Maják pôžička – podmienky, recenzie, skúsenosti

majak-pozicka

Maják je platforma dostupná cez internet, ktorá umožňuje spojiť súkromných investorov s bežnými ľuďmi, ktorí potrebujú získať pôžičku. Vďaka Majáku sa úver stáva pre bežných ľudí prístupnejším a investičné príležitosti výnosnejšími.

Maják sa rozhodol odvíjať sa od tradičných sprostredkovateľov, ako sú banky alebo iné finančné spoločnosti, čo mu umožnilo ponúkať dostupnejšie úvery pre ľudí a výrazne vyššie zhodnotenie peňazí pre investorov vďaka svojmu nízko nákladovému modelu.

Online platforma Maják

Portál Maják umožňuje ľuďom priamo požičiavať si peniaze bez potreby veľkých režijných nákladov a marží. Je to jednoduchý a transparentný spôsob, v ktorom si ľudia pomáhajú navzájom. Peniaze sa požičiavajú priamo cez Maják, čo znamená, že celý proces je bezprostredný a príjemný pre obe strany.

Čo zabezpečuje online platforma Maják?

 • správu žiadostí a realizáciu pôžičiek medzi investormi a žiadateľmi o pôžičku
 • verifikáciu a komplexné hodnotenie rizika každého žiadateľa, ktorý si chce požičať
 • komplexné administratívne a právne zázemie pre pôžičky a všetky zmluvy pre dlžníkov a investorov
 • distribúciu peňazí medzi všetkými stranami
 • aktívne monitorovanie splátok, včasnú identifikáciu prípadných problémov a celý proces soft a hard vymáhania v prípade nesplácania mesačných splátok zo strany dlžníkov
 • realizáciu garantovaného odkupu pohľadávok od investorov v prípade nesplácania dlžníka
 • zákaznícky servis a podporu

Všetci obyvatelia Slovenskej republiky, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku, musia byť starší ako 18 rokov a schopní uzatvárať zmluvy, môžu využiť možnosť požičať si na Majáku. Žiadatelia musia mať trvalý príjem, spĺňať stanovené minimálne kritériá hľadiska ratingu a byť v finančnej pozícii na splácanie pôžičky.

Maják pôžička online

Cez maják si možno požičať priamo od iných ľudí. Množstvo ponúk od ľudí – investorov, zabezpečí tie najvýhodnejšie podmienky pôžičky. Vyplnením jednoduchej online žiadosti o pôžičku sa dá získať peniaze rýchlo.

Aké výhody ponúka rýchla pôžička Maják?

 • pôžička od 300 € do 1 000 €
 • doba splácania od 6 do 24 mesiacov
 • úrok: 37 %
 • bez poplatku za žiadanie o pôžičku
 • jednoduché vybavenie pôžičky online

Maják ponúka pôžičku s jasnými a transparentnými podmienkami, pri ktorej sa úrok nezvyšuje počas jej trvania. Navyše, je možné kedykoľvek predčasne splatiť pôžičku.

Žiadosť býva obvykle posúdená do dvoch pracovných dní. Následne sa spustí financovanie pôžičky, ktoré zvyčajne trvá 3 dni.

Výhody rýchlej pôžičky Maják

Rýchla Maják pôžička má viacero výhod, vďaka ktorým je pre mnohých ľudí lákavá:

 • celý proces požičiavania prebieha online
 • Garančný fond zabezpečuje každú transakciu
 • možnosť požiadať o rôzne typy pôžičiek
 • vysoká flexibilita a prispôsobenie žiadateľovi

Hlavne vďaka týmto výhodám uprednostňujú ľudia, ktorí nedostali bankové pôžičky, túto rýchlu Maják pôžičku.

Nevýhody mini Maják pôžičky

Rovnako ako všetky typy pôžičiek aj mini pôžička poskytovaná platforomou Maják má svoje nevýhody. Medzi tie hlavné patrí:

 • stále pomerne neznámy trh P2P pôžičiek
 • dlhšia čakacia doba na vyhodnotenie žiadosti
 • predčasné splatenie pôžičky s 5% poplatkom z nesplatenej sumy
 • vysoké úroky

Vysoký úrok, ktorý môže dosahovať až 37 %, je hlavným dôvodom, ktorý mnohých odradí od čerpania tejto mini pôžičky.

Je Maják pôžička nebankovou pôžičkou?

Spoločnosť Maják neposkytuje nebankové pôžičky ani nie je bankou. Ide o portál, ktorý umožňuje priame požičiavanie peňazí medzi ľuďmi. Prostredníctvom Majáka si ľudia požičiavajú peniaze od seba navzájom.

P2P (peer-to-peer) pôžičky predstavujú spôsob, ako získať úver za výhodnejších podmienok. Pri pôžičkách od ľudí je z procesu vynechaná banka či nebanková spoločnosť, vďaka čomu je P2P pôžička výhodnejšia a jednoduchšia na vybavenie.

Ako fungujú pôžičky od ľudí?

Kolektívne pôžičky, inak nazývané aj pôžičky od ľudí, fungujú ako aukcie pôžičiek. Na jednej strane sú ľudia, ktorí majú voľné peniaze a chcú investovať, na druhej strane ľudia, ktorí si chcú peniaze požičať.

Pôžička od ľudí, tiež nazývaná P2P pôžička, je špecifický druh pôžičky, ktorý funguje na princípe crowdfundingu. Vo svete sú pôžičky od jednotlivcov medzi ľuďmi bežným javom. Na Slovensku sa začali poskytovať len pred niekoľkými rokmi a získavajú stále väčšiu popularitu.

Pôžička od ľudí je spôsob, ktorým sa investor, teda osoba, ktorá poskytuje peniaze, spojí priamo s klientom, ktorý peniaze prijíma. V tajnom procese uzatvárania pôžičky sa obchádza banka, čo v konečnom dôsledku prináša úsporu na poplatkoch pre obe strany.

Pôžičky pre dlžníkov

Niekedy sa môže zdať, že pôžičky pre dlžníkov nie sú na slovenskom trhu dostupné. Nie je to však úplne pravda. Jedným zo spôsobov, ako si dlžníci môžu požičať je pôžička P2P – pôžička od ľudí.

Na Slovensku pôsobí niekoľko spoločností s týmto formátom, ktoré ponúkajú pôžičky aj pre dlžníkov. Medzi najznámejšie z nich patrí:

 • Žltý melón
 • Maják
 • Nuxo
 • Finzo
 • Zinc euro

Na týchto stránkach jednoducho ľudia požičiavajú ľuďom, avšak aj tu si sprostredkovateľ overuje bonitu klienta. Podmienky však nie sú tak prísne, ako v bankovej spoločnosti a na účet príjemcu príde pôžička ihneď.

Maják – investovanie

Vďaka novým možnostiam je možné dnes zabezpečiť nadštandardný rast finančných prostriedkov pre každého. Maják umožňuje rast prostredníctvom investovania v rámci individuálnych pôžičiek bez nákladov a s garanciou. Diverzifikované a bezpečné portfólio pravidelne prináša očakávaný príjem každý mesiac.

Charakteristiky invesotavnia prostredníctvom online platformy Maják:

 • možnosť investovať od 1 000 € do 20 000 €
 • doba splácania od 6 do 36 mesiacov
 • úrok: 7 %

Investor neplatí za investovanie žiadne poplatky a ak by dlžník jeho pôžičku nesplácal, jeho investícia je chránená garanciu spätného odkupu. Pri investovaní však podlieha kapitál investora rizikám a uvedené aktuálne výnosy nie sú garanciou budúcich výnosov.

Aký je proces investovania cez platformu Maják?

 1. vytvorenie účtu – v online formulári investor vyplní základné údaje a podpíše investorskú zmluvu
 2. zaslanie peňazí – zaslať peniaze je rovnako jednoduché ako prevod peňazí na bankový účet alebo platba kartou
 3. inkasovanie výnosov – peniaze sa investujú tak, aby bolo zabezpečené ich vysoké zhodnotenie a diverzifikácia
 4. prístup k peniazom – zarobené peniaze si možno prevádzať na bankový účet alebo ich reinvestovať do nových pôžičiek, a nechať tak aj naďalej zarábať

Na Majáku je investovanie úplne zadarmo. Investor neplatí žiadne vstupné, výstupné poplatky, ani poplatky za správu svojej investície.

Zabezpečenie a garancia investícií na platforme Maják

Maják umožňuje dosahovať nielen nadštandardné výnosy, ale poskytuje vysoké zabezpečenie a garancie všetkých investícií.

 • Garancia spätného odkupu pohľadávok: V prípade, ak by dlžník svoju pôžičku riadne nesplácal, po 90 dňoch Maják od investora automaticky odkúpi celú pohľadávku za sumu zostatku istiny.
 • Proces hodnotenia žiadostí a risk manažment: Maják má vybudovaný funkčný systém posudzovania a hodnotenia kvality všetkých žiadateľov o pôžičku. Len žiadatelia, pri ktorých je vysoký predpoklad riadneho splácania pôžičky, môžu cez Maják pôžičku získať.
 • Vysoká diverzifikácia: Cez Maják sa poskytujú nižšie pôžičky vysokému počtu rôznych žiadateľov. Maják tak dokáže zabezpečiť rýchle a vysoko diverzifikované umiestnenie všetkých investícií svojich klientov. Vysoká diverzifikácia a dôsledný risk manažment výrazne znižujú celkové kreditné riziko.
 • Ochrana peňazí investorov: Peniaze na investičných účtoch klientov nie sú peniaze spoločnosti. Tieto prostriedky sú uložené v partnerských bankách na samostatnom účte, striktne odčlenenom od iných bankových účtov spoločnosti.
 • Vysoká transparentnosť: Na rozdiel od iných foriem investovania v Majáku klient presne vie kam jeho peniaze idú, ako sú investované. Na online investičnom účte má každý užívateľ prehľad o svojom portfóliu ako aj jednotlivých investíciách.

Prvky ochrany investícií robia investovanie cez Maják výnosné, ale i transparentné a bezpečné pre všetkých investorov.

Maják – recenzie a skúsenosti

Maják je nová slovenská platforma, ktorá má za cieľ jednoduchšie získať pôžičky od ľudí. Platforma sídli v Bratislave a jej hlavnou snahou je pomôcť ľuďom získať prístup k peniazom, keď už klasické banky ich nechcú.

V dôsledku relatívne dobrej dostupnosti pôžičiek prostredníctvom Majáku sa musia platiť vysoké percentuálne sadzby v rozmedzí 25 až 37 % ročne.

Hoci na Slovensku pôžičky od ľudí ešte nemajú dlhú históriu, postupne sa im však darí zviditeľňovať sa a to vedie k vytvoreniu tejto relatívne novej a neznámej P2P platformy.