Čo to je peer to peer (P2P) pôžička a ako funguje?

peer-to-peer-pozicky

V prípade, že sa niekto nachádza v registri dlžníkov a má potrebu požičať si peniaze, môže využiť peer to peer pôžičky. Peer to peer pôžičky, známe aj ako komunitné pôžičky alebo po anglicky P2P pôžičky, fungujú na základe princípu „ľudia-ľuďom“.

Nový trend zdieľania nevyužitých prostriedkov na priamo medzi dvoma užívateľmi sa rozmáha pomaly ale isto. Pôžičky sa uskutočňujú bez účasti bánk a ich vysokých poplatkov cez internetový portál, na ktorom si klienti dohodnú podmienky priamo medzi sebou.

Čo sú to peer to peer pôžičky?

P2P pôžičky alebo tiež známe ako person-to-person lending je spôsob požičiavania, pri ktorom si ľudia požičiavajú peniaze priamo od ostatných prostredníctvom online platformy. V rámci tejto platformy si používatelia navzájom medzi sebou uzatvárajú pôžičky.

Dnes už sú veľmi bežné a všeobecne používané online aukčné platformy, ktoré slúžia na predaj tovaru alebo služieb. Medzi jej užívateľmi sa stretávajú investori a žiadatelia o drobné pôžičky, ktorí môžu uzavrieť platnú zmluvu o pôžičke prostredníctvom tohto systému (vzor zmluvy nižšie).

Spoločnosť Žltý Melón sa považuje za najstaršiu platformu na Slovensku, pretože už od roku 2012 poskytuje svoje služby. Postupne sa k nej pridali aj ďalšie spoločnosti ako Finzo, Zinc Euro a Maják, ktoré začali svoju činnosť v roku 2018.

Ako fungujú pôžičky od ľudí?

Kolektívne pôžičky, inak nazývané aj pôžičky od ľudí, fungujú ako aukcie pôžičiek. Na jednej strane sú ľudia, ktorí majú voľné peniaze a chcú investovať, na druhej strane ľudia, ktorí si chcú peniaze požičať.

Pôžička od ľudí, známa tiež ako P2P pôžička, je forma finančnej výpomoci, ktorá funguje prostredníctvom crowdfundingu. V zahraničí je táto forma pôžičiek medzi jednotlivcami bežnou praxou. Na Slovensku sa začali ponúkať iba pred niekoľkými rokmi, no stále získavajú čoraz väčšiu popularitu.

Pôžička od ľudí predstavuje priamy kontakt medzi investorom, ktorý poskytuje peniaze, a klientom, ktorý ich prijíma. Táto forma získavania pôžičky obchádza banku, čo umožňuje obom stranám ušetriť na poplatkoch.

P2P – pôžičky aj investície

Pri možnostiach rýchlych pôžičiek nemožno nespomenúť peer-to-peer pôžičky (P2P), ktoré možno nazvať aj ako pôžičky od ľudí. Ide tiež o zaujímavú možnosť pôžičky pre nezamestnaných či ľudí so zápisom v registri, keďže podmienky získania týchto úverov sú viac flexibilné.

P2P pôžičky sa zvyčajne ponúkajú prostredníctvom online platforiem, ktoré spájajú veriteľov s dlžníkmi. Platforma pôsobí ako sprostredkovateľ medzi oboma stranami, vybavuje transakcie a za svoje služby si účtuje poplatok.

S P2P spôsobom požičiavania si financií sa spája tiež možnosť investície, nakoľko sa človek môže podieľať aj ako veriteľ, a teda peniaze je možné aj požičiavať. Zisk následne prichádza v podobe úrokov.

Žiadosť o P2P pôžičku

Hľadanie investorov prebieha hlavne cez internetovú aukciu na určitej platforme, kde žiadateľ o úver podá svoj dopyt a investor potom reaguje ponukou. Avšak, obom stranám platia obmedzenia nastavené touto platformou.

Často je uchádzač obmedzený na maximálnu požadovanú sumu, zatiaľ čo investor určuje úrok jedným z troch spôsobov.

 1. úrok stanovuje platforma na základe ratingu, ktorý žiadateľovi o pôžičku priradí
 2. žiadateľ zadá maximálny úrok, ktorý chce a môže akceptovať, investor môže ponúknuť úrok rovnaký alebo nižší
 3. platforma alebo žiadateľ stanovuje iba odporúčaný úrok, konečná ponuka je na investorovi

Dopyt žiadateľ doplní o účel a dôvod pôžičky, tiež uvedie všetky potrebné údaje o svojej osobe, zamestnanie, príjmy a platforma porovná dáta s ďalšími dostupnými, napríklad z registrov dlžníkov. S ohľadom na zistené údaje môže klientovi platforma prideliť rating s úrokom, poprípade ho len schváliť. Pridelený úrok znížený o poplatok platforme je aj výnos pre investorov.

Rozdielne platformy majú rozdielne požiadavky na schválenie úveru a na investorov. Obvykle si vyžadujú jedného investora a suma musí byť získaná celá, no existujú aj platformy, kde sa žiada viac investorov alebo nie je potrebná celá požadovaná suma.

Úspešnosť dopytu je ovplyvnená jej dôveryhodnosťou. Čím viac overených informácií a relevantných dokladov dopyt obsahuje, tým pravdepodobnejšie nájde svojich investorov a dosiahne lepší úrok. Investor sám môže vyžadovať ďalšie informácie a záruky, často v podobe nehnuteľnej zástavy, ručiteľa úveru atď. Aj s dostatočnou dokumentáciou však nemusí byť vyhrané.

Peer to peer pôžičky – pôžičky od ľudí

Obchodný model peer-to-peer (P2P) pôžičiek je založený na spolupráci medzi jednotlivými osobami. Títo investori poskytujú svoje voľné financie ako pôžičku ľuďom, ktorí si potrebujú požičať peniaze. P2P pôžičky sú teda nebankovými pôžičkami, ktoré sú však poskytované inými ľuďmi s voľnými financiami, nie bankou.

Na Slovensku pôsobí niekoľko spoločností s týmto formátom, ktoré ponúkajú pôžičky aj pre dlžníkov. Medzi najznámejšie z nich patrí:

 • Finzo
 • Maják
 • Žltý melón
 • Zinc Euro
 • Nuxo
 • Port Invest

Na týchto stránkach jednoducho ľudia požičiavajú ľuďom, avšak aj tu si sprostredkovateľ overuje bonitu klienta. Podmienky však nie sú tak prísne, ako v bankovej spoločnosti a na účet príjemcu príde pôžička ihneď.

1. Finzo pôžička

P2P pôžičky sú nebankové pôžičky. Avšak, na rozdiel od iných nebankových pôžičiek, poskytovateľmi úveru sú jednotlivci s voľnými finančnými prostriedkami. Títo jednotlivci sú investormi, ktorí spoločne poskytujú svoje peniaze žiadateľom o pôžičku.

Medzi parametre Finzo pôžičky patrí:

 • možnosť požičať si od 50 € do 1 000 €
 • doba splácania od 3 mesiacov do 5 rokov v závislosti na type a výške pôžičky
 • RPMN od 11 % do 50 %
 • potreba dokladovať príjem
 • bezúčelová pôžička

Vzhľadom na to, že Finzo nie je poskytovateľ pôžičiekale sprostredkovateľ, účtuje si za sprostredkovanie a finančné služby poplatky. Tie sa týkajú tak žiadateľa, ako aj poskytovateľa pôžičky.

2. Maják pôžička

Cez Maják si možno požičať priamo od iných ľudí. Množstvo ponúk od ľudí – investorov, zabezpečí tie najvýhodnejšie podmienky pôžičky. Vyplnením jednoduchej online žiadosti o pôžičku sa dá získať peniaze rýchlo.

Aké výhody ponúka rýchla pôžička Maják?

 • pôžička od 300 € do 1 000 €
 • doba splácania od 6 do 24 mesiacov
 • úrok: 37 %
 • bez poplatku za žiadanie o pôžičku
 • jednoduché vybavenie pôžičky online

Maják ponúka jasné a transparentné podmienky a úrok sa počas doby trvania aktuálnej pôžičky nezvýši. Pôžičku možno navyše kedykoľvek predčasne splatiť.

Žiadosť býva obvykle posúdená do dvoch pracovných dní. Následne sa spustí financovanie pôžičky, ktoré zvyčajne trvá 3 dni.

3. Žltý melón

Čerpať prostredníctvom Žltého melóna pôžičku je rýchle a jednoduché. Žiadosť možno podať online, teda odkiaľkoľvek a za pár minút.

Parametre pôžičiek cez Žltý melón:

 • požičať si možno od 500 € do 15 000 €
 • pôžička na bývanie do max. 50 000 € alebo do 60 % hodnoty nehnuteľnosti
 • doba splatnosti od 1 do 96 mesiacov s možnosťou predčasného splatenia
 • bezúčelová pôžička
 • fixná sadzba počas celej doby splácania
 • pevné mesačné splátky
 • možnosť poistenia schopnosti splácania

Žltý melón zároveň ponúka možnosť pôžičku kedykoľvek splatiť. Spoločnosť sľubuje jasné a transparentné podmienky a tiež plnú anonymitu všetkých užívateľov.

4. Zinc Euro – požičiam peniaze aj bez registra

Ak niekto potrebuje požičať peniaze, Zinc Euro mu požičia aj napriek záznamu v registri dlžníkov. Spoločnosť Zinc Euro je firma, kde pracujú ľudia, ktorí pomáhajú ľuďom. Poskytuje pôžičky, ako sami hovoria, od ľudí pre ľudí. 

Aké sú výhody pôžičky Zinc Euro?

 • pôžička od 1 000 € do 6 000 €
 • doba splatnosti od 1 do 5 rokov
 • individuálna výška úroku v závislosti od situácie žiadateľa
 • požičať si môžu aj ľudia so záznamom v registroch
 • rýchle vybavenie online

Pôžička od spoločnosti Zinc Euro má aj svoje nevýhody. Hlavnou z nich je dlhšia čakacia doba na vyhodnotenie skóre žiadateľa o pôžičku.

5. Nuxo pôžička

Nebanková spoločnosť ELOT PARK a.s. ponúka Nuxo Expres pôžičku na pár klikov. Vďaka systému „peer to peer lending“ Nuxo sprostredkúva pomoc medzi ľuďmi, ktorú vďaka procesom robí expresne rýchlo, za jasných podmienok a s čerpaním prostriedkov v krátkom čase.

Čo človek získa pri čerpaní okamžitej Nuxo Expres pôžičky na pár klikov?

 • pôžičku od 50 € do 500 €
 • doba splatnosti od 15 do 30 dní
 • ročná úroková sadza od 19 %
 • aj pre ľudí so záznamom v registri dlžníkov
 • pôžička bez dokladov a potrdení
 • rýchle zaslanie peňazí na účet ešte v daný deň

Táto okamžitá pôžička je určená pre občanov Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, vo veku od 18 rokov bez obmedzenia spôsobilosti na právne úkony.

Zmluva o pôžičke – vzor

ZMLUVA O PÔŽIČKE (vzor)

Veriteľ: [ ]
Dlžník: [ ]
(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

čl. I.
Predmet zmluvy o pôžičke

Predmetom tejto zmluvy o pôžičke je požičanie peňazí vo výške: [ ] (slovom: [ ]) dlžníkovi veriteľom za podmienok uvedených v tejto zmluve.

čl. II.
Spôsob poskytnutia peňazí

Pôžička vo výške uvedenej v článku I. tejto zmluvy o pôžičke bude poskytnutá dlžníkovi
prevodom na ním uvedený bankový účet č. [ ].

čl. III.
Zmluvný úrok

Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník vráti veriteľovi požičanú sumu bezúročne.

čl. IV.
Vrátenie pôžičky

1/ Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník vráti veriteľovi dlh jednorazovo v lehote do 5.4.2019.
2/ Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník vráti dlh veriteľovi prevodom na číslo účtu: [ ]

čl. V.
Ďalšie práva a povinnosti

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa dlžník dostane do omeškania so zaplatením
dlhu, dlžník sa zaväzuje uhradiť veriteľovi zákonný úrok z omeškania podľa zákona č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a to odo dňa nasledujúceho po
dni splatnosti dlhu až do úplného zaplatenia.

čl. VI.
Záverečné ustanovenia

 1. Pre každého účastníka tejto zmluvy o pôžičke je vyhotovený jeden rovnopis zmluvy.
  Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu o pôžičke je možné meniť iba očíslovaným
  písomným dodatkom podpísaným oboma zmluvnými stranami, ktorý sa stane neoddeliteľnou
  súčasťou tejto zmluvy o pôžičke.
 2. Zmluvné strany prehlasujú, že vyššie uvedená adresa (uvedená pri ich mene) je adresou, na
  ktorej preberajú poštové zásielky. V prípade, ak ktorákoľvek zmluvná strana zásielku
  neprevezme (alebo sa vráti ako nedoručená), táto sa považuje za doručenú okamihom vrátenia
  odosielateľovi. Toto platí aj pre rozhodcovské konanie.
 3. Dlžník a veriteľ potvrdzujú, že si zmluvu o pôžičke riadne prečítali, obsahu zmluvy o
  pôžičke rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú. Obe zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu
  o pôžičke uzatvorili slobodne a vážne.

V [ ], dňa [ ]
Za dlžníka: [ ] Za veriteľa: [ ]

P2P pôžičky nepodliehajú dohľadu NBS

Princíp P2P pôžičiek prináša najmä tie výhody, že človek ušetrí na bankových poplatkoch a nepotrebuje toľko dokumentov. Na druhej strane si však pri týchto pôžičkách treba dávať pozor na možné súvisiace poplatky, ktoré dokážu pôžičku poriadne predražiť. 

NBS upozorňuje, že oblasť kolektívnych pôžičiek nepodlieha dohľadu Národnej banky Slovenska. Samotná účasť verejnosti na týchto aktivitách je konaním na vlastnú zodpovednosť. NBS tiež upozorňuje, že finančné prostriedky, ktoré sú súčasťou činností spojených s kolektívnym požičiavaním nepodliehajú ochrane vkladov ani ochrane investícií.