Pôžička – poistenie schopnosti splácať

poistenie-pozicky

Ak ste žiadali alebo budete žiadať o úver, každý poskytovateľ Vám bude odporúčať doplnkovú službu. Je ňou poistenie schopnosti splácať úver. Ide však len o šikovný ťah, ako z Vás dostať v konečnom dôsledku viac peňazí alebo je poistenie skutočne vhodným doplnkom?

V článku sa pozrieme na možnosti poistenia splátok u viacerých poskytovateľov. Zároveň sa pokúsime zistiť, pre koho poistenie je a pre koho nie je vhodné.

Na čo je poistenie dobré?

Poistenie sa uzatvára spoločne s úverovou zmluvou. Je určené na krytie prípadnej neschopnosti uhradiť mesačnú splátku, a to z rôznych dôvodov. Najčastejším dôvodom problémov so splácaním je omeškanie výplaty, strata zamestnania, iné, dôležitejšie výdavky, pracovná neschopnosť, hospitalizácia, trvalá invalidita alebo priamo úmrtie dlžníka.

Poistiť sa je vhodné najmä pri dlhodobejších typoch úverov. Krátkodobé pôžičky do niekoľkých stoviek eur síce poistenie ponúkajú tiež, zvyčajne však majú jednorazovú splatnosť. Uvedomelý dlžník teda má istotu, že v daný deň bude mať dostatok peňazí na úhradu pôžičky.

Poistenie je možné zriadiť na:

 • spotrebné úvery
 • splátkové predaje
 • klasické a americké hypotéky
 • kreditné karty
 • povolené prečerpania (kontokorentný úver)
 • bezúčelové úvery
 • zrýchlené pôžičky (SMS a online pôžičky)

Pri hypotékach je možné uzatvoriť poistenie aj neskôr po podpísaní zmluvy. Najneskôr však do 6 mesiacov od jej podpísania.

Môže sa poistiť každý?

Poskytovatelia, bohužiaľ, neumožnia poistiť splátky komukoľvek. Každý má iné podmienky, avšak vo všeobecnosti ide o tieto:

 • nebyť starší ako 62 – 65 rokov
 • nebyť na invalidnom dôchodku
 • byť v dobrej zdravotnej kondícii
 • nemať zníženú schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť
 • nebyť pod pravidelným dohľadom lekára v dôsledku chronického ochorenia s trvalým užívaním liekov
 • nemať trvalé dôsledky úrazu s užívaním liekov
 • netrpieť nevyliečiteľnou chorobou
 • netrpieť život a zdravie ohrozujúcim ochorením
 • netrpieť ochorením, ktoré môže v budúcnosti spôsobiť invaliditu
 • za uplynulých 10 rokov ste netrpeli onkologickým ochorením
 • neboli ste uznaní ako práceneschopní
 • za uplynulý rok ste neboli viac ako 30 dní nepretržite PN
 • nie ste v skúšobnej lehote a Váš trvalý pracovný pomer trvá nepretržite minimálne 12 mesiacov
 • nie ste vo výpovednej lehote
 • nepatríte do skupiny zamestnancov, s ktorými sa v blízkej dobe uvažuje rozviazať pracovný pomer

Ako vidíte, podmienky pre odsúhlasenie poistenia sú naozaj prísne. Tie, ktoré uvádzame, sú navyše iba časť a v skutočnosti je ich omnoho viac. Každopádne sa neľakajte. Každý poskytovateľ bude Vašu žiadosť o poistenie posudzovať individuálne, takže o neho pokojne požiadajte.

Čo ak neuhradím splátku bez poistenia?

Každý veriteľ „trestá“ oneskorencov podľa vlastných podmienok, ale jedno je isté: Nepoistené nesplatenie nikdy nie je zadarmo. Niektorí poskytovatelia ukladajú fixnú pokutu, no zvykom je účtovať´ úrok z oneskorenia. Každý z nich má na tieto úkony vlastný cenník.

Pokuta za omeškanie ale nie je jediný náklad navyše. Zaplatíte aj za všetky upozornenia, upomienky a pripomienkové SMSky či maily. Jedná sa o niekoľkoeurové položky, ale aj tak nejde o lacnú záležitosť.

Všetky tieto poplatky za omeškanie sa pripisujú k celkovej výšku úveru. Znamená to, že okrem navýšenia výšky pôžičky zaplatíte aj úrok z tohto dodatočného navýšenia. Nebyť poistený a nesplácať včas sa skutočne nevypláca.

Dlhodobé nesplatenie sa zvyčajne končí súdnym konaním. Všetky výdavky na súdne konanie (tzv. trovy) nezaplatí nik iný, než dlžník.

Pokryje jedno poistenie všetky riziká?

Bohužiaľ nie. Existujú rôzne súbory poistení. Každý súbor obsahuje krytie určitých rizík. Čím je riziko vyššie, tým drahší súbor poistení je. Poskytovatelia úverov zvyčajne ponúkajú 2 až 3 súbory poistení.

Keďže je poistenie taktiež samostatný produkt, stretnete sa s rôznymi reklamnými názvami ako Poistenie Silver, Gold alebo Poistenie Plus, Ultra a podobne. Poskytovatelia sa tradične snažia vzbudiť dojem, že poistenie je niečo výnimočné a v rovnakých superlatívoch sa Vám budú snažiť súbor poistenia odporučiť (nanútiť).

Doba splatnosti sa dá posunúť

Ak nie ste poistený, ale tušíte, že na splátku peniaze nebudú, väčšina poskytovateľov Vám umožní posunúť dátum splátky (prolongácia, prolong). Opäť sa jedná o spoplatnenú službu.

Ako príklad možno uviesť posunutie splatenia krátkodobej pôžičky od Ferratum. Táto pôžička má iba jeden termín splatnosti – je splatná jednorazovo. Splatnosť sa dá predlžovať aj opakovane, čo je pochopiteľné, keďže Ferratum si za tento úkon účtuje pomerne vysoký poplatok (v porovnaní s celkovou výškou úveru).

Kto je Cardif?

BNP PARIBAS CARDIF je pôvodom francúzska poisťovňa. S jej slovenskou verziou Cardif Slovakia a.s. spolupracujú mnohí poskytovatelia úverov. Poskytuje poistenie neschopnosti splácať úvery a iné finančné záväzky. Nie je vylúčené, že pokiaľ by poistenie riešili poskytovatelia sami, cena za poistné by bola lacnejšia. To je však iba dohad.

Záver

Poistenie schopnosti splácania úveru má svoj zmysel, pokiaľ si plánujete požičať na dlhšiu dobu. Počas nej netušíte ako sa bude Vaša finančná situácia vyvíjať.

Pri krátkodobejších typoch úverov odporúčame poistenie vynechať. V prípade, že by k problémom skutočne došlo, môžete využiť spoplatnený odklad splátky. Všetko teda závisí od konkrétneho úverového produktu. Nezabúdajte – požičiavajte si vždy iba v nevyhnutných prípadoch.