Čo to je peer to peer (P2P) pôžička a ako funguje?

peer-to-peer-pozicky

Ak má niekto záznam v registri dlžníkov a potrebuje si požičať peniaze, dobrou voľbou sú peer to peer pôžičky. Komunitné pôžičky alebo po anglicky peer-to-peer lending (P2P) fungujú na princípe „ľudia-ľuďom“. Čo je to peer to peer pôžička a ako ju získať?

Ide o nový a pozvoľna sa rozmáhajúci trend zdieľania nevyužitých prostriedkov na priamo medzi dvoma užívateľmi. Pôžičky prebiehajú bez účasti bánk, teda aj bez ich vysokých poplatkov, cez internetový portál, na ktorom sa na podmienkach dohovárajú priamo klienti medzi sebou.

Čo sú to peer to peer pôžičky?

Peer-to-peer lending (známe tiež ako person-to-person lending, skratkou P2P pôžičky) je požičiavanie ľuďom priamo od ľudí za pomocou sprostredkovateľa a online platformy. Užívatelia tejto online platformy priamo medzi sebou (peer to peer) uzatvárajú obchody.

Platformy v podobe online aukčných systémov, ktoré slúžia na predaj tovaru alebo služieb, sú dnes už celkom bežným a všeobecne využívaným nástrojom. Stretávajú sa tu investori so žiadateľmi o drobné pôžičky a uzatvárajú medzi sebou platnú zmluvu o pôžičke (vzor nižšie).

Najstaršou platformou na Slovensku je spoločnosť Žltý Melón, ktorá funguje už od roku 2012. Časom pribudli aj ďalšie spoločnosti ako Finzo, Zinc Euro a od roku 2018 aj Maják.

Ako fungujú pôžičky od ľudí?

Kolektívne pôžičky, inak nazývané aj pôžičky od ľudí, fungujú ako aukcie pôžičiek. Na jednej strane sú ľudia, ktorí majú voľné peniaze a chcú investovať, na druhej strane ľudia, ktorí si chcú peniaze požičať.

Pôžička od ľudí, nazývaná tiež P2P pôžička, je typ pôžičky, ktorý funguje na princípe crowdfundingu. V zahraničí sú pôžičky od ľudí ľuďom bežne využívané. Na Slovensku sa začali ponúkať iba pred niekoľkými rokmi a tešia sa stále väčšej popularite.

Pôžička od ľudí predstavuje priame spojenie medzi investorom, teda tým, ktorý peniaze požičiava a klientom, ktorý peniaze prijíma. Z procesu vybavenia pôžičky je vynechaná banka, vďaka čomu obe strany ušetria na poplatkoch.

P2P – pôžičky aj investície

Pri možnostiach rýchlych pôžičiek nemožno nespomenúť peer-to-peer pôžičky (P2P), ktoré možno nazvať aj ako pôžičky od ľudí. Ide tiež o zaujímavú možnosť pôžičky pre nezamestnaných či ľudí so zápisom v registri, keďže podmienky získania týchto úverov sú viac flexibilné.

P2P pôžičky sa zvyčajne ponúkajú prostredníctvom online platforiem, ktoré spájajú veriteľov s dlžníkmi. Platforma pôsobí ako sprostredkovateľ medzi oboma stranami, vybavuje transakcie a za svoje služby si účtuje poplatok.

S P2P spôsobom požičiavania si financií sa spája tiež možnosť investície, nakoľko sa človek môže podieľať aj ako veriteľ, a teda peniaze je možné aj požičiavať. Zisk následne prichádza v podobe úrokov.

Žiadosť o P2P pôžičku

Samotné hľadanie investorov prebieha najčastejšie formou internetovej aukcie na vybranej platforme, kde žiadateľ o úver zadá dopyt a investor na to zareaguje ponukou. Obe strany sa však musia pohybovať v medziach nastavených platformou.

Žiadateľ je často obmedzený na maximálnu požadovanú sumu a investor úrokom. Úrok sa určuje troma spôsobmi:

 1. úrok stanovuje platforma na základe ratingu, ktorý žiadateľovi o pôžičku priradí
 2. žiadateľ zadá maximálny úrok, ktorý chce a môže akceptovať, investor môže ponúknuť úrok rovnaký alebo nižší
 3. platforma alebo žiadateľ stanovuje iba odporúčaný úrok, konečná ponuka je na investorovi

Dopyt žiadateľ doplní o účel a dôvod pôžičky, tiež uvedie všetky potrebné údaje o svojej osobe, zamestnanie, príjmy a platforma porovná dáta s ďalšími dostupnými, napríklad z registrov dlžníkov. S ohľadom na zistené údaje môže klientovi platforma prideliť rating s úrokom, poprípade ho len schváliť. Pridelený úrok znížený o poplatok platforme je aj výnos pre investorov.

Platforma od platformy sa líšia aj v podmienkach na schválenie úveru či podmienkach na investorov. Spravidla stačí jeden investor a je nutné získať celú požadovanú sumu, ale sú aj platformy, kde musí byť investorov viac alebo nemusí byť vybraná čiastka celá.

Úspešnosť dopytu je ovplyvnená jej dôveryhodnosťou. Čím viac overených informácií a relevantných dokladov dopyt obsahuje, tým pravdepodobnejšie nájde svojich investorov a dosiahne lepší úrok. Investor sám môže vyžadovať ďalšie informácie a záruky, často v podobe nehnuteľnej zástavy, ručiteľa úveru atď. Aj s dostatočnou dokumentáciou však nemusí byť vyhrané.

Peer to peer pôžičky – pôžičky od ľudí

P2P pôžičky sú pôžičky nebankového charakteru. Na rozdiel od iných nebankových pôžičiek sú však poskytovateľom úveru obyčajní ľudia s voľnými financiami. Ide o investorov, ktorí spolu kolektívne požičiavajú svoje peniaze žiadateľom o pôžičku. 

Na Slovensku pôsobí niekoľko spoločností s týmto formátom, ktoré ponúkajú pôžičky aj pre dlžníkov. Medzi najznámejšie z nich patrí:

 • Finzo
 • Maják
 • Žltý melón
 • Zinc Euro
 • Nuxo

Na týchto stránkach jednoducho ľudia požičiavajú ľuďom, avšak aj tu si sprostredkovateľ overuje bonitu klienta. Podmienky však nie sú tak prísne, ako v bankovej spoločnosti a na účet príjemcu príde pôžička ihneď.

1. Finzo pôžička

P2P pôžičky sú pôžičky nebankového charakteru. Na rozdiel od iných nebankových pôžičiek sú však poskytovateľom úveru obyčajní ľudia s voľnými financiami. Ide o investorov, ktorí spolu kolektívne požičiavajú svoje peniaze žiadateľom o pôžičku. 

Medzi parametre Finzo pôžičky patrí:

 • možnosť požičať si od 50 € do 1 000 €
 • doba splácania od 3 mesiacov do 5 rokov v závislosti na type a výške pôžičky
 • RPMN od 11 % do 50 %
 • potreba dokladovať príjem
 • bezúčelová pôžička

Vzhľadom na to, že Finzo nie je poskytovateľ pôžičiekale sprostredkovateľ, účtuje si za sprostredkovanie a finančné služby poplatky. Tie sa týkajú tak žiadateľa, ako aj poskytovateľa pôžičky.

2. Maják pôžička

Cez Maják si možno požičať priamo od iných ľudí. Množstvo ponúk od ľudí – investorov, zabezpečí tie najvýhodnejšie podmienky pôžičky. Vyplnením jednoduchej online žiadosti o pôžičku sa dá získať peniaze rýchlo.

Aké výhody ponúka rýchla pôžička Maják?

 • pôžička od 300 € do 1 000 €
 • doba splácania od 6 do 24 mesiacov
 • úrok: 37 %
 • bez poplatku za žiadanie o pôžičku
 • jednoduché vybavenie pôžičky online

Maják ponúka jasné a transparentné podmienky a úrok sa počas doby trvania aktuálnej pôžičky nezvýši. Pôžičku možno navyše kedykoľvek predčasne splatiť.

Žiadosť býva obvykle posúdená do dvoch pracovných dní. Následne sa spustí financovanie pôžičky, ktoré zvyčajne trvá 3 dni.

3. Žltý melón

Čerpať prostredníctvom Žltého melóna pôžičku je rýchle a jednoduché. Žiadosť možno podať online, teda odkiaľkoľvek a za pár minút.

Parametre pôžičiek cez Žltý melón:

 • požičať si možno od 500 € do 15 000 €
 • pôžička na bývanie do max. 50 000 € alebo do 60 % hodnoty nehnuteľnosti
 • doba splatnosti od 1 do 96 mesiacov s možnosťou predčasného splatenia
 • bezúčelová pôžička
 • fixná sadzba počas celej doby splácania
 • pevné mesačné splátky
 • možnosť poistenia schopnosti splácania

Žltý melón zároveň ponúka možnosť pôžičku kedykoľvek splatiť. Spoločnosť sľubuje jasné a transparentné podmienky a tiež plnú anonymitu všetkých užívateľov.

4. Zinc Euro – požičiam peniaze aj bez registra

Ak niekto potrebuje požičať peniaze, Zinc Euro mu požičia aj napriek záznamu v registri dlžníkov. Spoločnosť Zinc Euro je firma, kde pracujú ľudia, ktorí pomáhajú ľuďom. Poskytuje pôžičky, ako sami hovoria, od ľudí pre ľudí. 

Aké sú výhody pôžičky Zinc Euro?

 • pôžička od 1 000 € do 6 000 €
 • doba splatnosti od 1 do 5 rokov
 • individuálna výška úroku v závislosti od situácie žiadateľa
 • požičať si môžu aj ľudia so záznamom v registroch
 • rýchle vybavenie online

Pôžička od spoločnosti Zinc Euro má aj svoje nevýhody. Hlavnou z nich je dlhšia čakacia doba na vyhodnotenie skóre žiadateľa o pôžičku.

5. Nuxo pôžička

Nebanková spoločnosť ELOT PARK a.s. ponúka Nuxo Expres pôžičku na pár klikov. Vďaka systému „peer to peer lending“ Nuxo sprostredkúva pomoc medzi ľuďmi, ktorú vďaka procesom robí expresne rýchlo, za jasných podmienok a s čerpaním prostriedkov v krátkom čase.

Čo človek získa pri čerpaní okamžitej Nuxo Expres pôžičky na pár klikov?

 • pôžičku od 50 € do 500 €
 • doba splatnosti od 15 do 30 dní
 • ročná úroková sadza od 19 %
 • aj pre ľudí so záznamom v registri dlžníkov
 • pôžička bez dokladov a potrdení
 • rýchle zaslanie peňazí na účet ešte v daný deň

Táto okamžitá pôžička je určená pre občanov Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, vo veku od 18 rokov bez obmedzenia spôsobilosti na právne úkony.

Zmluva o pôžičke – vzor

ZMLUVA O PÔŽIČKE (vzor)

Veriteľ: [ ]
Dlžník: [ ]
(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

čl. I.
Predmet zmluvy o pôžičke

Predmetom tejto zmluvy o pôžičke je požičanie peňazí vo výške: [ ] (slovom: [ ]) dlžníkovi veriteľom za podmienok uvedených v tejto zmluve.

čl. II.
Spôsob poskytnutia peňazí

Pôžička vo výške uvedenej v článku I. tejto zmluvy o pôžičke bude poskytnutá dlžníkovi
prevodom na ním uvedený bankový účet č. [ ].

čl. III.
Zmluvný úrok

Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník vráti veriteľovi požičanú sumu bezúročne.

čl. IV.
Vrátenie pôžičky

1/ Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník vráti veriteľovi dlh jednorazovo v lehote do 5.4.2019.
2/ Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník vráti dlh veriteľovi prevodom na číslo účtu: [ ]

čl. V.
Ďalšie práva a povinnosti

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa dlžník dostane do omeškania so zaplatením
dlhu, dlžník sa zaväzuje uhradiť veriteľovi zákonný úrok z omeškania podľa zákona č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a to odo dňa nasledujúceho po
dni splatnosti dlhu až do úplného zaplatenia.

čl. VI.
Záverečné ustanovenia

 1. Pre každého účastníka tejto zmluvy o pôžičke je vyhotovený jeden rovnopis zmluvy.
  Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu o pôžičke je možné meniť iba očíslovaným
  písomným dodatkom podpísaným oboma zmluvnými stranami, ktorý sa stane neoddeliteľnou
  súčasťou tejto zmluvy o pôžičke.
 2. Zmluvné strany prehlasujú, že vyššie uvedená adresa (uvedená pri ich mene) je adresou, na
  ktorej preberajú poštové zásielky. V prípade, ak ktorákoľvek zmluvná strana zásielku
  neprevezme (alebo sa vráti ako nedoručená), táto sa považuje za doručenú okamihom vrátenia
  odosielateľovi. Toto platí aj pre rozhodcovské konanie.
 3. Dlžník a veriteľ potvrdzujú, že si zmluvu o pôžičke riadne prečítali, obsahu zmluvy o
  pôžičke rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú. Obe zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu
  o pôžičke uzatvorili slobodne a vážne.

V [ ], dňa [ ]
Za dlžníka: [ ] Za veriteľa: [ ]

P2P pôžičky nepodliehajú dohľadu NBS

Princíp P2P pôžičiek prináša najmä tie výhody, že človek ušetrí na bankových poplatkoch a nepotrebuje toľko dokumentov. Na druhej strane si však pri týchto pôžičkách treba dávať pozor na možné súvisiace poplatky, ktoré dokážu pôžičku poriadne predražiť. 

NBS upozorňuje, že oblasť kolektívnych pôžičiek nepodlieha dohľadu Národnej banky Slovenska. Samotná účasť verejnosti na týchto aktivitách je konaním na vlastnú zodpovednosť. NBS tiež upozorňuje, že finančné prostriedky, ktoré sú súčasťou činností spojených s kolektívnym požičiavaním nepodliehajú ochrane vkladov ani ochrane investícií.