Poštová banka – Dobrá pôžička na čokoľvek – recenzia

postova banka

Dobrú pôžičku na čokoľvek prezentuje Poštová banka ako pôžičku s jednoduchým vybavením, bez poplatkov, s poistením schopnosti splácania úveru a s mesačnou splátkou už od 13 eur. Je skutočne až taká výhodná?

Prečítajte si detailnú recenziu Dobrú pôžičky na čokoľvek.

Koľko si môžete požičať prostredníctvom Dobrej pôžičky?

Tento typ pôžičky poskytuje Poštová banka vo finančnom rozsahu od 300 € až do 30 000 €. Je to teda dostatočný rozsah na pokrytie širokého spektra vašich finančných potrieb. Od nákupu vybavenia domácnosti, cez kúpu automobilu až po financovanie rekonštrukcie v dome alebo byte – Dobrú pôžičku môžete použiť skutočne na čokoľvek podľa vašich potrieb.

Doba splatnosti tohto typu bankového úveru je poskytovaná v rozpätí od 1 do 8 rokov. To umožňuje pri nižšej sume pôžičky a dlhšej dobe splatnosti začať s výškou splátok už od 13 eur mesačne. Takúto splátku bežná domácnosť s priemernými príjmami a rozumným rozpočtom ani nepocíti.

Výšku splátky si prepočítate v online kalkulačke, dostupnej na stránke Poštovej banky.

Pre koho je Dobrá pôžička určená?

Dobrá pôžička je finančný produkt, ktorý môžu využiť osoby vo veku od 18 do 69 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Pri podaní žiadosti je potrebné spĺňať aj niekoľko ďalších podmienok, napríklad:

 • zamestnanci musia byť zamestnaní dlhšie ako tri mesiace
 • klient musí byť zamestnaný na Slovensku, v Českej republike alebo Maďarsku
 • živnostníci musia podnikať minimálne 2 roky
 • dôchodca môže požiadať o pôžičku ak poberá starobný, výsluhový, invalidný alebo vdovský/vdovecký dôchodok
 • Dobrú pôžičku tiež môžete získať ak máte iný zdroj príjmu (materské, rodičovský príspevok, úrazová renta a pod.)

Ak si chce žiadateľ vybaviť Dobrú pôžičku, je nutné aby spĺňal aspoň niektoré z daných podmienok.

Ďalšie výhody využitia Dobrej pôžičky

Dobrá pôžička na čokoľvek má ešte pár výhod, ktoré sa oplatí spomenúť. V prvom rade má fixovanú výšku splátok počas celého obdobia splácania. Inými slovami, výška splátok je pevne daná a nemení sa. Viete teda veľmi presne, s akou výškou splátok môžete počítať o mesiac, o rok alebo o tri roky.

Ďalšou výhodou je možnosť získať pôžičku len s občianskym preukazom. To však platí len pre zamestnancov na Slovensku (teda nie dôchodca, podnikateľ, policajt, hasič, záchranár, resp. vojak z povolania), ktorí čerpajú pôžičku na účet od Poštovej banky.

Vaše údaje už banka má, z bežného účtu si vie overiť výšku vášho príjmu aj to, ako dlho ste zamestnaný, preto banka nebude požadovať doklady ako od žiadateľa bez bežného účtu.

Pre prípad že z nejakého dôvodu nebudete schopní pôžičku splácať, je k dispozícii tzv. poistenie schopnosti splácať úverPoistenie úveru si vybavíte hneď pri vybavovaní pôžičky. Ak sa neskôr ocitnete v situácii, že nezvládate splácanie splátok, môžete pri splnení stanovených podmienok získať odklad splátok až na dobu 6 mesiacov.

Je to, samozrejme, len núdzové riešenie. Bezpečnejším variantom je vziať úver v rozumnej sume a vždy si udržiavať vyrovnaný (ešte lepšie plusový) finančný rozpočet.

Jednoduché podanie žiadosti o pôžičku

Pri vybavovaní Dobrej pôžičky na čokoľvek nepotrebujete ručiteľa. Pôžičky bez ručiteľa sa (pri čiastkach do istej sumy) objavujú v našich bankách ako pomerne bežná záležitosť. V každom prípade to príjemne zjednodušuje postup získania pôžičky.

Pokiaľ ste zamestnaný na Slovensku, nebudete potrebovať k žiadosti o pôžičku ani potvrdenie o príjme. Môžete to skombinovať ešte s treťou výhodou – pri čerpaní Dobrej pôžičky prostredníctvom bankového účtu vedeného v Poštovej banke neplatíte žiadny poplatok za poskytnutie úveru. Pri podávaní žiadosti o pôžičku budete potrebovať jediný doklad totožnosti – svoj občiansky preukaz.

Skutočne stačí pri žiadosti o Dobrú pôžičku len občiansky preukaz?

Občiansky preukaz stačí ako jediný doklad totožnosti k žiadosti o túto pôžičku, pokiaľ je žiadateľom osoba zamestnaná v SR. Musí ísť pritom skutočne o riadneho zamestnanca s pravidelným príjmom zo závislej činnosti.

Od dôchodcov a živnostníkov si Poštová banka podľa potreby vyžiada ďalšie doklady (potvrdenie o výške dôchodku u dôchodcov, potvrdenie o podaní daňového priznania za predošlé zdaňovacie obdobie u živnostníkov atď.).

Bežne sa požaduje aj faktúra za elektrinu, SIPO alebo iný dokument s adresou nehnuteľnosti uvedenou v zmluve. Občiansky preukaz ako jediný doklad nepostačí ani u niektorých povolaní (profesionálny vojak, hasič, policajt…).

Ako pri Dobrej pôžičke ušetriť?

Aj keď otvorenie bežného účtu nie je povinnosťou pre získanie úveru, Poštová banka chce motivovať ľudí, aby si ho predsa zriadili a ušetrili tak pri splácaní Dobrej pôžičky.

Keď budete pôžičku splácať inkasom z bežného účtu Poštovej banky (produkt sa volá Užitočný účet) a zároveň ho budete aj aktívne využívať, získate zľavu 1 % p. a. z úrokovej sadzby na vašej pôžičke. Rozdiel, ktorý vznikne vám banka každý mesiac zašle na účet.

Čo to znamená aktívne využívať účet?

Aktívne využívate svoj účet, ak vykonáte debetné transakcie vo výške minimálne 200 €. To znamená, že

 • zaplatíte kartou, ktorú dostanete k účtu
 • zaplatíte cez internet banking
 • zaplatíte pravidelné platby trvalým príkazom alebo inkasom

Všetky transakcie sa na konci mesiaca spočítajú a banka vyhodnotí, či ste účet svoj účet využívali aktívne alebo nie.

Poistenie úveru (Dobrej pôžičky)

Aj poistenie schopnosti splácať úver má svoje pravidlá. Poistenie získavate pri splnení stanovených kritérií hneď pri uzatvorení Dobrej pôžičky. Tzv. poistenie v základnom súbore vás chráni proti rizikám práceneschopnosti, invalidity alebo úmrtia (poberateľov starobného dôchodku chráni len proti riziku úmrtia). Podmienkou však je dobrý zdravotný stav.

Ani základný súbor poistenia, žiaľ, nie je k dispozícii invalidným dôchodcom, osobám so zníženou pracovnou schopnosťou o viac ako 40 % (v zmysle príslušnej legislatívy), osobám s nevyliečiteľným alebo chronickým ochorením (s výnimkou alergií) atď.

Za splnenia ďalších podmienok (ste zamestnaní aspoň 12 mesiacov nepretržite, nie ste v skúšobnej lehote a neplánuje sa vaše prepustenie počas najbližších 12 mesiacov) môžete získať tzv. komplexný súbor poistenia. Ten vás chráni okrem vyššie uvedených rizík obsiahnutých v základnom súbore aj proti riziku straty zamestnania.

Ako prebieha plnenie poistenia schopnosti splácať pôžičku?

K poistnému plneniu dochádza (podľa toho či ide o základný alebo komplexný súbor poistenia) za splnenia stanovených podmienok:

 • pri strate zamestnania (po 60-dňoch nezamestnanosti)
 • pri dlhodobej pracovnej neschopnosti (nad 60 dní)
 • pri invalidite alebo úmrtí poistenca

Poistné plnenie je v prípade nezamestnanosti alebo dlhodobej práceneschopnosti (v oboch prípadoch po uplynutí 60 dní trvania stavu) vyplácané v splátkach vo výške splátok úveru. Na jednu zmluvu a jednu poistnú udalosť sa plnenie vypláca maximálne po dobu 6 mesiacov.

V prípade invalidity sa poistné plnenie vypláca jednorazovou čiastkou vo výške nesplatenej časti úveru (bez úrokov). Podobne v prípade úmrtia, keď je plnenie vyplatené tzv. oprávnenej osobe.

Vybavenie poistenia schopnosti splácať Dobrú pôžičku je pomerne jednoduchá záležitosť bez zbytočných formalít. V prípade, že sa nepoistíte hneď pri vybavovaní pôžičky, môžete si poistenie vybaviť aj dodatočne.

Záverečné zhrnutie Dobrej pôžičky

Dobrá pôžička na čokoľvek nepredstavuje revolučný finančný produkt, je to však celkom komfortný úver bez zbytočného papierovania. Oplatí sa najmä v kombinácii s tzv. Užitočným účtom v Poštovej banke, s ktorým môžete získať zľavu z úroku.

Ďalšími výhodami je čerpanie úveru bez ručiteľa, vybavenie pôžičky bez potvrdenia o príjme ak už máte v banke otvorený bežný účet a ste zamestnaný, a možnosť odkladu splátok (až na obdobie 6 mesiacov). Povestnou čerešničkou na torte je jednoduchá možnosť poistenia schopnosti splácania pôžičky.