Banková alebo nebanková pôžička – pre ktorú sa rozhodnúť

Často sa v súčasnosti hovorí o tom, že mnohé domácnosti žijú na dlh. Ľudia si berú hypotéky na nové bývanie, kupujú autá či vybavenie domácnosti na splátky alebo si neváhajú požičať aj na dovolenku. Zvoliť však radšej úver z banky alebo si vybrať nebankovú pôžičku? Aké sú ich výhody či nevýhody?

Banky poskytujú zvyčajne vyššie sumy na väčšie výdavky a s dlhou dobou splatnosti. Medzi bankovými produktami možno nájsť hypotéku na nové bývanie či spotrebný úver.

V bankách sa môže klient stretnúť aj s nižšou úrokovou sadzbou, avšak podmienky získania bankového úveru bývajú zvyčajne dosť prísne. K pôžičke z banky treba mať stabilný a dostatočne vysoký príjem.

Získať nebankovú pôžičku je zvyčajne jednoduchšie. V určitých prípadoch požičajú aj rizikovejším klientom a nevyžadujú dokladovať príjem. Avšak nebankový pôžička býva často spojená s vyššou úrokovou sadzbou, ktorá sa môže meniť. Tie ide zvyčajne o pôžičky na nižšie sumy s krátkou dobou splatnosti.

Banky ponúkajú hypotéky či spotrebné úvery

Bankové úvery sú veľmi rozšírenou formou finančnej pomoci. Ľudia si požičiavajú od banky vysoké sumy na kúpu bytu či domu.

Najčastejšie využívanými bankovými pôžičkami sú hypotéky a spotrebné úvery. Hypotéky sa používajú na kúpu, výstavbu či rekonštrukciu nehnuteľnosti alebo na financovanie zlepšenia bývania.

Banky popri hypotékach ponúkajú aj menšie pôžičky v podobe spotrebných úverov na čokoľvek. Požičať si tak možno napríklad na kúpu nového auta, elektroniku, vybavenie domácnosti či dovolenku.

Podmienky bánk pri poskytovaní úverov sa rôznia. Niektoré poskytujú fixnú, iné variabilnú úrokovú sadzbu. Líši sa aj doba splatnosti. Úroková sadzba sa líši v závislosti od bonity dlžníka a ďalších faktorov. Väčšina bánk tiež vyžaduje zloženie zálohy na zabezpečenie úveru pred jeho schválením a finalizáciou.

Je dôležité poobzerať sa a porovnať rôzne dostupné úverové produkty, aby záujemca našiel ten, ktorý najlepšie vyhovuje jeho rozpočtu. V závislosti od finančnej inštitúcie možno získať výhodnejší úver, ak má žiadateľ dobrú bonitu alebo je verným klientom banky, ktorá úver poskytuje.

Pred podpisom zmluvy je tiež dôležité uistiť sa, že človek rozumie podmienkam úveru. Podmienky úverovej zmluvy si treba dobre prečítať a uistiť sa, že im človek dobre rozumie.

Nájdenie vhodnej pôžičky si možno uľahčiť prieskumom poskytovateľov pôžičiek a ponuky úverových produktov. Pri hľadaní najvýhodnejšej pôžičky môže pomôcť aj rada finančného poradcu.

Bankové úvery sú skvelou voľbou pre tých, ktorí chcú financovať rôzne väčšie či menšie výdavky a nákupy. Správnym finančným poradenstvom a znalosťou úverových produktov si možno zabezpečiť, že človek získa úver, ktorý bude spĺňať jeho potreby a ciele.

Nebanková pôžička má miernejšie podmienky

Na finančnom trhu možno popri bankových produktoch nájsť aj tie nebankové. Zvyčajne predstavujú alternatívu k bankovým úverom pre tých, ktorí nespĺňajú kritéria bánk. Podmienky nebankových spoločností bývajú totiž miernejšie.

Nebankovú pôžičku môžu získať aj menej bonitní klienti. V nebankovej spoločnosti možno získať napríklad aj pôžičku bez dokladovania príjmu, či pôžičku pred výplatou ihneď na účet. Nebankové spoločnosti žiadosti o pôžičku zvyčajne posúdia a schvália pomerne rýchlo, vybavená tak môže byť pôžička ihneď do 10 minút.

Nebanková pôžička spravidla predstavuje rýchly a bezproblémový prístup k finančným prostriedkom. Väčšina veriteľov nevyžaduje žiadne zabezpečenie a pôžička môže byť schválená v priebehu niekoľkých dní, čo ich robí atraktívnymi pre tých, ktorí majú naliehavé finančné potreby. Okrem toho sú zvyčajne k dispozícii flexibilné možnosti splácania s dlhšími lehotami splatnosti.

Nebanková pôžička bez dokladovania príjmu či ručenia

Na rozdiel od tradičných bankových pôžičiek sú nebankové pôžičky často bez zabezpečenia. To znamená, že neexistuje žiadna nehnuteľnosť alebo majetok, ktorý by mohol veriteľ v prípade nesplácania prevziať. Avšak cenou za miernejšie podmienky získania býva často vyššia úroková sadzba.

Krátkodobé pôžičky môžu získať aj menej bonitní klienti alebo ľudia s horšou úverovou minulosťou, pre ktorých je získať bankový úver náročné. Získať tak možno napríklad pôžičku bez dokladovania príjmu, ktorá môže byť výhodná napríklad pre ľudí bez stabilného príjmu či pre tých, ktorí sú v zamestnaní ešte v skúšobnej dobe.

Nebankové spoločnosti ponúkajú aj rôzne formy rýchlych pôžičiek. Lákajú často na slogany ako pôžička ihneď na účet alebo pôžička ihneď do 10 minút. Ide zvyčajne o online pôžičky, ktoré sa dajú prostredníctvom online formulára vybaviť v naozaj krátkom čase, po schválení ich má klient skutočne do pár hodín na účte.

Úroková sadzba

Úroková sadzba je poplatok, ktorý musí dlžník zaplatiť veriteľovi za požičanie peňazí podľa dohody na istý čas. Je to vlastne rozdiel medzi vypožičanou a vrátenou sumou.

Zvyčajne každý veriteľ požičiava peniaze s úrokom. Úroková sadzba býva vyjadrená v percentách a môže byť:

 • fixná – nemení sa počas doby fixácie; zvyčajne sa spája s hypotékami; dobu fixácie si dohaduje banka s klientom na určitý čas – zvyčajne od 1 do 10 rokov a po jej uplynutí sa úroková sadzba opäť zmení a zafixuje na ďalšiu dohodnutú dobu
 • variabilná – počas trvania úveru sa môže jej výška meniť podľa vývoja úrokových sadzieb na bankovom trhu; táto úroková sadzba sa mení podľa vývoja na trhu; môže sa zmeniť aj každý mesiac, tým pádom sa zmení aj mesační splátka
 • kombinovaná – kombinácia fixnej a variabilnej úrokovej sadzby napríklad pri hypotéke

Úroková sadzba závisí od sadzby stanovenej centrálnou bankou. Okrem toho, že úroková sadzba predstavuje odmenu pre veriteľa za požičanie finančných prostriedkov, zohráva kľúčovú úlohu aj pre ekonomiku každej krajiny. Je základným nástrojom menovej politiky každej krajiny, ktorej cieľom je udržať celkovú stabilitu ekonomiky danej krajiny.

Rýchla pôžička ihneď na účet

Získať pôžičku ihneď do 10 minút nie je v dobe internetu už nič nemožné. Ide v podstate o rýchlu pôžičku, často označovanú ako pôžička ihneď na účet. Je to typ spotrebiteľského úveru, ktorý zvyknú poskytovať banky aj nebankové spoločnosti.

Ide skôr o nižšie sumy. Nevýhodou väčšiny rýchlych pôžičiek je najmä to, že majú kratšiu dobu splatnosti. Dlžník tak má na splatenie menej času. Niektoré krátkodobé pôžičky, najmä tie nebankové, treba splatiť aj jednorazovo. Cenou za rýchlu pôžičku býva aj vyššia úroková sadzba.

Výhodou pôžičky ihneď býva zvyčajne jej rýchlosť. Najčastejšie ju možno získať ako nebankovú pôžičku. Popri rýchlosti môže mať aj ďalšie benefity – niektoré nebankové spoločnosti ju ponúkajú ako pôžičku bez dokladovania príjmu, v niektorých prípadoch požičajú napríklad aj nezamestnaným.

Pôžička ihneď do 10 minút z banky

Rýchlu pôžičku ako finančný produkt je márne v banke hľadať. Avšak aj bankové inštitúcie ponúkajú istú formu pôžičiek ihneď na účet. Sú však určené stabilným a skôr bonitným klientom.

Ide zvyčajne o:

 • kontokorentný úver – ide o povolené prečerpanie na bežnom účte; netreba špeciálne žiadať o pôžičku, avšak povolené prečerpanie musí banka klientovi schváliť; klient tak môže ísť na svojom účte do mínusu a hoci táto pôžička nemá stanovenú dobu splatnosti, je dobré sa dostať do plusu na účte čo najskôr, za každý deň prečerpania sa totiž platí úrok
 • revolvingový úver – klient od banky získa určitú sumu peňazí, ktorú môže použiť; v prípade, že ju stihne do určeného času vrátiť, je oslobodený od úrokov

V banke možno takýto typ rýchlej pôžičky vybaviť osobne či prostredníctvom internet bankingu.

Banková vs. nebanková pôžička – výhody a nevýhody

Ponuka bankových či nebankových produktov na finančnom trhu je v súčasnosti už široká. Banky vo všeobecnosti predstavujú bezpečnejších veriteľov, keďže všetky musia mať licenciu od Národnej banky Slovenska a podliehajú prísnym kritériám.

Naopak trh s nebankovými spoločnosťami nie je tak prísne regulovaný. Nie všetci poskytovatelia sú seriózni, preto treba ponuky dobre preveriť.

Aké sú to teda výhody a nevýhody bankovej a nebankovej pôžičky?

Výhody pôžičky z banky:

 • fixný a nižší úrok
 • získať možno aj hypotéku na vyššiu sumu
 • dlhšia doba splatnosti
 • stabilita a serióznosť

Nevýhody bankovej pôžičky:

 • dokladovanie výšky príjmu
 • prísnejšie podmienky
 • dlhšie čakanie na schválenie
 • banka niekedy vyžaduje ručiteľa alebo dokladovanie účelu použitia fianancií

Výhody nebankovej pôžičky:

 • rýchle vybavenie
 • miernejšie podmienky
 • menej dokladovania

Nevýhody nebankovej pôžičky:

 • vyššia úroková sadzba
 • menšie sumy
 • kratšia doba splatnosti
 • môžu sa objaviť aj neseriózni poskytovatelia

Vo všeobecnosti platí, že každú pôžičku – či už z banky, alebo nebankovej spoločnosti – si treba vopred dobre premyslieť. Požičať si treba len toľko, koľko bude človek schopný splatiť. V prípade nesplácania sa totiž okrem úverového registra môže človek dostať aj do finančných problémov.

Pri hľadaní najvýhodnejšieho úveru si treba poskytovateľov dobre preveriť a porovnať.