Pôžičky na zmenku: ak môžete, vyhnite sa im!

pozicky-na-zmenku

V súčasnosti patria medzi jedny z najobľúbenejších úverových produktov pôžičky na zmenku. Majú ich radi tak dlžníci, ako aj poskytovatelia pôžičiek.

Z pohľadu poskytovateľa pôžičky ide o jeden z  najspoľahlivejších a najmenej rizikových spôsobov ručenia.

Vymáhateľnosť vyplatenia zmenky je vysoká. Veriteľ nemá dôvod na prehnané obavy, že by svoje požičané peniaze nezískal späť! Nie je teda ničím prekvapujúcim, že ho ponúkajú prakticky všetky subjekty úverového trhu – od bánk, cez nebankové inštitúcie až po súkromných poskytovateľov pôžičiek.

Pre ľudí, ktorí si potrebujú požičať, sú pôžičky podmienené ručením zmenkou príťažlivé. Dajú sa vybaviť skutočne veľmi rýchlobez zbytočných byrokratických prieťahov.

Nemusíte preukazovať výšku svojich príjmov, ani predkladať výpisy z bankového účtu. Veriteľa nezaujíma ani účel, na ktorý mienite požičané finančné prostriedky použiť. Vo väčšine prípadov ani nenahliada do úverového registra, či nefigurujete na čiernom zozname neplatičov. Nemusíte si hľadať ručiteľov, ani zakladať svoj hnuteľný či nehnuteľný majetok.

Pri zmenkách hráte takpovediac vabank

K rýchlym peniazom sa takto môžu skutočne ľahko dostať aj nezamestnaní, nezarábajúci podnikatelia, či starobní alebo invalidní dôchodcovia.

Poskytovatelia pôžičiek vám budú tvrdiť, že takáto pôžička je navyše aj bez akéhokoľvek ručenia, no nie je to celkom pravda!

V skutočnosti ručíte zmenkou. To znamená, že vlastne ručíte potenciálne celým svojím súkromným majetkom!

Čo je vlastne zmenka?

Zmenka je cenný papier,  na ktorom je uvedené, že sa dlžník zaväzuje veriteľovi uhradiť dohodnutú sumu peňazí.

Zmenku vždy vystavuje veriteľ, teda subjekt, ktorý vám požičiava peniaze. Vy ako dlžník, čiže osoba, ktorá si požičiava, jej podpísaním potvrdzujete svoje záväzkové vyhlásenie. Toto vyhlásenie vyplýva z vopred dohodnutých podmienok spísaných v zmluve o pôžičke.

To v praxi znamená, že ako dlžník ste podpísaním zmenky vyhlásili, že za zmenku zaplatíte veriteľovi dohodnutú sumu peňazí vo vopred určenom termíne a vopred určeným spôsobom. Vy máte povinnosť platiťveriteľ má právo na plnenie! Vyvliecť sa z toho nedá nijakým spôsobom!

Pozor na bianko zmenky!

To zatiaľ hovoríme o klasickej zmenke, na ktorej je uvedené koľko a komu dlžíte, dátum vyplnenia zmenky, dátum jej splatnosti, spôsob a podmienky úhrady. Využíva sa hlavne pri krátkodobých pôžičkách na nižšie sumy. Inými slovami: požičiate si a na zmenke sa zaviažete, že vo vopred určený deň splatnosti veriteľovi zaplatíte istinu plus úrok a poplatky.

Pozor! Pri poskytovaní rôznych úverových produktov, a to najmä pri pôžičkách od nebankových subjektov, nastáva situácia, že nepodpisujete obyčajnú, ale takzvanú bianko zmenku. A tá pre vás predstavuje veľké riziko!

Bianko zmenka je taká zmenka, u ktorej nie je vyplnená suma, ktorú za ňu má dlžník zaplatiť.

Jej podpísaním sa ako dlžník dobrovoľne zaväzujete vrátiť dopredu neurčenú sumu peňazí.

Sumu na bianko zmenku je oprávnený zapísať len veriteľ za vopred dohodnutých podmienok spísaných v zmluve o pôžičke.

Ak ručíte bianko zmenkou, podpíšete listinu, na ktorej nie je napísaná žiadna výška sumy vášho budúceho záväzku vyplývajúceho z poskytnutia pôžičky. Sumu do nej zapíše veriteľ napríklad vtedy, keď prestanete platiť dohodnuté mesačné splátky. Povedané jazykom finančníkov – porušíte splátkový kalendár.

To, že zrejme nepôjde o malú sumu peňazí už asi tušíte a…. nemýlite sa! Tým, že ste prestali splácať a porušili tým podmienky úverovej zmluvy, zmenka sa stáva okamžite splatnou. Veriteľ má od vás právo vymáhať zvyšnú, zatiaľ nesplatenú časť pôžičky.

Na bianko zmenku tak napíše nielen sumu istiny so zmluvne dohodnutými úrokmi, ale aj rôzne poplatky a sankcie za omeškanie so splátkami. Výsledok? Konečná výška pohľadávky zo strany veriteľa väčšinou aj niekoľkonásobne prevyšuje sumu požičaného finančného obnosu.

TIP

Ak môžete, radšej hľadajte pôžičky, ktoré na zabezpečenie splácania nepoužívajú ručenie zmenkou. Možností, ako sa dostať k rýchlym peniazom, ktoré teraz akútne potrebujete, je vždy viacero.

Ani neviete ako a môžete začať kvôli takejto prekérnej situácii lietať vo veľmi nepríjemnom maléri. Požičaná tisícovka môže narásť v najhoršom prípade až na štvorciferný dlh. Ak ste boli už predtým na tom finančne zle, teraz sa nebudete schopní vyrovnať.

Súdy o nárokoch zo zmenky rozhodujú v skrátenom konaní!

Vzhľadom na legitímne právo veriteľa na zaplatenie tejto pohľadávky nasleduje v takomto prípade takmer vždy štandardný postup. Veriteľ sa obráti na súd, ktorý na základe zmenky vydá zmenkový platobný rozkaz. Zmenka je jednoznačným dôkazom o vašom záväzku.

Ak tento platobný rozkaz nie ste vzhľadom na svoju neutešenú finančnú situáciu schopní splniť, na scénu nastupuje exekútor. Ten uloží exekúciu prakticky na všetko, čo mu zákonné limity dovoľujú. A aj exekučné konanie prebieha veľmi rýchlo!

Ak ste schopní poctivo splácať pôžičku a striktne dodržiavať splátkový kalendár, nemusíte mať žiadne obavy! Ako už sme uviedli vyššie, veriteľ si s vami nemôže svojvoľne robiť čo chce len preto, že ste mu podpísali bianko zmenku.

Musí totiž rešpektovať všetky ustanovenia dohodnuté v zmluve o pôžičke. Keby to tak nebolo, to by už bola iná kapitola a išlo by o úžeru. Na tú pri nebankových spoločnostiach nenatrafíte, ale pri súkromných poskytovateľoch pôžičiek je namieste zostať ostražitými.

Stále totiž existuje mnoho podvodníkov, ktorí sú schopní zneužiť tiesnivú situáciu neskúsených, príliš dôverčivých alebo rozumovo menej vyspelých ľudí na vlastné obohatenie.

Záver

Ak ste si istí, že v budúcnosti budete schopní si bez problémov plniť svoje záväzky vyplývajúce z pôžičky, môžete to skúsiť aj s ručením zmenkou. No tento typ úverovania neodporúčame.