Zahraničné pôžičky sú jeden z najpoužívanejších finančných nástrojov, ktorý umožňuje jednotlivcom alebo spoločnostiam získať potrebné finančné prostriedky z inej ako ich vlastnej krajiny. Táto forma financovania sa stala v súčasnosti veľmi populárnou a využívajú ju hlavne podniky a banky.

Zahraničné pôžičky sú často využívaným nástrojom pre rozvoj krajín či jednotlivcov, avšak nesú so sebou aj určité riziká a nároky na splácanie. Pre niektoré krajiny môžu byť zahraničné pôžičky jedinou možnosťou získať potrebné finančné prostriedky na výstavbu infraštruktúry či realizáciu investičných projektov, no je dôležité dbať na transparentnosť a udržateľnosť týchto transakcií.

Aký zmysel má pôžička pre dlžníkov?

Pôžička je finančný nástroj, ktorý v dnešnej dobe neodmysliteľne patrí ku každodennej ekonomike. Má svojich zástancov aj kritikov, no jedno je isté, pôžičky majú pre dlžníkov významný zmysel. V súčasnej dobe sa stále viac ľudí dostáva do finančných ťažkostí a niekedy sa môže zdať, že jediným riešením je vziať si pôžičku.

Pôžička pre dlžníkov – výhody:

 • Môže pomôcť pri riešení obmedzeného finančného krytia každodenných výdavkov, avšak tiež pri naplnení dlhodobejších snov a cieľov. Pôžička pre dlžníkov môže byť cenným nástrojom, ktorým si môže človek pomôcť z krátkodobého dorazenia, no jej zmysel sa stáva ešte výraznejším v prípade dlhodobých investícií.
 • Pre dlžníkov môže byť pôžička spásou v situáciách, kedy sa ocitnú v núdzi a nedokážu zabezpečiť životné potreby alebo splácať existujúce záväzky. Pôžička v takýchto prípadoch môže poslúžiť ako dočasné vyriešenie a umožniť si udržať finančnú stabilitu.
 • Mnohokrát však závisí na spôsobe využitia pôžičky a jej splácania, či bude pre dlžníka neskoršie prinášať problémy alebo sa stanú užitočným finančným nástrojom.
 • Pre niektorých môže byť kľúčovým argumentom pri uvažovaní o pôžičke skutočnosť, že môže byť dostupná aj bez predloženia záruky v podobe nehnuteľnosti alebo dokonca bez dokladovania príjmu. Tým sa pôžička stáva jednoducho dostupnou a môže byť riešením pre tých, ktorí potrebujú rýchle finančné krytie.

V prípade, že sa dlžníci rozhodnú využiť tento nástroj, je dôležité si uvedomiť všetky riziká, ktoré sú s pôžičkou spojené. Je dôležité si zvoliť dôveryhodnú a solidnú inštitúciu, ktorá bude schopná poskytnúť výhodné podmienky a splácanie pôžičky nezničí dlžníka.

Je potrebné si aj premyslieť či je splácanie pôžičky v dlhodobom horizonte udržateľné a nepredstavuje pre dlžníka neúnosnú finančnú záťaž.

V konečnom dôsledku teda záleží na každom jednotlivcovi, ako sa rozhodne prijať pôžičku. V mnohých prípadoch môže byť pôžička pre dlžníkov nástrojom, ktorý pomôže naplniť sny alebo preklenúť ťažkosti krátkodobo, no vždy je dôležité zvážiť všetky aspekty a náležite si premyslieť, či je pôžička vhodným krokom na ceste k finančnej stabilite.

Čo je to ľudová pôžička?

Ľudová pôžička je forma finančného vzťahu medzi jednotlivcami alebo skupinami, ktorá má v populárnom jazyku mnoho názvov – od „požičanie si od známych“ až po „priateľskú pôžičku“. V skutočnosti ide o pôžičku medzi priateľmi, známymi alebo susedmi, ktorí majú už medzi sebou vytvorený dôverný vzťah.

Čo je ľudová pôžička:

 • Ľudová pôžička je tradičný spôsob, ako si ľudia pomáhajú v období finančnej núdze alebo krízy. Ide o pôžičku, ktorá sa poskytuje mimo pravidelných finančných inštitúcií, ako sú banky alebo úverové spoločnosti. Väčšinou ide o neformálne dohody, ktoré sa zakladajú na vzájomnej dôvere.
 • Hlavným cieľom tohto typu pôžičky je poskytnúť finančnú pomoc jednotlivcom alebo skupinám, ktorí potrebujú peniaze na rôzne dôležité účely, ako napríklad na opravu domu, nákup základných potravín, alebo splatenie nedoplatkov v bežných platbách. Je to forma solidarity a komunity, ktorá sa v mnohých kultúrach praktizuje už stáročia.
 • Ľudová pôžička má v porovnaní s bankovými úvermi niekoľko výhod. Jednou z nich je rýchle a jednoduché schválenie. Veriteľ a dlžník sa môžu dohodnúť na podmienkach bez zdĺhavého procesu žiadania o pôžičku v banke.
 • Okrem toho, pôžička môže byť poskytnutá aj jednotlivcom s problémami so získaním úveru v bankách, napríklad so zlou kreditnou históriou alebo nedostatočným príjmom. Avšak, pri ľudovej pôžičke môže tiež vzniknúť riziko pre obe strany.

Je dôležité vymedziť výšku pôžičky, termín splatnosti, výšku úroku a podmienky splácania, aby nedošlo k nedorozumeniam alebo konfliktom v budúcnosti. Preto je dôležité, aby sa obaja zúčastnení držali dohodnutých podmienok a boli úprimní voči svojim možnostiam splácania pôžičky.

Sú nové pôžičky pre zadĺžených vhodnou alternatívou?

V dnešnej dobe sa stále viac a viac ľudí potýka s finančnými problémami. Dôvodom môže byť nezamestnanosť, neočakávané výdavky alebo jednoducho chybné rozhodnutia pri nakladaní s peniazmi. V takejto situácii môže byť jediným riešením požičať si peniaze. Avšak, pre niektorých jednotlivcov je to ťažká úloha, pretože majú už vysoké zadlženie a ich žiadosť o pôžičku môže byť zamietnutá.

V takýchto prípadoch môžu byť nové pôžičky pre zadĺžených vhodnou alternatívou. Nové pôžičky pre zadĺžených nie sú ničím novým, avšak mnohí ľudia stále nemajú o nich dostatočné informácie. Ide o špeciálne ponuky poskytované finančnými inštitúciami, ktoré sa zameriavajú na pomoc tým, ktorí majú vysoké zadlženie.

Ako tieto pôžičky fungujú?

 • Hlavným cieľom týchto pôžičiek je poskytnúť finančnú pomoc všetkým ľuďom, bez ohľadu na to, aké majú pôžičky alebo dlhy. Jednou z najväčších výhod nových pôžičiek pre zadĺžených je, že veľa finančných inštitúcií nevyžaduje žiadnu záruku alebo ručenie pri žiadosti o pôžičku.
 • To znamená, že aj keď už má vysoké zadlženie, nemusí byť odkázaný na pomoc od rodiny alebo priateľov. Navyše, niektoré z týchto pôžičiek majú aj nižšie úrokové sadzby, ako klasické pôžičky, čo môže pomôcť ušetriť peniaze v dlhodobom horizonte.
 • Ďalšou výhodou je, že mnohé finančné inštitúcie majú flexibilnejšie podmienky pre schválenie nových pôžičiek pre zadĺžených. To znamená, že nedávne výpisy z bankového účtu môžu byť považované za dostatočný dôkaz o klientovej solvencii, namiesto tradičného overenia jeho kreditnej histórie. To zvyšuje šance na schválenie pôžičky aj pre tých, ktorí môžu mať problémy s vysokým kreditným skóre.

Ak má človek vysoké zadlženie a potrebuje urgentne peniaze, nové pôžičky pre zadĺžených môžu byť skvelou alternatívou.

Pôžičky od ľudí sú dnes populárne

Pôžičky od ľudí sa stali populárnym spôsobom získavania finančných prostriedkov v dnešnej dobe. Vzhľadom na sťaženie dostupnosti úverov a náročné podmienky, ktoré banky a finančné inštitúcie kladú pri schvaľovaní žiadostí o pôžičky, sa čoraz viac ľudí uchádza o pôžičky od svojich blízkych, priateľov či dokonca neznámych osôb.

Tento fenomén sa nazýva aj ako „mikropôžičky“.

Pôžičky od ľudí majú množstvo výhod:

 • Jednou z hlavných výhod je možnosť získať finančné prostriedky aj v prípade, že sa nedokáže človek kvalifikovať pre bankový úver.
 • Osobné pôžičky nie sú podrobené prísnym kritériám a neručia sa na základe kreditnej histórie. Tento druh pôžičiek je preto dostupnejší pre mnoho ľudí, najmä pre tých so slabšou finančnou situáciou. Okrem toho, pôžičky od ľudí môžu byť rýchlejšie a jednoduchšie získateľné.
 • V prípade, že človek potrebuje urgentne finančné prostriedky, banka môže mať dlhší proces schvaľovania a vybavovania požiadaviek, zatiaľ čo pri pôžičke od človeka môže mať človek peniaze k dispozícii čo najskôr.
 • Taktiež nie je potrebné preukazovať účel pôžičky a je možné si dohodnúť podmienky priamo s veriteľom, čo môže byť výhodné v prípade väčších súm. Pôžičky od ľudí tiež vedú k posilneniu vzťahov a dôvery medzi ľuďmi.

Namiesto anonymnej transakcie s bankou, pri pôžičke od ľudí má dlžník možnosť získať financie od niekoho, kto ho pozná a na koho sa môže spoľahnúť.

Parádna pôžička od Raiffeisen bank

Parádna pôžička je zaujímavá služba od Raiffeisen bank. Ponúka 0 percentnú úrokovú sadzbu pri pôžičke do 1 000 eur. Banka však ponúka možnosť pôžičky až do 30 000 eur pričom jej schválenie je možné už do pár minút.

Parádna pôžička je bez poplatkov a je možné ju využiť na čokoľvek. Takisto banka ponúka výhodné poistenie tejto pôžičky.

Parádna pôžička sa dá vybaviť na pobočke, online alebo cez infolinku.