Pôžičky na zmenku – Pôžičky bez registra

Pôžičky na zmenku je typ pôžičiek, pri ktorých za svoje záväzky ručíte zmenkou. Zmenka je v podstate písomný záväzok. Je na nej uvedená dohodnutá suma. Ide o obchodovateľný cenný papier. Jej poskytovanie a náležitosti ktoré majú byť na nej uvedenia sa riadia podľa zmenkového a šekového zákona č. 191/1950 Zb

Ide o možnosť, ktorú väčšina ľudí využíva až ako poslednú. Dôvod je jednoduchý. Zmenka nahráva skôr v prospech veriteľa než dlžníka.

Pôžička na zmenku bez poplatku

Pôžičky na zmenku bez poplatku vopred – na Slovensku sa u niektorých neserióznych poskytovateľov ujala prax, že vyberú poplatok, ale pôžičku neposkytnú. Ide o podvodné konanie a je trestne stíhané.

Pôžičky na zmenku – ponuka

Pôžičky na zmenky ponúka množstvo spoločností a rovnako aj súkromných osôb. Stačí sa pozrieť na inzertné portály alebo pôžičkové stránky a medzi inzerátmi nájdete množstvo pôžičiek na zmenku, aj medzi ľuďmi čo pôžičku hľadajú aj medzi tými čo pôžičky ponúkajú. Samozrejme banky neakceptujú ručenie zmenkami.

Zmenka celkovo patrí medzi dosť rizikové spôsoby získania pôžičky. Je ďalej obchodovateľný. Dlžoba sa môže dostať k ľuďom, ktorí ju budú vymáhať veľmi tvrdo (exekúcia majetku a podobne). Stojí za dôkladné zváženie, či sa na to dáte.