Hypotéka bez dokladovania príjmu – kto ju poskytuje?

Hypotéka je vlastne dlhodobý úver, pri ktorom za splatenie požičanej sumy ručí klient nehnuteľnosťou. Nehnuteľnosť nemusí byť ešte reálne postavená, avšak banke slúži ako poistka pre prípad, že človek prestane byť schopný hypotéku splácať.

V súčasnosti hypotéky ponúkajú banky, no najmä na internete sa stretneme s rôznymi nebankovými poskytovateľmi produktov, ktoré síce sú nazvané hypotéka, nespĺňajú však jej podstatu.

Sú to zväčša dlhodobé pôžičky, za ktoré v konečnom dôsledku zaplatíme neraz omnoho viac, než sme si požičali. V prípade záujmu o akýkoľvek druh hypotéky je lepšie obrátiť sa na niektorú z bánk. 

Príjem sa nedokazuje, avšak potrebný je stále

Hlavným predpokladom pre získanie hypotéky je vlastníctvo nehnuteľnosti, ktorá bude predmetom ručenia. Táto nehnuteľnosť zatiaľ nemusí existovať a ak už je postavená, môže ísť aj o nedokončenú, prípadne časom poškodenú budovu, ktorá je určená na dostavbu alebo rekonštrukciu.

Pri tradičných typoch hypoték bude banka žiadať aj doloženie svojej príjmovej histórie. Teraz táto povinnosť odpadáva. Nepreukázanie príjmu ale v žiadnom prípade neznamená, že žiadny príjem nemáme. 

Hypotéka bez jeho dokazovania je primárne určená skôr pre ľudí, ktorí nechcú svoj príjem zverejňovať, prípadne z iného dôvodu nemôžu. Poskytovateľ bude vyžadovať čestné prehlásenie, že súčasný príjem klienta je dostatočne vysoký na to, aby pokryl všetky náklady spojené so splácaním hypotéky.

Sedliacky rozum a hypotéka

Nikto by sa nemal snažiť poskytovateľa obalamutiť a tvrdiť, že hypotéku splatiť zvláda, pokiaľ tomu sám neverí. Rozumne uvažujúci človek si na krk nezavesí taký veľký dlh, akým hypotéka bez debaty je.

Pokiaľ žiadateľ zarába minimálnu mzdu alebo poberá iba niektorý z príspevkov a zamestnaný v skutočnosti nie je, čestné prehlásenie bez ďalšej kontroly môže pôsobiť lákavo. Banka si nebude príjem overovať a bude počítať s tým, že klient si je vedomý svojej schopnosti hypotéku splácať. 

V prípade, že niekto plánuje žiadať o hypotéku a jediné, čím sa za jej splatenie dokáže zaručiť je predmetná nehnuteľnosť, mal by si to premyslieť, kým je čas.

Strata nehnuteľnosti len na základe vlastnej nerozvážnosti môže byť ponaučením. V ohrození by sa však mohla ocitnúť aj rodina a to už je skutočne prejav nezodpovednosti.

Pripravený zaplatiť viac

Mohlo by sa zdať, že nedoloženie príjmu je pre mnohých záujemcov o hypotéku poľahčujúcou okolnosťou, ale takýto typ hypotéky je zaťažený vyšším úrokom a nie zriedka sa k nemu pridávajú aj iné špeciálne poplatky.

Ďalším obmedzením je možnosť čerpať maximálne niečo okolo 50 percent z ceny nehnuteľnosti, čo opäť nie je dôvodom na radosť. Bežné hypotéky s doložením príjmu (a účelu) poskytnú financie v hodnote od 70 až do 100 percent ceny predmetnej nehnuteľnosti.

Zároveň je nutné počítať s hornou – maximálnou výškou úveru, ktorá nezvykne presiahnuť 170 000 €. Pokiaľ teda má klient záujem o hypotéku, ktorá bude založená veľmi nákladnou nehnuteľnosťou, nebude mať jednoducho možnosť získať na ňu prostriedky v celej jej hodnote.

Pre koho je teda hypotéka bez dokladovania príjmu určená?

Táto hypotéka si skutočne nevyžaduje spĺňanie prísnych podmienok. Žiadať o ňu môže prakticky každý. Hypotéka bez dokladovania príjmov:

  • pre žiadateľov, ktorí nechcú alebo nedokážu dokladovať príjem (s predpokladom dostatočného príjmu!)
  • vek od 18 (u niektorých bánk až od 21) do 65 (67) rokov
  • trvalé bydlisko na území SR – platí aj pre ľudí bez slovenskej štátnej príslušnosti
  • list vlastníctva predmetnej nehnuteľnosti – tá nemusí byť priamo vo vlastníctve žiadateľa, ale môže byť majetkom tretej osoby alebo spoludlžníka
  • predmetom ručenia môže byť iba nehnuteľnosť určená na bývanie (nie komerčné priestory, sklady, výrobné a priemyselné priestory a pod.)

Medzi hypotékami bez dokladovania príjmu existuje aj istá špeciálna ponuka, ktorá je určená iba pre „prominentných“ klientov. Medzi túto klientelu patria napríklad členovia predstavenstiev akciových spoločností, členovia rôznych komôr (advokáti, notári, exekútori, daňoví poradcovia, architekti, stavební inžinieri, geodeti, kartografi, auditori, členovia komory psychológov, lekárov, zubárov atď.).

Pokiaľ je niekto členom niektorej z týchto komôr, pravdepodobne existuje predpoklad, že jeho príjmy sú nadštandardne vysoké, alebo aspoň dostatočné na to, aby svoju hypotéku dokázal včas a bez problémov splatiť.

Týmto prominentným skupinám nie je povinná vyjsť v ústrety každá banka. Neexistuje na to žiadne nariadenie, avšak banky pravdepodobne týmto žiadateľom rady vyjdú v ústrety, nakoľko tak okrem (takmer zaručených) príjmov získavajú aj zvučné mená do svojej klientely.

Bežní ľudia sa, bohužiaľ, budú musieť uspokojiť s okresanou ponukou a pomerne znevýhodnenými parametrami hypotéky.

Záver

Hypotéky bez dokladovania príjmu v súčasnosti nie sú na Slovensku veľmi rozšírené. Pre banky je tento typ hypotéky výhodný, nakoľko pri ňom dokážu od klienta získať viac peňazí na úrokoch, a taktiež na poplatkoch.

Vzniká síce riziko, že klient sa dostane do ťažkostí so splácaním, banka však drží v rukách jeho nehnuteľnosť. Preto o hypotéku (a nie len o tento úver bez dokladovania príjmu) by mali ľudia žiadať až po detailnom posúdení svojich možností.

Zároveň je najlepšie osloviť viacero bánk a dohodnúť si osobné stretnutie s ich hypotekárnym špecialistom. Ten dokáže najrýchlejšie a najpresnejšie zistiť, či je takáto hypotéka vhodná.