Regulácia bánk a nebankových subjektov – sú bezpečné?

Banky aj nebankové spoločnosti podliehajú dozoru zo strany Národnej banky Slovenska, ale aj niektorých iných inštitúcií. Existujú tiež niektoré zákony a legislatívne pravidlá, ktorými sa musia riadiť a to tak pri poskytovaní úverov, ako aj pri prijímaní vkladov.

Z hľadiska bežného spotrebiteľa je najdôležitejšia regulácia, dohľad a dozor v rámci vkladov, spotrebných úverov a hypotekárnych úverov. Práve na tieto oblasti sa dnes pozrieme bližšie.

Ako to je s vkladmi v bankách

Ochrana vkladov v bankách je zaručená na Slovensku v rámci štandardizovaných legislatívnych pravidiel spoločných pre celý finančný trh v rámci EÚ. Ochranu vkladov upravuje Zákon č. 118/1996 Z.z. o ochrane vkladov. Účelom zákona je založenie a fungovanie systému ochrany vkladov uložených v bankách vrátane poskytovanie náhrad za tieto vklady v prípade, že sa stanú nedostupnými.

Za účelom ochrany vkladov bol založený Fond ochrany vkladov v roku 1996 a účastníkmi tohto systému ochrany sú tak banky, ako aj stavebné sporiteľne. Už roky sú vklady v bankách u nás a v ďalších krajinách EÚ chránené jednotne do výšky 100 000 € na jedného vkladateľa v rámci jednej banky. To znamená, že najrozumnejšie je mať v každej banke na termínovanom účte, bežnom účte alebo vkladnej knižke maximálne 100 000 €.

Dlhopisy a investovanie

Dlhopisy sú forma cenných papierov obchodovateľných na burze a ide o formu investovania za účelom dosiahnutia zisku. Dlhopisy vydávajú tak štáty, ako aj súkromné spoločnosti a ide v podstate o pôžičku spojenú so záväzkom vyplácania pravidelného výnosu a neskoršieho odkúpenia dlhopisu späť jeho vydavateľom.

U nás upravuje vydávanie a fungovanie dlhopisov osobitný Zákon č. 530/1990 Z.z. o dlhopisoch. Dlhopisy si môžete kúpiť ako individuálny investor buď priamo na burzovom trhu od jeho vydavateľa, tzv. emitenta, alebo prostredníctvom sprostredkovateľa, najčastejšie banky alebo investičnej spoločnosti.

V oboch prípadoch ide o investovanie, ktoré je síce regulované príslušným zákonom, ale peniaze vložené do takejto investície nie sú už chránené žiadnym fondom alebo systémom ochrany investícií. Na rozdiel od vkladov tak dlhopisy ponúkajú síce aj výhodnejšie zhodnotenie, ale zároveň je investovanie do nich spojené s vyšším rizikom.

Dlhopis nie je to isté ako vklad

Veľa ľudí si zamieňa pojem dlhopis a bankový vklad. Nejedná sa o rovnaký typ finančného produktu a to ani v prípade, že vám obe možnosti zhodnotenia peňazí ponúkne jedna a tá istá banka. Investovanie do dlhopisov nie je chránené Zákonom o ochrane vkladov a nemáte 100 % garanciu, že vložené peniaze a výnos z nich vám budú vždy vyplatené.

Dlhopisy sú “istejšie” ako akcie, no tiež nesú určité riziko

Spotrebné úvery v bankách

Trh so spotrebnými úvermi medziročne rastie o viac ako 10 % a tieto formy pôžičiek sú jedny z najviac využívaných na Slovensku. V prípade spotrebných úverov sa banky riadia tak aktuálnom legislatívou, ako aj odporúčaniami od Národnej banky Slovenska. V tomto segmente prišlo v roku 2015 k sprísneniu viacerých podmienok.

V prvom rade sa zvýšila ochrana spotrebiteľa, keďže banky musia uvádzať všetky povinnosti a plnenia spojené so spotrebným úverom už len na zmluve o spotrebiteľskom úvere. Zároveň musí byť suma, ktorú spotrebiteľ zaplatí veriteľovi, zarátaná do odplaty za spotrebiteľský úver. Okrem toho musí byť úver poskytnutý len bezhotovostným spôsobom, či už na účet, poštovou poukážkou alebo vo forme kreditnej či predplatnej karty.

Aktuálna situácia na trhu s bankovými spotrebnými úvermi je stabilizovaná a prehľadnejšia viac, ako kedykoľvek predtým. Kto si dnes požičia bežný „spotrebák“ v banke, ten sa nemusí obávať neseriózneho konania a vďaka nízkym úrokom ani príliš predraženého úveru.

Hypotekárne úvery v bankách

Hypotéky sú v tomto roku jednoznačne v kurze a to najmä vďaka dvom faktorom. Prvým sú rekordne nízke úrokové sadzby, najnižšie v novodobej histórií. Druhým sú legislatívne zmeny, ktoré nastali od marca 2016 a vďaka ktorým sa oplatia refinancovať aj „staré“ hypotéky.

Od roku 2017 sa do platnosti dostalo nariadenie NBS, ktoré obmedzuje aj poskytovanie úverov na 90 % hodnoty nehnuteľnosti. Atraktívne úrokové sadzby by však mali zostať aj naďalej.

Navyše, pri hypotékach platí, že:

  • raz za rok máte možnosť vložiť mimoriadnu splátku až do výšky 20 % zo zostávajúcej istiny bez akéhokoľvek poplatku
  • ak budete chcieť celý úver splatiť predčasne, banka si za to môže účtovať sankčný úrok najviac do 1 % zo splácanej sumy
  • máte možnosť zvoliť si fixáciu úrokovej sadzby, pričom vďaka tomuto kroku môžete mať počas určitého obdobia garantovanú výšku mesačnej splátky a v istom zmysle aj určitú finančnú stabilitu

Hypotéky budú od nového roka menej dostupnejšie pre menej bonitných klientov

Pôžičky z nebankových spoločností

V minulosti bol u nás práve trh s nebankovými pôžičkami mimo dohľadu Národnej banky Slovenska. Ešte v roku 2014 u nás pôsobilo až 300 nebankových spoločností poskytujúcich úvery. Od roku 2015, kedy museli nebankovky získať licenciu od NBS, sa tento počet znížil až 15 násobne.

Od 1. apríla 2015 vykonáva dohľad nad nebankovými subjektmi poskytujúcimi finančné prostriedky vo forme spotrebiteľských úverov práve NBS, ktorá tak nahradila dozor Slovenskej obchodnej inšpekcie. Dnes platí, že na nebankovom trhu môžu pôsobiť tieto spoločnosti len za presne vymedzených podmienok.

Aktuálna regulácia:

  • zakazuje poskytovanie úverov v hotovosti
  • výrazne obmedzuje možnosť vyberania rôznych poplatkov
  • sprísnila podmienky na poskytnutie úveru tak, aby sa k peniazom nemohli dostať málo bonitní žiadatelia s vysokým rizikom nesplácania úveru
  • obmedzuje ručenie nehnuteľným majetkom pri malých pôžičkách
  • stanovuje strop na úroky do výšky najviac 2-násobku bežných bankových úrokov za podobný úverový produkt

NAJLEPŠIE SÚ ZNÁME NEBANKOVKY

Na rozdiel od minulosti je aktuálna situácia s nebankovými subjektmi neporovnateľne lepšia, no aj napriek tomu platí, že najlepšie je požičiavať si od tých známejších. V prípade overených poskytovateľov pôžičiek máte vyššiu šancu na serióznejšie podmienky a jednanie, ako keď si požičiate len od lokálnej a menej známej nebankovky.

Porovnávať, porovnávať, porovnávať

Bez ohľadu na to, či máte záujem o vklady, investovanie do dlhopisov, nejaký úver alebo pôžičku, finančné inštitúcie pôsobiace u nás sú pod kontrolou NBS a sú absolútne bezpečné. Vyberať si je potrebné len tie z nich, ktoré majú licenciu NBS – či už bankovú, alebo nebankovú.

U nás nájdete prehľad len overených a bezpečných pôžičiek, hypotekárnych úverov alebo poistenia. V prípade každého jedného produktu platí pravidlo: 3× porovnať a raz vybrať. Ak sa ho budete držať, ušetríte veľa času, energie a najmä peňazí!