Maják pôžička – podmienky, recenzie, skúsenosti

majak-pozicka

Maják je online platforma, ktorá spája súkromných investorov s bežnými ľuďmi, ktorí si potrebujú požičať. Cez Maják sú úvery pre bežných ľudí dostupnejšie a investovanie výnosnejšie. Aké sú podmienky získania tejto pôžičky a aké s ňou majú ľudia skúsenosti?

Maják vynecháva tradičných sprostredkovateľov, akým sú banky alebo iné finančné spoločnosti. Tým a svojím nízko nákladovým modelom dokáže ponúkať dostupnejšie úvery pre ľudí a výrazne vyššie zhodnotenie peňazí pre investorov.

Online platforma Maják

Maják je portál, prostredníctvom ktorého si ľudia navzájom priamo požičiavajú peniaze. Je to priame, transparentné a jednoduché, bez vysokých režijných nákladov a marží. Cez Maják požičiavajú ľudia ľuďom.

Čo zabezpečuje online platforma Maják?

 • správu žiadostí a realizáciu pôžičiek medzi investormi a žiadateľmi o pôžičku
 • verifikáciu a komplexné hodnotenie rizika každého žiadateľa, ktorý si chce požičať
 • komplexné administratívne a právne zázemie pre pôžičky a všetky zmluvy pre dlžníkov a investorov
 • distribúciu peňazí medzi všetkými stranami
 • aktívne monitorovanie splátok, včasnú identifikáciu prípadných problémov a celý proces soft a hard vymáhania v prípade nesplácania mesačných splátok zo strany dlžníkov
 • realizáciu garantovaného odkupu pohľadávok od investorov v prípade nesplácania dlžníka
 • zákaznícky servis a podporu

Na Majáku si môžu požičať všetci obyvatelia Slovenskej republiky s trvalým pobytom na Slovensku, starší ako 18 rokov a spôsobilí na právne úkony. Žiadatelia o pôžičku musia mať trvalý príjem, spĺňať minimálne stanovené kritériá ratingu a finančnej schopnosti splácať pôžičku.

Maják pôžička online

Cez maják si možno požičať priamo od iných ľudí. Množstvo ponúk od ľudí – investorov, zabezpečí tie najvýhodnejšie podmienky pôžičky. Vyplnením jednoduchej online žiadosti o pôžičku sa dá získať peniaze rýchlo.

Aké výhody ponúka rýchla pôžička Maják?

 • pôžička od 300 € do 1 000 €
 • doba splácania od 6 do 24 mesiacov
 • úrok: 37 %
 • bez poplatku za žiadanie o pôžičku
 • jednoduché vybavenie pôžičky online

Maják ponúka jasné a transparentné podmienky a úrok sa počas doby trvania aktuálnej pôžičky nezvýši. Pôžičku možno navyše kedykoľvek predčasne splatiť.

Žiadosť býva obvykle posúdená do dvoch pracovných dní. Následne sa spustí financovanie pôžičky, ktoré zvyčajne trvá 3 dni.

Výhody rýchlej pôžičky Maják

Rýchla Maják pôžička má viacero výhod, vďaka ktorým je pre mnohých ľudí lákavá:

 • celý proces požičiavania prebieha online
 • Garančný fond zabezpečuje každú transakciu
 • možnosť požiadať o rôzne typy pôžičiek
 • vysoká flexibilita a prispôsobenie žiadateľovi

Hlavne vďaka týmto výhodám uprednostňujú ľudia, ktorí nedostali bankové pôžičky, túto rýchlu Maják pôžičku.

Nevýhody mini Maják pôžičky

Rovnako ako všetky typy pôžičiek aj mini pôžička poskytovaná platforomou Maják má svoje nevýhody. Medzi tie hlavné patrí:

 • stále pomerne neznámy trh P2P pôžičiek
 • dlhšia čakacia doba na vyhodnotenie žiadosti
 • predčasné splatenie pôžičky s 5% poplatkom z nesplatenej sumy
 • vysoké úroky

Vysoký úrok, ktorý môže dosahovať až 37 %, je hlavným dôvodom, ktorý mnohých odradí od čerpania tejto mini pôžičky.

Je Maják pôžička nebankovou pôžičkou?

Maják nie je spoločnosť poskytujúca nebankové pôžičky, nie je to ani banka. Maják je portál, prostredníctvom ktorého si ľudia navzájom priamo požičiavajú peniaze. Cez Maják požičiavajú ľudia ľuďom.

P2P (peer-to-peer) pôžičky predstavujú spôsob, ako získať úver za výhodnejších podmienok. Pri pôžičkách od ľudí je z procesu vynechaná banka či nebanková spoločnosť, vďaka čomu je P2P pôžička výhodnejšia a jednoduchšia na vybavenie.

Ako fungujú pôžičky od ľudí?

Kolektívne pôžičky, inak nazývané aj pôžičky od ľudí, fungujú ako aukcie pôžičiek. Na jednej strane sú ľudia, ktorí majú voľné peniaze a chcú investovať, na druhej strane ľudia, ktorí si chcú peniaze požičať.

Pôžička od ľudí, nazývaná tiež P2P pôžička, je typ pôžičky, ktorý funguje na princípe crowdfundingu. V zahraničí sú pôžičky od ľudí ľuďom bežne využívané. Na Slovensku sa začali ponúkať iba pred niekoľkými rokmi a tešia sa stále väčšej popularite.

Pôžička od ľudí predstavuje priame spojenie medzi investorom, teda tým, ktorý peniaze požičiava a klientom, ktorý peniaze prijíma. Z procesu vybavenia pôžičky je vynechaná banka, vďaka čomu obe strany ušetria na poplatkoch.

Pôžičky pre dlžníkov

Niekedy sa môže zdať, že pôžičky pre dlžníkov nie sú na slovenskom trhu dostupné. Nie je to však úplne pravda. Jedným zo spôsobov, ako si dlžníci môžu požičať je pôžička P2P – pôžička od ľudí.

 Na Slovensku pôsobí niekoľko spoločností s týmto formátom, ktoré ponúkajú pôžičky aj pre dlžníkov. Medzi najznámejšie z nich patrí:

 • Žltý melón
 • Maják
 • Nuxo
 • Finzo
 • Zinc euro

Na týchto stránkach jednoducho ľudia požičiavajú ľuďom, avšak aj tu si sprostredkovateľ overuje bonitu klienta. Podmienky však nie sú tak prísne, ako v bankovej spoločnosti a na účet príjemcu príde pôžička ihneď.

Maják – investovanie

Vďaka inováciám môže dnes každý nadštandardne zhodnocovať svoje peniaze. Maják zhodnotí peniaze vďaka investíciám do množstva osobných pôžičiek, rovnako ako to robia banky, s garanciou a bez poplatkov. Bezpečné a diverzifikované portfólio bude každý mesiac generovať očakávaný výnos.

Charakteristiky invesotavnia prostredníctvom online platformy Maják:

 • možnosť investovať od 1 000 € do 20 000 €
 • doba splácania od 6 do 36 mesiacov
 • úrok: 7 %

Investor neplatí za investovanie žiadne poplatky a ak by dlžník jeho pôžičku nesplácal, jeho investícia je chránená garanciu spätného odkupu. Pri investovaní však podlieha kapitál investora rizikám a uvedené aktuálne výnosy nie sú garanciou budúcich výnosov.

Aký je proces investovania cez platformu Maják?

 1. vytvorenie účtu – v online formulári investor vyplní základné údaje a podpíše investorskú zmluvu
 2. zaslanie peňazí – zaslať peniaze je rovnako jednoduché ako prevod peňazí na bankový účet alebo platba kartou
 3. inkasovanie výnosov – peniaze sa investujú tak, aby bolo zabezpečené ich vysoké zhodnotenie a diverzifikácia
 4. prístup k peniazom – zarobené peniaze si možno prevádzať na bankový účet alebo ich reinvestovať do nových pôžičiek, a nechať tak aj naďalej zarábať

Na Majáku je investovanie úplne zadarmo. Investor neplatí žiadne vstupné, výstupné poplatky, ani poplatky za správu svojej investície.

Zabezpečenie a garancia investícií na platforme Maják

Maják umožňuje dosahovať nielen nadštandardné výnosy, ale poskytuje vysoké zabezpečenie a garancie všetkých investícií.

 • Garancia spätného odkupu pohľadávok: V prípade, ak by dlžník svoju pôžičku riadne nesplácal, po 90 dňoch Maják od investora automaticky odkúpi celú pohľadávku za sumu zostatku istiny.
 • Proces hodnotenia žiadostí a risk manažment: Maják má vybudovaný funkčný systém posudzovania a hodnotenia kvality všetkých žiadateľov o pôžičku. Len žiadatelia, pri ktorých je vysoký predpoklad riadneho splácania pôžičky, môžu cez Maják pôžičku získať.
 • Vysoká diverzifikácia: Cez Maják sa poskytujú nižšie pôžičky vysokému počtu rôznych žiadateľov. Maják tak dokáže zabezpečiť rýchle a vysoko diverzifikované umiestnenie všetkých investícií svojich klientov. Vysoká diverzifikácia a dôsledný risk manažment výrazne znižujú celkové kreditné riziko.
 • Ochrana peňazí investorov: Peniaze na investičných účtoch klientov nie sú peniaze spoločnosti. Tieto prostriedky sú uložené v partnerských bankách na samostatnom účte, striktne odčlenenom od iných bankových účtov spoločnosti.
 • Vysoká transparentnosť: Na rozdiel od iných foriem investovania v Majáku klient presne vie kam jeho peniaze idú, ako sú investované. Na online investičnom účte má každý užívateľ prehľad o svojom portfóliu ako aj jednotlivých investíciách.

Prvky ochrany investícií robia investovanie cez Maják výnosné, ale i transparentné a bezpečné pre všetkých investorov.

Maják – recenzie a skúsenosti

Maják je novovzniknutá slovenská platforma slúžiaca na jednoduché sprostredkovanie pôžičiek od ľudí. Sídli v Bratislave a jej hlavnou víziou je uľahčiť prístup k peniazom pre ľudí, ktorí majú u klasických bánk zatvorené dvere.

Daňou za pomerne dobrú dostupnosť pôžičiek cez Maják sú vysoké úroky pohybujúce sa na hranici 25 až 37 % ročne.

Pôžičky od ľudí síce nemajú na Slovensku dlhú tradíciu, no postupne sa im darí udomácňovať, čoho výsledkom je aj vznik tejto pomerne novej a neznámej P2P platformy.