Má človek vôbec šancu si ako dlžník požičať?

Človek, ktorý dnes spláca nejaký úver, je s najväčšou pravdepodobnosťou evidovaný v niektorom z tzv. registrov dlžníkov. Takýto záznam ovplyvňuje bonitu klienta, a to v pozitívnom aj negatívnom zmysle. Od čoho sa to odvíja a môže si dlžník požiadať o ďalší úver?

Táto skutočnosť značne limituje jeho možnosti požičať si ďalšie peniaze od iných licencovaných finančných inštitúcií. Tie totiž takéhoto záujemcu vnímajú ako rizikovú osobu so zníženou bonitou a produkty im ponúkajú len veľmi nerady.

Čo ale robiť, keď človek pri čerpaní úveru naozaj potrebuje dodatočné financie? Je situácia na tomto fronte úplne beznádejná? Odpoveď na túto a ďalšie otázky sa dozvie čitateľ v nasledujúcich riadkoch.

Kde si požičia dlžník?

Na úvod je potrebné skonštatovať, že človek so záznamom v jednom z úverových registrov (t. j. dlžník) v banke pôžičku nedostane. Tie majú totiž podmienky nastavené veľmi prísne. Žiadosti od rizikových osôb okamžite zamietajú.

Banky sú prísne monitorované a nemôžu si dovoliť prijať riziko a požičať klientovi so záznamom v registri a množstvom dlhov na krku. Má teda dlžník vôbec šancu niekde si požičať?

Odpoveď je áno, stále existujú možnosti. Treba sa však pripraviť na to, že podmienky pre záujemcov sú pomerne nepriaznivé a vidina rýchlej pôžičky sa môže ľahko vytratiť.

Pôžička od nebankovej spoločnosti

Na trhu totiž ešte vždy existujú nebankové spoločnosti, ktoré požičajú aj ľuďom v registri dlžníkov. Takéto pôžičky však veľmi často sprevádza vysoký úrok. Nehovoriac o tom, že za prípadné omeškanie hrozia klientovi prísne sankcie.

Dlžníci tiež často nemajú možnosť požiadať o odklad. Dobu splatnosti teda nemôžu prekročiť.

Keďže pri nebankových pôžičkách ide spoločnosť do rizika, že klient môže prestať splácať aj túto pôžičku, bude si prísnejšie overovať iné informácie.

Samozrejmosťou je mať pravidelný príjem, bez ktorého môže dlžník na úver od nebankovky rovno zabudnúť. Ide o príjem od zamestnávateľa, pretože niektoré pôžičky je možné získať aj keď človek poberá rodičovský príspevok či dôchodok.

Nebanková spoločnosť môže tiež požadovať, aby bol klient u aktuálneho zamestnávateľa zamestnaný určitú dobu.

Pôžička pre dlžníkov od súkromnej osoby

Druhou možnosťou je požičať si od súkromnej osoby, t.j. fyzickej osoby, ktorá disponuje väčším množstvom financií. Ide však o veľmi rizikové transakcie.

Tie sú nepriaznivo naklonené práve záujemcom o peniaze. Podmienky si totiž určuje poskytovateľ a to môže znamenať vysoký úrok, založenie nehnuteľnosti, ručenie vozidlom a podobne. Výnimkou nie sú ani poplatky za vybavenie pôžičky.

Výhodami takéhoto druhu pôžičiek sú predovšetkým rýchlosť a jednoduchosť vybavenia, žiadna kontrola registra a flexibilná výška úveru.

Ak sa už človek rozhodne pre pôžičku od súkromníka, dôkladne si musí preštudovať úverovú zmluvu, presne stanoviť splátkový kalendár, informovať sa o prípadných sankciách za omeškanie a overiť si, či je možné požiadať o odklad. Až keď si je istý, že všetkým podmienkam bez výhrad rozumie, môže s transakciou súhlasiť.

Ide tiež o typ nebankovej pôžičky a v súčasnosti je ľahko dostupná na online portáloch. Ide o P2P pôžičky, kde napríklad bežná osoba poskytne svoje financie iným ľuďom, ktorí práve potrebujú požičať peniaze. Na Slovensku pôsobí niekoľko spoločností s týmto formátom:

 • Žltý melón
 • Maják
 • Nuxo
 • Finzo
 • Zinc euro

Na týchto stránkach jednoducho ľudia požičiavajú ľuďom, avšak aj tu si sprostredkovateľ overuje bonitu klienta. Podmienky však nie sú tak prísne, ako v bankovej spoločnosti a na účet príjemcu príde pôžička ihneď.

Pôžička pre dlžníkov na zmenku

Súkromné osoby, okrem zmluvy, požičiavajú aj na zmenku, ktorou je pôžička zabezpečená. Osoba, ktorá požičiava, má vďaka zmenke zaručené, že svoje peniaze dostane späť aj s úrokmi.

Ide o veľmi rýchly spôsob získania peňazí, ktorý však so sebou nesie aj veľké riziko. Na jednej strane, človek nepotrebuje zakladať svoj majetok ani hľadať ručiteľa. Na druhej strane, zmenka je vymáhateľná súdnou cestou – ak raz súd vydá platobný rozkaz, je splatná okamžite a osoba ako dlžník sa dostane do exekučného konania.

Treba si dávať pozor na to, čo človek podpisuje. Podvodníci zvyknú podstrčiť viac papierov, pričom medzi nimi môže byť ďalšia zmenka, ktorú pomenujú ako kópiu. Nikto by sa nemal nechať takto oklamať. Každá kópia je novou zmenkou.

TIP: Skôr, než niekto podpíše zmenku alebo zmluvu o pôžičke na zmenku, mal by si prečítať tento článok.

Existujú aj iné alternatívy?

Ideálnym riešením je dostať sa z registra dlžníkov. To znamená vzorne splácať svoje záväzky a vyplatiť každý úver.

Záznamy z úverových registrov sa zvyknú mazať až niekoľko rokov po splatení poslednej pohľadávky. Záujemca o pôžičku teda môže dostať úver aj so záznamom, avšak iba ak nemá žiadne aktívne dlhy, teda evidované sú iba jeho splatené záväzky.

Ďalšou možnosťou je oddlženie. Nie je to však jednoduchý a bezbolestný spôsob. Najrozumnejšie je v takomto prípade využiť služby profesionálov, napríklad spoločnosti Prvá oddlžovacia, s.r.o. Každý prípad je individuálny a pridelený pracovník navrhne riešenie šité na mieru.

Ním môže byť napríklad aj vyhlásenie osobného bankrotu. Opäť ide o komplexný proces, ktorý si vyžaduje isté úkony a dodržanie postupnosti krokov. Pomocou osobného bankrotu sa svojich dlhov dokáže osoba zbaviť formou konkurzu alebo splátkovým kalendárom.

Osobný bankrot na Slovensku rastie z roka na rok na popularite. V marci 2017 prešiel veľkými zmenami a najmä kvôli zrušeniu minimálnej hodnoty majetku, ktorá bola potrebná k vyhláseniu osobného bankrotu, sa stal dostupnejším pre ľudí, ktorí chcú riešiť svoje dlhy.

Platí, že zbavením sa svojich dlhov a predchádzajúcich finančných záväzkov rastie bonita a spolu s ňou aj šanca na získanie pôžičky.

Potrebujem požičať

Čo robiť, ak aj napriek všetkému potrebujem požičať? V prvom rade treba riadne rozvrhnúť svoj rozpočet. Ďalšie splácanie ho bude viac zaťažovať a preto si treba všetky financie rozrátať na dlhé obdobie dopredu.

Ak má človek už existujúcu pôžičku a zároveň si chce vziať ďalšiu, existuje niekoľko možností, ako postupovať. Dôležité je zhodnotiť svoju finančnú situáciu a zistiť, či si môže osoba dovoliť splácať ďalšiu pôžičku. Zvážiť treba predovšetkým svoje mesačné príjmy a výdavky a urobiť si presný prehľad o svojej schopnosti splácať nový dlh spolu so súčasnou pôžičkou.

Predtým, než sa niekto rozhodne vziať ďalšiu pôžičku, musí si dôkladne overiť podmienky a pravidlá aj súčasnej pôžičky. Niekedy môže existovať obmedzenie týkajúce sa počtu aktívnych pôžičiek, ktoré môže mať človek naraz.

Ak má niekto otázky alebo nejasnosti, najlepšie je kontaktovať svojho súčasného veriteľa. Spýtať sa na ho politiku týkajúcu sa viacnásobných pôžičiek a informovať sa, či je možné opäť požičať peniaze pri súčasnom splácaní.

Ak má niekto vysoké úrokové sadzby alebo nevhodné podmienky u súčasnej pôžičky, môže zvážiť možnosť refinancovania. Refinancovanie znamená, že si vezme klient novú pôžičku na splatenie existujúceho dlhu a získate lepšie podmienky (nižšie úrokové sadzby, dlhšie splatnosti atď.).

Niektoré bankové produkty dovoľujú zlúčiť viacero pôžičiek naraz, a teda ide zároveň o vhodnú pôžičku pre dlžníkov.

Refinancovanie pôžičiek

Refinancovanie pôžičiek by mohlo byť ideálnym riešením, ako dostať financie späť na správnu cestu. Refinančný úver je taký, keď si osoba vezme nový úver na splatenie jedného alebo viacerých existujúcich úverov. Týmto spôsobom môže:

 • získať lepšiu úrokovú sadzbu
 • ušetriť peniaze na úrokoch
 • predĺžiť dobu splatnosti (čím sa zníži suma, ktorú klient mesačne platí)

Osoba tak môže ušetriť peniaze na úrokoch, či konsolidáciou dlhu do jednej mesačnej splátky môže potenciálne znížiť celkovú dlžnú sumu a ušetriť ešte viac.

Refinancovanie je tak jednou z lepších foriem pôžičky pre dlžníkov. Taktiež je atraktívnou možnosťou pre tých, ktorým sa od prijatia pôvodného úveru zlepšilo ich kreditné skóre. Ak sa klientovi úverová bonita zlepšila, môže mať nárok na nižšiu úrokovú sadzbu.

Pôžička bez registra dlžníkov

Ako sa už čitateľ dozvedel z predchádzajúcich riadkov, pôžičku bez registra dlžníkov nájde len ťažko. V bankách takýto typ úveru prakticky neexistuje, no na trhu je stále niekoľko spoločností, ktoré sú ochotné požičať peniaze aj dlžníkom.

Medzi ne patria napríklad:

 • Peniaze do domácnosti (spoločnosť Zinc)
 • Podaj žiadosť
 • Silverside
 • Pôžičkomat

Niektoré spoločnosti síce do registra dlžníkov nahliadajú, no napriek tomu sú schopné žiadosti vyhovieť. Jedna omeškaná splátka ešte pre nich nepredstavuje obrovský problém, a preto aj tie možno považovať za pôžičku bez registra dlžníkov. Sú to napríklad Home Credit, Quatro alebo spoločnosti prevádzkujúce P2P pôžičky.

Pôžička pre nezamestnaných

Takýto typ produktu je takmer nemožné zohnať. Všetky spoločnosti si pred podpisom zmluvy totiž vyžadujú základné dokumenty, a teda okrem občianskeho preukazu aj výpis z účtu (min. za posledný mesiac) alebo potvrdenie od zamestnávateľa.

Pôžička pre nezamestnaných však môže mať inú formu, a to napríklad ako pôžička pre ženy na materskej dovolenke alebo pôžička pre dôchodcov. Tí sa však musia preukázať stálym príjmom, ako je dôchodcovský či rodičovský príspevok.

Osoba taktiež nezoženie pôžičku bez dokladovania príjmu, keďže všetky spoločnosti, ktoré majú licenčnú zmluvu Národnej banky SR sa musia riadiť základnými pravidlami. Ak spoločnosť tento dokument nepožaduje, klient by mal spozornieť. Pôžička bez dokladovania príjmu môže byť nebezpečná – pre vysoké úroky alebo ručenie majetkom.

Spotrebný úver – kalkulačka

Spotrebný úver je typ pôžičky, ktorú si ľudia zvyčajne berú na financovanie osobných výdavkov, ako sú nákup spotrebného tovaru, dovolenky, opravy domácnosti alebo iné neodkladné výdavky. Je to populárny spôsob, ako získať potrebné finančné prostriedky a splácať ich v priebehu určitého časového obdobia s dohodnutými úrokmi.

Spotrebný úver matrí medzi najfrekventovanejšie a najviac dostupné. Ide o určitú formu rýchlej pôžičky, ktorej vybavenie prebehne za pár dní a netreba pri tom navštevovať pobočku.

Dnes takmer každá spoločnosť disponuje kalkulačkou spotrebného úveru. Funguje na základe údajov, ktoré klient poskytne. Pomáha mu získať predstavu o výške mesačnej splátky, celkovom náklade pôžičky a dĺžke splácania.

Fungovanie online kalkulačky na spotrebný úver je zvyčajne jednoduché. Tu je základný postup:

 1. Zadať požadovanú sumu: Zvyčajne kalkulačka umožňuje zadať sumu, ktorú chce klient požičať.
 2. Zvoliť dobu splácania: Ďalším krokom je vybrať dobu splácania, teda obdobie, v ktorom človek plánuje vrátiť úver. Táto doba sa zvyčajne vyjadruje v mesiacoch alebo rokoch.
 3. Zadať výšku splátky: V niektorých prípadoch môže klient zadať do kalkulačky spotrebného úveru aj výšku splátky, vďaka čomu sa lepšie prispôsobí svojmu rozpočtu.
 4. Výpočet výsledkov: Po zadaní týchto údajov kalkulačka poskytne informácie o mesačnej splátke, celkovom náklade pôžičky (vrátane úrokov) a ďalších podrobnostiach, ktoré pomôžu pri rozhodovaní.

Je to jednoducho užitočný nástroj pri plánovaní a posudzovaní finančnej záťaže, ktorú si môže osoba dovoliť. Mal by sa vyskytovať pri každej pôžičke online. Kalkulačka však poskytuje len odhad a skutočné podmienky a výsledky sa môžu líšiť v závislosti od konkrétnej banky, poskytovateľa úverov alebo inštitúcie, s ktorou sa človek rozhodne uzavrieť zmluvu.

Ako by mala vyzerať najvýhodnejšia pôžička

Je ľahké nechať sa uniesť nadšením z online pôžičky a vybrať si takú, ktorá sa zdá byť najlepšia. Ale skôr ako niekto podpíše akékoľvek papiere, je niekoľko vecí, na ktoré by sa mal pri dobrej pôžičke zamerať. Ako by teda mala vyzerať najvýhodnejšia pôžička?

Ak niekto potrebuje požičať peniaze, mal by vyhľadávať konkurencieschopnú úrokovú sadzbu. Mnohí veritelia ponúkajú nižšie sadzby, aby prilákali potenciálnych zákazníkov. Preto by mal každý porovnať rôznych veriteľov, aby našiel takého, ktorý ponúka najlepšie sadzby pre individuálnu situáciu.

Pozornosť treba venovať poplatkom spojeným s úverom. Pôžička ihneď znie síce lákavo, no mnohí si za promptné vyriešenie vyžadujú nemalé poplatky.

Človek by sa nemal zlákať ponukami na online pôžičky ihneď na účet, ktoré obsahujú podmienky, ktoré znejú skvele, ale nebudú úplne vhodné.

Najvýhodnejšia pôžička by mala mať zároveň flexibilné podmienky. Mnohé pôžičky sa poskytujú s pevnou úrokovou sadzbou počas celej doby jej trvania, ale môžu byť k dispozícii aj flexibilnejšie možnosti.

Nakoniec, hľadať treba veriteľa s vynikajúcim zákazníckym servisom. Je dôležité vybrať si veriteľa, ktorý bude prístupný a bude reagovať na osobitné potreby. Nestačí sľubovať online pôžičky ihneď na účet. Mal by mať zároveň dobré renomé, o ktorom sa človek dozvie najviac v recenziách samotných klientov.