Kreditna karta – refinancovanie

Ak ste klientom niektorej banky, istotne už aj Vám ponúkala zriadenie kreditnej karty. Kreditná karta môže, ale aj nemusí byť pre Vás výhodná. Všetko záleží iba na tom ako s ňou narábate a či ste si dostatočne vedomí rizík, ktoré sa s využívaním kreditnej karty spájajú.

V dnešnom článku si priblížime kreditnú kartu ako formu bankového úverového produktu. Zistíme, ako sa s ňou zaobchádza, pre koho je vhodná a čo robiť v prípade, že sa dostaneme do ťažkostí so splácaním požičaných peňazí. Kreditná karta je totiž médium pre získanie pôžičky a ak s ňou máme ťažkosti, kartu budeme konsolidovať.

Čo je to kreditná karta?

Kreditnú kartu Vám vystaví Vaša banka alebo iná úverová spoločnosť.

POZOR: Na kreditnej karte nie sú uložené vlastné prostriedky (majetok). Na karte je uložený kredit, ktorý sa čerpaním mení na pôžičku.

Nemýľte si preto kreditnú kartu s kartou s povoleným prečerpaním (kontokorentný úver). Povolené prečerpanie umožňuje vyberať peniaze z karty „do mínusu“. Klient v prvom rade narába s vlastnými peniazmi, no ak sa minú, čerpá ďalej. Mínusová suma sa stáva predmetom pôžičky.

Banka alebo iný poskytovateľ má na výber zvyčajne rôzne druhy kreditných kariet, ktoré sa líšia najmä výškou kreditu. Karty majú rôzne názvy, ako napr. Standard, Gold, Platinum a podobne. Luxusnejšie znejúci názov napovedá, že sa jedná o vyšší kredit.

Okrem toho sa druhy kariet líšia aj v:

 • dĺžke bezúročného obdobia – jedna banka môže mať na kartách nastavené rôzne lehoty
 • maximálnom jednorazovom výbere hotovosti – napr. karta s kreditom 10 000 € umožní jednorazovo vybrať iba 500 €
 • v poplatkoch za upozornenia (SMS, e-mail)
 • iné technické rozdiely

Napríklad ZUNO banka ponúka produkt KREDITKA. Má nasledovné vlastnosti:

 • vydanie a vedenie karty ZADARMO
 • Bez mesačných poplatkov
 • 55 dní bez úrokov
 • 7 000 € maximálny limit (20 000 € platinová Kreditka)
 • bez účelu
 • s možnosťou refinancovania starej kreditky z inej banky

Peniaze kedykoľvek a kdekoľvek až do 20 000 € – ZUNO Kreditka Platinum

Splácanie kreditnej karty

Ako sme spomenuli, poskytovatelia bežne ponúkajú tzv. bezúročné obdobie. Je to pevne stanovená lehota, počas ktorej sa Vaša pôžička nebude úročiť. Zásadou je splatiť celú dlžnú čiastku počas tejto doby.

Pokiaľ by ste splátku odoslali v deň splatnosti, na účet veriteľa by pravdepodobne dorazila až po dobe splatnosti. Dlh by sa tak začal okamžite úročiť.

Lehota splatnosti sa zvyčajne pohybuje v rozsahu 40 – 50 dní. Presná doba sa však líši od banky k banke.

Dlh na kreditnej karte sa spláca 2 spôsobmi:

 • Fixná splátka – je závislá od výšky úverového limitu a je vždy rovnaká (fixná). Najčastejšie je úročená úrokom 4, 5 alebo 10 % z limitu.

PRÍKLAD: Úverový limit na kreditke je 1 000 €. Splátka je nastavená na 5 % z limitu. Splátka bude tým pádom 20 € a to bez prihliadania na výšku ostatku.

 • Variabilná splátka – vypočítava sa na percentá z dlžného ostatku. Každý mesiac sa teda mení, pretože dlh sa každomesačne znižuje. Na variabilnú splátku je taktiež zvyčajne nastavený úrok medzi 4 – 10 %.

PRÍKLAD: Za dlh 1 000 € so splátkou 5 % splatíte prvý mesiac 50 €. Ďalší mesiac teda splácate 950 €. Splátka 5 € Vás bude stáť 47,50 €. Splácanie pokračuje podľa vzorca až do úplného splatenia pôžičky.

Spôsoby splácania kreditnej karty

Spôsob úhrady splátok je na Vás. Rozhodnite sa, či na splátku zadáte trvalý príkaz a platba Vám bude mesačne strhávaná priamo z účtu alebo budete splácať jednorazovo (prevodom na účet, poštovou poukážkou a pod.).

Vždy však majte na pamäti deň splatnosti, v ktorý musí byť splátka bezpodmienečne na účte poskytovateľa.

Ku kreditke sa dostane takmer každý. Otázne je jej splácanie

Refinancovanie kreditnej karty

Dostávame sa k pointe článku. Refinancovanie akéhokoľvek úveru je zjednodušene prenesenie úveru k inému veriteľovi, ktorý Váš aktuálny dlh vyplatí a dlžní sa tak stávate novému veriteľovi.

Tento postup je možné uplatniť aj na dlh vzniknutý pri čerpaní kreditu z kreditnej karty.

Refinancovanie najčastejšie volia klienti, pre ktorých je mesačná splátka neúnosná. Nový veriteľ zníži mesačnú splátku.

POZOR: Znížením mesačnej splátky zvyčajne dochádza k predĺženiu celkovej doby splatnosti.

Pri refinancovaní je zároveň možné meniť parametre pôžičky vrátane jej výšky, takže si môžete „pripožičať“ ďalšie peniaze. Upravuje sa zároveň doba splatnosti a výška úroku.

Bohužiaľ nie je možné špecifikovať, či sa kreditku oplatí refinancovať alebo nie. Záleží na klientovi, či chce mesačne splácať menej alebo chce dlh splatiť čo najrýchlejšie.

Na konkrétne výpočty a možnosti refinancovania sa informujte u svojho zriaďovateľa kreditnej karty.

Refinancovanie vs. konsolidácia úverov

Aký je rozdiel medzi konsolidáciou a refinancovaním úverov?

Konsolidáciou rozumieme spojenie viacerých úverov do jedného. Vaše úvery môže skonsolidovať banka alebo iná spoločnosť. Cieľom je získať iba jednu mesačnú splátku s výhodným úrokom. Konsolidácia sprehľadní starosť o úvery.

Refinancovanie je určené pre jeden konkrétny úver, ktorý si prenesiete k výhodnejšiemu poskytovateľovi. Pomôže v prípade, že aktuálny úver má vysokú splátku alebo nevýhodný úrok. Konkurenčná banka Vám splátku upraví tak, aby ste ju dokázali uhrádzať bez problémov.

Záverečné zhrnutie

Kreditnú kartu vnímame ako šikovného pomocníka pre riešenie náhleho nedostatku peňazí. Každopádne odporúčame čerpať „kredit“ s rozumom a teda v prípade, že máte istotu v splácaní.

Nepožičiavajte si nerozvážne a uvedomte si kedy budete mať peniaze na splatenie. Ideálne je peniaze vrátiť počas bezúročnej doby, kedy nezaplatíte ani cent navyše.

Pred kreditkou by mali mať rešpekt najmä mládež a ľudia nevyznajúci sa vo finančnom sektore, ktorí si nie vždy uvedomujú riziká oneskoreného splácania.