Poistenie hypotéky – je potrebné

poistenie-hypoteky

Poistenie hypotekárneho úveru slúži najmä pre prípadu, kedy sa klient z rôznych okolností, ktoré nemôže ovplyvniť, dostane do problémov so splácaním splátky úveru. Kedy sa oplatí a je vôbec nutné ho mať?

Poistenie hypotéky nie je povinnosťou, aj keď si to veľa ľudí možno myslí. Ponúkajú ho ku svojim úverom všetky banky u nás, či už tie väčšie ako SLSP, ČSOB alebo VUB, prípadne aj menšie banky na našom bankovom trhu, napríklad UniCredit a mBank. 

Základom je vždy poistenie pre prípad smrti, kedy má človek istotu, že jeho rodine nezostane „na krku“ splátka hypotéky, ktorú by si nemohla dovoliť. Poistenie hypotéky napríklad pri strate zamestnania alebo pri iných situáciách je už väčšinou vo „vyššom“ balíku poistenia.

Poistenie hypotekárneho úveru pre prípad neschopnosti splácať hypotéku sa odrazí v dvoch veciach. Prvou je úrok, kedy banky pri takomto poistení obvykle znížia úrokovú sadzbu na samotný úver.

Druhou je cena za samotné poistenie, ktorá je tiež mesačná a obvykle pri dojednaní poistenia nakoniec človek zaplatí v podstate mesačne viac, ako bez neho. Aké zvoliť teda riešenie, aby bolo poistenie hypotéky výhodné a skutočne plnilo účel? A kedy je lepšie ho mať a kedy je naopak zbytočné?

Kedy využiť poistenie pri hypotéke

Pokiaľ ešte nemáte dojednané žiadne vlastné životné alebo rizikové poistenie a chcete sa zabezpečiť pre prípad, že nebudete môcť zo zdravotných alebo iných dôvodov hypotéku splácať, môžete využiť poistenie splácania hypotekárneho úveru priamo v banke.

Treba si ale uvedomiť, že v tomto prípade sa toto poistenie týka len samotnej hypotéky. Naopak, ak už poistenie životné alebo rizikové máte, nepotrebujete sa poisťovať ešte raz v banke. A to ani vtedy, ak Vám banka sľúbi zníženie úroku.

Samotné externé poistenie je ale potrebné mať na dostatočnú sumu, aby poistenie pokrylo vyplatenie celého zostatku hypotéky. Banky majú v tomto prípade podmienku priamo vinkulovania tejto sumy v ich prospech v prípade, ak nastane poistná udalosť.

Prv, ako sa však rozhodnete pre akékoľvek poistenie, veľmi dobre si zvážte, či sa Vám to oplatí a na ktoré typy poistných udalostí sa poistíte. Čím širší bude záber poistenia, tým bude mesačná splátka zaň drahšia.

Porovnanie poistenia v banke a poisťovni

Ak ste sa rozhodli pre poistenie splácania hypotéky, máte na výber dve možnosti. Buď si toto poistenie dojednáte v banke alebo v poisťovni. Ak sa rozhodnete priamo pre banku, tak na prvý pohľad to môže byť výhodnejšie.

Či už v znížení úroku, ako sme spomenuli vyššie, alebo pre lepšie podmienky samotného poistenia z hľadiska ceny za mesiac. Poistenie k hypotéke v tomto prípade vybavíte priamo v banke a nemusíte nikam chodiť. Na druhú stranu, mali by ste zvážiť aj dôležitejšie podmienky.

Poistenie v poisťovni totiž môže byť z finančného hľadiska úplne porovnateľné, no môže priniesť napríklad širší okruh poistných udalostí a miernejšie podmienky pre ich splnenie.

Na rozdiel od poistenia v banke zároveň platí, že poistenie dojednané v externej poisťovni zahŕňa poistenie splácania nielen konkrétnej hypotéky, ale všeobecne finančných záväzkov. Ak napríklad hypotéku v banke prenesiete do inej banky, pôvodné poistenie skončí a Vy si musíte dohodnúť nové. To pri poistení externe v poisťovni nehrozí.

Čo sa odporúča urobiť pred uzatvorením poistenia

Pred uzatvorením poistenia by ste mali:

  • porovnať úrovne poistného plnenia, napríklad finančné limity
  • zistiť, či poistenie pokryje zaplatenie celej hypotéky alebo len určitej časti
  • si dobre naštudovať poistné podmienky a výluky z poistenia
  • si prepočítať náklady na poistenie v banke a externé poistenie

Čo sa týka možností externého poistenia, je viacero rôznych poistných inštitúcií, kde sa poistenie dá dojednať, či už životné alebo rizikové. Či už ide napríklad o veľké poisťovne ako napríklad Allianz, alebo špecialistov na sprostredkovanie poistenia, ktorí Vám môžu predostrieť viac konkurenčných ponúk, napríklad Gepard.

Či už sa rozhodnete zveriť dojednanie poistenia niekomu inému alebo si všetky poisťovne „prejdete“ sami, nikdy nezabudnite na detailné porovnanie a získanie všetkých relevantných informácií. Dokonca sa už dá dnes aj dojednať poistenie splácania hypotéky online cez internet, ale skôr by to malo slúžiť len na prvotné informovanie, prípadne na využitie online kalkulačky na orientačný výpočet poistenia.

Aké sú balíky pre poistenie hypotekárnych úverov

Banky ale aj poisťovne majú viacero možností poistenia, pričom vo väčšine prípadov tieto možnosti sú rozdelené do viacerých balíkov, čiže produktov. Každý z nich je ale niečím individuálny a môže mať iné podmienky.

V princípe sa poisťuje pre prípad smrti, trvalej invalidity, dlhodobej práceneschopnosti a pre prípad straty zamestnania. Každá táto udalosť má ale určité podmienky, ktoré treba splniť, aby nastalo plnenie zo strany poisťovne a vždy by ste si mali tieto podmienky dobre naštudovať vopred.

Ktoré poistenia sa najčastejšie uplatňujú?

1. Poistenie pre prípad smrti

Tento typ poistenie obvykle zahŕňa smrť spôsobenú úrazom alebo chorobou. Vo výňatku poistenia ale je vo väčšine samovražda, niektoré banky alebo poisťovne majú podmienku, že počas celej doby poistenia nesmie samovražda nastať, iné len na niekoľko úvodných rokov

2. Poistenie pre prípad trvalej invalidity

V prípade trvalej invalidity ide väčšinou o stav, kedy je poistenec uznaný za trvalo invalidného a to priamo Sociálnou poisťovňou. V praxi to znamená, že musí byť uznaný invalidným s viac ako 70% postihnutia a musí mu byť aj priznaný invalidných dôchodok.

3. Poistenie pre prípad dlhodobej práceneschopnosti

Dlhodobá PN býva tiež predmetom poistenia splácania hypotekárneho úveru, avšak v tomto prípade sú tiež určité špecifické podmienky – napríklad k poistnému plneniu dochádza obvykle až po 2 mesiacoch nepretržitej práceneschopnosti a klient ju musí dokladovať každý mesiac

4. Poistenie pre prípad straty zamestnania

Tu si treba dať asi najväčší pozor, pretože poistenie hypotéky a jej splácania pri strate zamestnania je účinné napríklad len vtedy, ak došlo k prepusteniu zo strany zamestnávateľa, prípadne niektoré banky či poisťovne môžu podmieňovať poistné plnenie aj tým, že zamestnávateľ hromadne prepúšťal

Poistenie splácania hypotéky sa dá v niektorých prípadoch dojednať napríklad aj pre rôzne konkrétne choroby, ale aj tu sa treba mať na pozore. Niektoré balíčky pokryjú len zopár chorôb, iné aj niekoľko desiatok.

Dôležité je tiež vedieť, pri akom stave nastane poistné plnenie a pri akom nie – niekedy podmienky zahŕňajú napríklad povinnosť pravidelných preventívnych vyšetrení a podobne. Ak ich klient nesplní, poisťovňa mu odmietne nárok na poistné plnenie.

Záver

Poistenie hypotéky môže pomôcť klientovi v prípade komplikácií s pravidelným splácaním úveru, ale prv, než sa ho rozhodnete uzavrieť, mali by ste zvážiť, či ho naozaj potrebujete a ak áno, aký typ poistenia zvolíte. 

Ak už máte uzavreté životné poistenie alebo rizikové poistenie, nemusíte uzatvárať ďalšie v banke. Ak poistenie ešte nemáte a chcete mať pocit istoty, vyberte si taký typ poistenia, ktorý bude mať široké pokrytie a zároveň sa oplatí z hľadiska finančného aj nefinančného.

Nemusí byť ani na škodu získať nejaké recenzie alebo skúsenosti, napríklad cez online fóra a diskusie, minimálne pre lepšiu orientáciu ohľadom prístupu tej-ktorej poisťovni či banky ku klientom.