Pohotovosť pôžička – recenzia a hodnotenie

pohotovost

V dnešnej recenzii sa budeme venovať pôžičkám slovenskej nebankovej spoločnosti Pohotovosť. Firma je na Slovensku známa, funguje dlhú dobu, čím vzniká predpoklad, že sa u Slovákov udomácnila. Aké pôžičky ponúka Pohotovosť a aké sú ich hodnotenia?

Pohotovosť ponúka 4 typy pôžičiek s jedným spoločným menovateľom. Je ním rýchlosť a okamžité schválenie. Heslo Pohotovosti nesie slová „okamžité krátkodobé pôžičky“ a ďalej „Kým inde Vám pôžičku iba sľubujú, u nás Vám rýchlu pôžičku poskytneme“.

V článku si podrobne predstavíme všetky pôžičky v ponuke, a zároveň zistíme, či reklamné slogany hlásajú pravdu.

O Pohotovosti

Spoločnosť Pohotovosť s.r.o. bola do obchodného registra zapísaná 14.03.2001. Na trhu je teda viac, než 13 rokov. Za túto dobu si firma získala pomerne vysokú pozíciu na trhu s pôžičkami.

Sídlo spoločnosti je v Bratislave, avšak sieť pobočiek (tzv. Pôžičkárne) je možné nájsť po celom Slovensku vo väčších krajských mestách.

Z Obchodného registra sme vyčítali celkom vysoký finančný vklad, čo znamená, že spoločnosť je dostatočne zaistená a má majetok. Nejedná sa teda o „rýchlokvasnú“ firmu s niekoľkotisícovým vkladom a veľkými očakávaniami.

Na jednej strane uznávame, že je praktické, keď má záujemca možnosť navštíviť priamo pobočku a konzultovať pôžičku „z očí do očí“. Túto možnosť oceňujú najmä starší ľudia, ktorí nemajú prístup na internet alebo s ním neradi manipulujú.

Na druhej strane však s chodom pobočiek zákonite vznikajú náklady na ich chod, čo sa nepremietne nikde inde, než na poplatkoch za pôžičky. Vo všeobecnosti sa dá tvrdiť, že spoločnosti, ktoré fungujú výhradne cez internet, zvyknú mať aspoň o niečo výhodnejšie úroky a poplatky.

Nechceme však tvrdiť, že by kvôli tomu bola Pohotovosť predražená. Jedná sa iba o všeobecný predpoklad.

Najrýchlejšia pôžička od Pohotovosti

Pohotovosť prikladá veľký dôraz na rýchlosť, ktorou odsúhlasuje žiadosti a odosiela peniaze na účty. Najrýchlejšia pôžička je bežný spotrebný úver vhodný takmer pre každého. Hlavnou podmienkou je dokladovanie príjmu. Spoločnosť potrebuje mať istotu, že klient má z čoho vrátiť požičané.

Parametre Najrýchlejšej pôžičky:

 • pri prvej žiadosti peniaze od 100 do 1 000 €
 • pri opakovanej žiadosti až do výšky 4 500 €
 • doba splatnosti 2 až 12 mesiacov

Výhody Najrýchlejšej pôžičky:

 • skutočne rýchle doručenie – pokiaľ o pôžičku požiadate on-line počas pracovného dňa do 14:00, bude Vám doručená na účet ešte v ten deň (za predpokladu, že ste klientom rovnakej banky, ako Pohotovosť)
 • prvé 2 mesiace bez splátok – splácanie začína až po dvoch mesiacoch
 • pomerne veľkorysá ponuka 1 000 €, prípadne 4 500 € pri opakovanej žiadosti
 • bez ručiteľa
 • bezplatné predčasné splatenie

Nevýhody Najrýchlejšej pôžičky:

 • nutnosť dokladať príjem
 • pohotovosť neuvádza konkrétne výšky úrokov, poplatkov ani RPMN, čo je vnímané ako porušenie práv spotrebiteľov
 • pomerne negatívne hodnotenia zákazníkov – pôžičky sú údajne predražené
 • stretnutie so zástupcom firmy na adrese bydliska
 • suma 4 500 € sprístupnená až po 5 bezproblémovo splatených pôžičkách 

Na výšku úrokov a poplatkov sme sa pýtali aj na zákazníckej podpore, kde nám však bola poskytnutá iba univerzálna odpoveď. Osobnému kontaktu so zamestnancom sa teda v prípade otázok nevyhnete.

„Obchodné podmienky si prejdete s naším pracovníkom obchodnej služby v tabuľkách, kde máte presne určenú výšku mesačnej splátky a poplatky. Podľa toho si môžete zvoliť dobu splácania.“

Podmienky na získanie Najrýchlejšej pôžičky

Podmienky nie sú nijak výnimočné a sú rovnaké, ako u väčšiny ostatných poskytovateľov. Sú nastavené tak, aby mohla byť pôžička odsúhlasená každému žiadateľovi, ktorý nepôsobí rizikovo.

 • minimálny vek 18 rokov – maximálny vek nie je obmedzený
 • trvalý pobyt na území SR – platí aj pre cudzincov s TP
 • schopnosť preukázať príjem

V prípade záujmu o pôžičku si prichystajte nasledovné doklady:

 • zamestnaná osoba – 2 doklady totožnosti (OP, CP, VP, PP atď.), kópia pracovnej zmluvy, potvrdenie o príjme nie staršie ako 1 mesiac, dôkaz o adrese bydliska (doklad o nájme, faktúry za energie, telefón a pod.); v prípade opakovanej žiadosti o pôžičku budete potrebovať OP a opäť potvrdenie o príjme nie staršie, než 1 mesiac
 • živnostník – 2 doklady totožnosti, kópia potvrdenia o poslednom daňovom priznaní, dôkaz o bydlisku
 • študent – 2 doklady totožnosti, potvrdenie o návšteve školy nie staršie ako 1 mesiac, dôkaz o bydlisku
 • dôchodca – 2 doklady totožnosti, potvrdenie o poberaní dôchodku, dôkaz o bydlisku

Všetky potvrdenia musia byť uvedené na tlačive spoločnosti Pohotovosť. Budú Vám zaslané poštou, môžete ich získať na pobočke alebo v elektronickej podobe.

Živnostnícka pôžička od Pohotovosti

Živnostnícka pôžička od Pohotovosti je pôžička určená pre podnikajúce osoby. Poplatky je možné odpočítať si z daňového základu.

Všetky parametre pôžičky sú inak navlas rovnaké ako pri Najrýchlejšej pôžičke.

Živnostník má možnosť požičať si od 100 € do 1 000 € pri prvej splátke. Po jej úspešnom splatení sa suma zvyšuje a to až do výšky 4 500 €.

Výhody pôžičky sú totožné s Najrýchlejšou pôžičkou. Rovnako aj nevýhody. Jedná sa o totožný produkt, čím vzniká otázka, prečo Pohotovosť tieto dve pôžičky uvádza ako dva rozličné produkty.

Narodeninová pôžička od Pohotovosti

Pokiaľ sa jedná o akýkoľvek sviatok, očakáva sa zvýhodnená alebo inak lukratívna ponuka. Pohotovosť zvýhodňuje oslávencov predĺžením splatnosti o 1 mesiac.

O Narodeninovú pôžičku môže záujemca požiadať najviac 10 dní pred alebo 10 dní po dni narodenín.

Rozdielom oproti predošlým dvom pôžičkám je teda o mesiac predĺžená splatnosť, čím sa dostávame k maximálne 13-mesačnej dobe splatnosti.

Ako výhodu teda možno vnímať zníženie mesačnej splátky. Zvyšné parametre sú zhodné s ostatnými pôžičkami.

Pohotovka od Pohotovosti

Pohotovka slúži ako akási okamžitá drobná „injekcia“ v prípade, ak momentálne splácate ďalšiu pôžičku od Pohotovosti. U väčšiny iných poskytovateľov by Vám sprístupnili ďalšie peniaze až po úplnom splatení aktuálnej pôžičky. V tom sa Pohotovosť odlišuje od konkurencie.

Pohotovka ponúka 100 € až 350 € so splatnosťou 2 až 12 mesiacov a je bezúčelová. Zvyšné podmienky a parametre ostávajú v porovnaní s ďalšími pôžičkami nemenné.

Pre Pohotovku si budete musieť zájsť na pobočku, pretože zamestnanec musí dôkladne preskúmať Váš aktuálny úver a posúdiť Vašu schopnosť splatiť ich oba. Zároveň si vyhradzuje právo Vám Pohotovku zamietnuť.

Možnosti získania niektorej z pôžičiek

Pohotovosť uvádza, že pre získanie prvej pôžičky je vždy nutne navštíviť niektorú z pobočiek alebo niektorého zo zmluvných obchodných zástupcov.

V prípade opakovanej žiadosti o pôžičku sa môžete opäť vybrať na pobočku, no môžete si zvoliť aj telefonickú žiadosť alebo online formulár so žiadosťou.

Telefonujte bezplatne na číslo 0800 155 155. Počas pracovných dní medzi 08:00-20:00, počas víkendov medzi 09:00-17:00.

Ak máte k dispozícii internet, vyplňte na stránke spoločnosti kontaktný formulár. Následne Vám bude odoslaný informačný mail s ďalším postupom.

Záverečné hodnotenie

Musíme sa priznať, že nás ponuka poskytovateľa Pohotovosť veľmi nepresvedčila. Je pravda, že pôžičky odsúhlasia takmer každému s dokladovaným príjmom a doručenie bude rýchlejšie, než u konkurencie.

Za negatívum považujeme fakt, že nikde na stránkach sa nemáte možnosť dozvedieť sa údaje o konkrétnych úrokoch, miere RPMN a poplatkoch. Jedinou možnosťou ako sa k informáciám dostať, je návšteva pobočky, kde Vás zamestnanec oboznámi s tabuľkami. Prečo tieto tabuľky nie sú uvedené na stránkach netušíme. Jedná sa o prvoradý záujem zákazníka, no spoločnosť si odpovede necháva na neskôr.

Zarážajú nás aj reakcie a hodnotenia samotných zákazníkov na internete. Skúste chvíľu pohľadať na Googli a utvoriť si vlastný názor.