Poistenie pôžičky životným poistením – skúsenosti, recenzia

poistenie pozicky zivotnym poistenim

Poistenie úverov a pôžičiek naberá na popularite rovnako, ako všemožné druhy pôžičiek. Prečo je tomu tak? Ľudia si začínajú byť vedomí, že pôžička tvorí v ich živote väčšie či menšie bremeno a to najmä vo veci jej splácania.

Môže sa ľahko stať, že klient prestane byť schopný splácať pôžičku v stanovených čiastkach a termínoch a vystavuje sa tak veľkému riziku, ktoré môže v krajných prípadoch ohroziť aj celú jeho rodinu. Mnoho ľudí preto siaha po rôznych druhoch poistení získaného úveru, či pôžičky.

Mnohé banky samé od seba ponúkajú k svojim produktom poistenia, ktoré môžu zabezpečiť bezproblémové splatenie úveru napríklad pri úmrtí, strate zamestnania, či inej rizikovej udalosti. Pri niektorých bezúčelových úveroch dokonca banky takéto poistenie vyžadujú, keďže berú poistenie schopnosti splácať úver ako náhradu za iné formy ručenia.

Klient si môže vybrať iba rozsah poistného krytia – tak, ako je široká ponuka úverov, rovnako široká je aj ponuka balíčkov, či súborov poistenia s rôznou úrovňou zabezpečenia.

Oboznámenie sa s podmienkami a vhodný výber

Najnižší a najzákladnejší typ poistenia úveru obvykle zahŕňa riziko smrti a trvalej invalidity klienta, zatiaľ čo komplexnejšie, no i značne drahšie, poistenia obsahujú taktiež krytie pred stratou zamestnania či práce neschopnosťou.

Vždy je ale nutné si veľmi dobre preštudovať vyplácania poistky pri každom type rizika, pretože sa môže ľahko stať, že pri strate zamestnania za klienta poisťovňa „potiahne“ splácanie len po dobru pol roka. Ak aj banka ponúka len takúto krátku dobu splácania, v každom prípade sa aj takéto poistenie oplatí.

Počas tejto doby si klient môže nájsť novú prácu, prípadne získať financie z iných zdrojov, no hlavne nevystaví svoju rodinu zníženiu životnej úrovne, či dokonca v krajnej situácii prípadnej strate majetkov.

Ak si niekto myslí, že poisťovňu nechá za neho splácať úver ihneď po jeho vybavení, pokiaľ schválne odíde z práce, alebo bude práce neschopný, nič nezíska. Všetky poisťovne podrobne overujú každú situáciu, ktorá nastane a navyše si nechávajú rôzne ochranné lehoty, pokiaľ začnú vyplácať splátky miesto klienta.

Napríklad ak poistený príde o prácu, nezamestnanosť, či práce neschopnosť musia trvať dva až tri mesiace, než poisťovňa začne s plnením. Počas tejto doby sú všetky splátky hradené klientom. Dôležité je tiež vedieť, že poistenia sa nevzťahujú na to, ak klient príde o zamestnanie, alebo k úrazu vlastným pričinením.

Zabezpečenie životným poistením

Na druhej strane ale pri mnohých úveroch s vysokými mesačnými splátkami poistenie banky klientom nepropagujú, no vo svojom portfóliu ponúkajú, keďže by značne predražilo celý úver. Vtedy prichádza na rad aspoň čiastočné zabezpečenie pôžičky životným poistením.

Rovnako môže klient relatívne bezpečne odmietnuť poistenie, ak má uzatvorené životné poistenie s cieľovou sumou vyššou, ako je objem úveru, prípadne jeho poistenie obsahuje všetky dôležité a možné riziká. Relatívne preto, lebo mnohé bankové inštitúcie tento druh zábezpeky neodporúčajú s odôvodením, že životné poistenie je uzatvárané pre iný účel, ako samotné poistenie pôžičky.

V štandardnom životnom poistení je už zvyčajne obsiahnuté aj pripoistenie schopnosti splácania úveru, no pri prípadnej rizikovej udalosti toto pripoistenie nemusí stačiť. Hlavnou nevýhodou je v základe chýbajúce poistenie rizika straty zamestnania, čo je častým problémom. Rovnako tento druh pripoistenia nie je tak variabilný a nastaviteľný, ako samostatné produkty.

Kombináciou poistení k výhodám

Na druhej strane, nespornou výhodou produktu životného poistenia je možnosť pripoistenia napríklad smrti následkom úrazu , či hospitalizáciu a denné odškodné za dobu liečenia, rovnako ako aj kritické choroby. Práve pre niektoré chýbajúce možnosti banky odporúčajú kombináciu oboch poistení.

Pokiaľ tak klient učiní, má nárok na poistné plnenie v súlade s poistnými podmienkami z oboch poistení, čo môže veľmi uľahčiť splácanie úveru napríklad v prípade, ak má jeden produkt nastavené dlhé čakacie a overovacie obdobie, počas ktorého sú všetky splátky ešte stále bremenom klienta. 

Banky a poisťovne umožňujú rozdelenie poistenia a zníženie celkovej sumy. Platí to pri kombinácii oboch produktov. Životnú poistku môže klient použiť na poistenie istej časti úveru a pri poistení zvyšnej časti samostatným produktom značne ušetrí, keďže sa poisťuje už len menšia časť „z koláča“.

Banky ale nechávajú rozhodnutie len a len na klientovi a ten môže pripoistenie pokojne odmietnuť, no väčšina inštitúcií takéto kroky dôrazne neodporúča. Klient by s vyplatením poistením úver splatil, no prišiel by o značnú sumu na ostatné životné náklady, ktoré by pri správnej kombinácii produktov mohli byť plne hradené.

Napríklad výška poistnej sumy pre prípad smrti zo životného poistenia môže byť postačujúca pre rodinných príslušníkov na splatenie úverových záväzkov, ale zostatok nemusí postačovať na výpadok príjmu, ktorý mal inak klient poistený. Rovnako v prípade krytia produktov by mal klient ešte väčšiu finančnú rezervu, no za cenu vyššieho poistenia.

Niektoré bankové inštitúcie životné poistenie na zabezpečenie úveru nemusia povoliť, no ponúkajú vlastné balíčky poistenia, ktoré sa zhodujú s rizikami obsiahnutými v klasickom životnom poistení.

Jediný rozdiel je ten, že poistenie neplatí celý život, ale len po dobu splácania pôžičky a jeho hlavným cieľom je zabezpečiť splátky. V tomto prípade je veľmi dôležité poznať, ako poistenie postačuje na hradenie ostatných nákladov okrem samotných splátok.

Na záver, alebo čo si zapamätať?

U väčšiny bánk a produktov nie sú poistenia povinné, no pri niektorých bezúčelových úveroch je poistenie vyžadované.

Úver obvykle stačí zabezpečiť klasickým životným poistením, no klient sa vystavuje riziku nepokrytia všetkých jeho potrieb a potrieb rodiny.

Základné baličky – súbory –poistenia zvyčajne kryjú iba riziko smrti a trvalej invalidity.

Rozšírené produkty zabezpečujú aj poistenie rizika straty zamestnania, či práce neschopnosti.

Všetky udalosti sa prešetrujú a poisťovne si nechávajú tzv. ochranné lehoty, pokiaľ začnú vyplácať splátky. Je dobré mať našetrené na splácanie trvajúce dva až tri mesiace, ktoré sú obvyklou ochrannou lehotou – po ich uplynutí začne úver splácať už samotná poisťovňa.

Poistenia sa nevzťahujú na stratu zamestnania či privodenia si úrazu vlastnou vinou.

Banky odporúčajú kombináciu oboch poistení, keďže by mohol klient po vyplatení úveru prísť o značnú sumu na ostatné životné náklady.

Banky rovnako umožňujú kombináciu časti poistení a teda aj prispôsobenie a zníženie splátok.

Najdôležitejšie je kompletné oboznámenie sa s podmienkami, ktoré sú uvedené v zmluve o pôžičke

A na záver – poistením neochraňujete len seba, ale v konečnom dôsledku aj svoju rodinu.