktorá by nebola pre nich „likvidačná“.

Nakoľko pôžičky od nepoctivých veriteľov boli vo väčšine prípadov kryté zmenkou, táto sa pri porušení splátkového kalendára stala okamžite splatnou, a vzhľadom na to, že klient nemal dostatok peňazí na vyplatenie celého úveru, nasledovalo exekučné konanie, kvôli ktorému prišli mnohí klienti aj o celý svoj majetok.

Licencie pre každého

Pre mnohých malých poskytovateľov je získanie licencie podľa nových pravidiel príliš nákladné, ale viac si už neškrtnú ani väčší, no neféroví veritelia.

Národná banka Slovenska totiž, skôr než subjektu udelí licenciu, tohto poriadne preverí a posúdi, či spĺňa prísne podmienky na získanie povolenia poskytovať nebankové úvery.

A tie sú skutočne prísne – veritelia musia v povoľovacom konaní preukazovať:

 • finančnú spôsobilosť
 • pôvod peňažných prostriedkov použitých na založenie spoločnosti a na jej podnikanie
 • odbornú spôsobilosť
 • bezúhonnosť a dôveryhodnosť zákonom ustanovených osôb

Tie spoločnosti, ktoré prešli prísnym povoľovacím konaním, už licenciu majú a môžu teda bez prerušenia poskytovať spotrebiteľské úvery.

Vďaka novým zákonným pravidlám došlo k poriadnemu pozametaniu na celom poli v sektore poskytovateľov úverov. Došlo tak významne k zníženiu rizika existencie úžerníckych praktík neférových subjektov, ktoré mali svoj obchodný model založený na profitovaní z ťaživej situácie svojich klientov.

Nebankovky na Slovensku

Nové pôžičky nemôžu podľa najnovšej legislatívy na Slovensku poskytovať nebankovky bez licencie. Pre nebankové spoločnosti ich schvaľuje Národná banka Slovenska (NBS). Nebankovky na Slovensku s platnou licenciou majú túto informáciu uvedenú na svojej webovej stránke.

V prípade nebankoviek je tiež dôležité nechať si celú zmluvu pred podpísaním podrobne vysvetliť. Ide najmä o prítomnosť rozhodcovskej doložky. Tá hovorí, že v prípade neschopnosti splácania alebo akéhokoľvek sporu je situácia posudzovaná arbitrom zvoleným nebankovkou, nie neutrálnou stranou.

Poskytovatelia úverov – ako nájsť najlepšieho veriteľa?

Poskytovatelia úverov sú finančné inštitúcie, ktoré poskytujú pôžičky dlžníkom. Tieto pôžičky môžu pokrývať rôzne výdavky, od opráv domu až po štúdium na vysokej škole.

Pre mnohých ľudí sú spoľahlivým zdrojom financovania a môžu byť skvelým spôsobom, ako pokryť náklady, ktoré nie je možné pokryť z iných zdrojov.

Pri hľadaní najlepšieho poskytovateľa úverov sa odporúča riadiť nasledujúcimi charakteristikami.

 • Pri hľadaní veriteľa je dôležité zvážiť poplatky a úrokové sadzby, ktoré si účtuje. Niektorí veritelia si účtujú vyššie poplatky a úrokové sadzby, zatiaľ čo iní môžu ponúkať nižšie poplatky a úrokové sadzby. Je dôležité porovnať rôznych veriteľov na nájdenie toho najvhodnejšieho.
 • Dôležité je tiež zvážiť zákaznícky servis, ktorý veriteľ poskytuje. Niektorí veritelia môžu ponúkať viac možností zákazníckeho servisu ako iní, napríklad online chat alebo telefonickú podporu. Je dôležité nájsť veriteľa, ktorý poskytuje zákaznícky servis, aký klient potrebuje.
 • Nakoniec je dôležité zvážiť povesť veriteľa. Odporúča sa preskúmať recenzie a hodnotenia veriteľa, aby sa človek uistil, že daný veriteľ poskytuje spoľahlivé a dôveryhodné služby.

Nájsť správneho poskytovateľa úveru môže byť náročné, ale so správnym prieskumom a porovnaním možno nájsť veriteľa, ktorý poskytuje najvýhodnejšie úvery.

Spotrebiteľské nebankové úvery

Väčšie pôžičky, ako sú online alebo SMS úvery, možno vybaviť v prípade nebankových spoločností zameraných na väčšie spotrebiteľské pôžičky s dlhšou dobou splatnosti.

Tieto úvery sa dajú vybaviť spravidla do 24 hodín alebo do nasledujúceho dňa, pričom na rozdiel od krátkodobých malých úverov sa vyžaduje aj dokladovanie príjmu.

Nebankovka si tiež viac overuje žiadateľa o úver z hľadiska jeho bonity, finančných možností a finančnej histórie. Recenzie však ukazujú, že zoznam a počet ľudí spokojných s týmito úvermi neustále rastie.

Nebankové pôžičky online – rýchle pôžičky

Nebankové pôžičky na Slovensku sa v posledných rokoch stávajú čoraz obľúbenejšími vďaka tomu, že sú zvyčajne dostupnejšie a majú menej prísne kritériá ako tie, ktoré ponúkajú banky. Z tohto dôvodu ponuka rôznych finančných produktov od nebankoviek na Slovensku postupne rastie.

Ponuky na overené nebankové pôžičky zahŕňajú aj veľmi populárne nebankové rýchle pôžičky online cez internet, ktoré ponúka spoločnosť bez ohľadu na to, kde sa žiadateľ nachádza. Pokiaľ je pre človeka prioritou komfort, toto je najlepšia pôžička. Všetko sa dá totiž vybaviť z pohodlia domova.

Pri takýchto rýchlych pôžičkách je možno hovoriť o pôžičkách do 24 hodín. Veľmi často ide o pôžičky bez dokladovania príjmu, ktoré sa dajú sa vybaviť aj bez ručiteľa alebo bez iného ručenia.

Nebankové pôžičky s rýchlym vybavením online sa stávajú čoraz populárnejšími.
Nebankové pôžičky s rýchlym vybavením online sa stávajú čoraz populárnejšími.

Pôžičkomat – rýchla pôžička online

Typickým predstaviteľom rýchlych pôžičiek online s vybavením cez internet je Pôžičkomat. Ten poskytuje nebankové úvery od 50 do 500 €. Noví klienti si môžu požičať do 500 €, dlhodobí až do 900 €.

Charakteristiky pôžičky od spoločnosti Pôžičkomat:

 • výška pôžičky od 50 do 500 €
 • dlhodobí klienti až do 900 €
 • splatnosť od 5 do 31 dní
 • bez skrytých poplatkov
 • bez poplatkov za vedenie účtu
 • pôžička bez nahliadania do registra dlžníkov

Nebanková spoločnosť ponúka úvery bezúčelovo, teda na čokoľvek. Vyplatenie úveru je priamo na bankový účet, obvykle už do 24 hodín.

Aj keď sa vyždauje dokladovanie príjmu, pôžičky môžu čerpať aj pre ľudia s nižším príjmom, ako napríklad ženy na materskej dovolenke, dôchodci, živnostníci či študenti.

Port System – pôžička bez dokladovania príjmu a pôžička bez registra

Na otázku, kto požičia peniaze rýchlo a jednoducho, už netreba hľadať odpoveď. Jedným z poskytovateľov rýchlych pôžičiek do 500 € je aj nebanková spoločnosť Port System. V súčasnosti ide o jednu z mála spoločností, ktoré ponúkajú klasické rýchle pôžičky s pripísaním peňazí ihneď na účet.

Aké sú výhody pôžičky od spoločnosti Port System?

 • pôžička od 50 do 500 €
 • doba splatnosti od 15 do 30 dní
 • pôžička bez registra, dokladovania príjmu a bez ručiteľa
 • rýchle vyplatenie peňazí na účet
 • možný odklad splátky o 30 dní

Vzhľadom na to, že spoločnosť nepozerá na výšku príjmu, by mala byť táto pôžička dostupnejšia než ponuky konkurencie. 

SMS Credits poskytuje SMS pôžičky

Pôžička cez SMS je základným produktom nebankovej spoločnosti SMS Credits, ktorá je známa po celom Slovensku a poskytuje pôžičky každému. Tieto úvery sa vybavujú prostredníctvom odoslania krátkej textovej správy, avšak vyžaduje sa aj registrácia vopred, a to online cez webstránku nebankovky.

Charakteristiky pôžičky SMS Credits:

 • pôžička od 20 do 350 €
 • doba splatnosti od 5 do 15 dní
 • možnosť predĺženia splatnosti za poplatok
 • rýchla pôžička pre každého občana SR nad 18 rokov

Na vybavenie netreba dokladovať výšku príjmu, nebankovka nevyžaduje ani ručiteľa alebo iné ručenie za úver a neúčtuje ani žiadne skryté poplatky vopred.

Profi Credit kalkulačka

Nebanková spoločnosť Profi Credit poskytuje pôžičky s rýchlym vyplatením peňazí. Na stránkach Profi Creditu, funguje jednoduchá Profit Credit kalkulačka, ktorá jednotlivcovi jednoducho vypočíta výšku splátky. Stačí zadať výšku sumy a predpokladanú dobu splácania. Zároveň sa človek vďaka nej dozvie aj výšku poplatku za poskytnutie služby.

 • Príklad: Klient si požičia 2 000 € a rozhodne sa ich splácať 12 mesiacov. Výška splátky je 194,81 €. Poplatok za poskytnutie pôžičky bude 80 €, ktorý je splatný pred vyplatením pôžičky.

RPMN sa mení v závislosti od dĺžky splácania, a to od 24,16 % až do 57,50 %. Profi Credit kalkulačka automaticky vypočíta aj ročnú úrokovú sadzbu, človek tak uvidí, koľko peňazí zaplatí pri splácaní navyše.