Pôžička na občiansky preukaz – kde ju získať?

To, že štúdium na vysokej škole stojí nemalé peniaze – a to aj napriek tomu, že u nás s výnimkou externého štúdia nie je spoplatnené – asi nemá zmysel bližšie rozvádzať.

Nie každý mladý vysokoškolák má to šťastie, že dostáva od rodičov či príbuzných pravidelné tučné mesačné vreckové a nemusí sa starať o nič iné, len o samotné štúdium a popritom si užívať radovánky študentského života.

Realita je, žiaľ, taká, že väčšina vysokoškolákov musí hľadať spôsoby, ako sa dostať k potrebným financiám. Medzi štandardné možnosti patria sociálne, eventuálne aj prospechové štipendium a brigádnické zárobky počas akademického roka.

Výška sociálneho štipendia sa odvíja od viacerých faktorov, ako je výška príjmu spoločne posudzovaných rodinných príslušníkov a vzdialenosť VŠ od miesta bydliska.

Študent má možnosť získať maximálne 275 eur mesačne, čo síce nie je zanedbateľná čiastka, ale pri súčasných vysokých životných nákladoch nemusí byť postačujúca.

Prospechové štipendium za výborné študijné výsledky tiež môže trochu pomôcť, no ani tu nemôžete počítať s vysokými čiastkami. Každá fakulta či vysoká škola má parametre tohto štipendia nastavené ináč.

Vo všeobecnosti však majú študenti šancu prilepšiť si jednorazovo o 200 až 500 eur. Keď teda zoberieme do úvahy, že akademický rok trvá 10 mesiacov, vychádza to na 30 až 50 eur mesačne.

Treťou možnosťou je nájsť si nejakú prácu na brigádnický pomer, v lepšom prípade sa zamestnať na polovičný úväzok.

Výška zárobku v tomto prípade závisí od podmienok vášho zamestnávateľa a často aj od vašej šikovnosti. Určiť paušálne číslo je veľmi ťažké, priemerne však slovenský študent zarobí na brigádach od 100 do 200 eur mesačne, ak pracuje na pol úväzku, zárobky môžu byť aj vyššie.

Zasa však narážame na tvrdú realitu: na sociálne ani prospechové štipendium nemá nárok každý a brigády niekedy ani pri najlepšej vôli a snahe nestačia na pokrytie nevyhnutných mesačných výdavkov spojených so životom študenta. Vtedy sa ako jediná dostupná možnosť ukazuje peniaze si požičať.

Nezmeškajte možnosť požičať si zo študentského fondu

Asi najlepšou voľbou je požiadať si o študentskú pôžičku od Fondu na podporu vzdelávania (FNPV). Je to jednoznačne najvýhodnejšia voľba spomedzi všetkých súčasne dostupných pôžičkových možností pre študentov! V nasledujúcich riadkov si vysvetlíme, prečo je taká výhodná, kto o ňu môže žiadať aký je postup pri žiadaní.

Kto môže požiadať o pôžičku od FNPV:

 • každý študent v ktoromkoľvek stupni VŠ štúdia
 • študent s trvalým pobytom na území SR (ak študuje na VŠ na Slovensku)
 • nielen denný študent, ale aj externista
 • študent nielen slovenskej, ale aj zahraničnej VŠ
 • študent s platným preukazom Slováka žijúceho v zahraničí (ak študuje na zahraničnej VŠ)

Prehľadný postup podania žiadosti o pôžičku od FNPV:

 • Najskôr vyplňte vyššie uvedenú žiadosť o pôžičku.
 • Vyplnenú žiadosť si dajte potvrdiť na študijnom oddelení.
 • Nezabudnite pripojiť potrebné povinné prílohy (sú uvedené v sekcii 7 žiadosti).
 • Doručte žiadosť poštou, kuriérom, alebo osobne na adresu: Fond na podporu vzdelávania, Panenská 29, 811 03 Bratislava 1.

Pôžičky od FNPV sú z hľadiska súm limitované nasledovne:

 • Minimálna požičaná suma je 500 eur
 • Maximálna požičaná suma pre študentov I. a II. stupňa VŠ je 2500 eur
 • Maximálna požičaná suma pre študentov III. stupňa VŠ je 5000 eur

Výhody pôžičky z Fondu na podporu vzdelávania:

 • Pôžička sa začne úročiť a splácať ju budete až po ukončení štúdia na VŠ.
 • Veľmi priaznivá úroková sadzba len 2,07 % p.a. (v tomto smere zaznamenávame klesajúci trend: minulý rok bola sadzba na úrovni 3,19 % a rok predtým dokonca 4,5 %).
 • Spomenutá úroková sadzba je garantovaná počas celej doby splácania.
 • Splácanie sa dá rozložiť podľa potreby na 5 až 10 rokov, čo zabezpečuje priaznivú výšku splátok, ktorá vám po nástupe do zamestnania výrazne nezníži váš príjem.
 • Možnosť odkladu splátok až na obdobie 5 rokov v prípade materskej alebo rodičovskej dovolenky.
 • Ak by ste chceli uskutočniť mimoriadnu splátku pôžičky, je tu taká možnosť, musíte však počítať s poplatkom vo výške 2 % z výšky splátky.
 • Automatické poistenie pre prípad úrazu alebo smrti.

Nevýhody pôžičky z Fondu na podporu vzdelávania:

 • K peniazom sa dostanete až začiatkom roka 2016, čo znamená, že zimný semester nemáte finančne vôbec vykrytý.
 • Maximálna suma 2500 eur (eventuálne 5000 eur, ak ste na doktorandskom štúdiu) nemusí byť pre každého postačujúca na vykrytie jeho nárokov a potrieb spojených so štúdiom.
 • Vami žiadanú finančnú čiastku vám navyše vôbec nemusia schváliť: na schválenie konkrétnej sumy má vplyv napríklad to, aký máte prospech, či poberáte nejaké štipendium, alebo koľko máte súrodencov.
 • Pôžičku nie je možné získať bez ručiteľa.

Spomenuli sme, že podmienkou získania pôžičky je, že si zoženiete jedného ručiteľa, ktorého podpis bude spolu s vaším figurovať na zmluve o pôžičke.

Kto môže byť ručiteľom:

 • osoba s trvalým pobytom v SR, spôsobilá na právne úkony (môže to byť rodič i kamarát)
 • musí mať od 18 do 62 rokov
 • má príjmy z pracovného pomeru na neurčitý čas, prípadne pravidelný príjem z podnikania

Väčšine študentov maximum 2500 eur, ktoré môžu získať z FNPV, jednoducho nestačí, a preto sú nútení siahnuť po komerčnej pôžičke. Tá je síce menej výhodná, ale štatistiky neklamú a hovoria jasnou rečou: študenti si touto formou požičiavajú sumy pohybujúce sa v priemere od 3000 do 4000 eur.

Ďalším dôvodom, prečo študenti využívajú komerčné pôžičky je možnosť dostať sa k peniazom vtedy, keď je to potrebné, t. j. na začiatku akademického roka. Pôžička z Fondu na podporu vzdelávania, napriek tomu, že je veľmi výhodná z hľadiska RPMN (ročnej percentuálnej miery nákladov), je v tomto smere neflexibilná.

Banky poskytujú priaznivejší úrok, nebankovky sú zasa flexibilnejšie

O pôžičku môžete požiadať buď v banke, alebo nebankovej spoločnosti. Banky, samozrejme, ponúkajú výhodnejšie úročenie – úroková sadzba sa pohybuje v priemere od 8 do 9 % – a teda u nich získaná pôžička vás vyjde lacnejšie.

Aj v banke môžete pôžičku získať ako denný i externý študent vysokej školy. Doba splatnosti sa pohybuje najčastejšie v rozmedzí 1 až 5 rokov, niektoré banky však ponúkajú aj možnosť splácať úver 10 rokov.

Nevýhodou však je, že vo väčšine prípadov majú banky pri študentských pôžičkách stanovený tzv. úverový limit.

Tento sa posudzuje od prípadu k prípadu, môže sa však stať, že za nepriaznivých okolností vám banka požičia maximálne cca 1000 eur.

Všetko, samozrejme, závisí od mnohých faktorov: banka napríklad vyhodnocuje vašu potenciálnu budúcu bonitu po skončení vysokej školy, ale predovšetkým solventnosť vášho ručiteľa, ktorý je hlavným pilierom zabezpečenia vášho úveru.

Ako študent síce máte možnosť dostať sa v niektorých bankách aj k študentskému úveru bez potreby ručiteľa, no ak sa rozhodnete pre takéto riešenie, musíte počítať s tým, že banka zvýšené riziko nesplácania pôžičky premietne do výrazne vyššej úrokovej sadzby.

Vyšší úrok si banky budú účtovať aj v prípade, ak sa rozhodnete pre odklad splátok istiny počas štúdia.

V tom prípade sa totiž, na rozdiel od pôžičky z FNPV, môžete rozhodnúť, či budete istinu splácať ihneď, alebo až po skončení štúdia na VŠ. Z pochopiteľných dôvodov je druhá možnosť žiadanejšia!

Poznámka: Pri komerčnom úvere z banky si môžete odložiť len splácanie istiny (čiže sumy, ktorú ste si požičali), úroky však začnete platiť už počas štúdia. Pri pôžičke z FNPV počas štúdia nesplácate ani istinu, ani úrok.

Ďalšou nevýhodou pri bankách je, že vám požičajú až ak nastupujete do druhého ročníka VŠ štúdia.

Týmto spôsobom sa snažia zbaviť rizika, ktoré pre nich predstavuje začínajúci študent, u ktorého je vyššia pravdepodobnosť, že štúdium z nejakého dôvodu zanechá.

Požičať si peniaze na vykrytie štúdia v tomto akademickom roku si môžete aj v nebankových domoch. Veľkou výhodou je, že nebankovky vám požičajú rýchlejšie a bez zbytočných byrokratických prieťahov.

Ručeniu sa v tomto prípade síce tiež – ak nechcete získať pôžičku s prehnane vysokým úrokom, prípadne sa chcete dostať k vyšším sumám – nevyhnete, ale nebankové spoločnosti sú pri posudzovaní bonity vášho ručiteľa a lustrovaní v úverových registroch oveľa benevolentnejšie.

Záver

Možností, ako sa dostať k finančnej injekcii potrebnej na bezproblémové preplávanie akademickým rokom je viacero. Najvýhodnejšou z nich – ak nerátame šancu získať sociálne či prospechové štipendium – je jednoznačne pôžička z Fondu na podporu vzdelávania.

Tá má však svoje limity v podobe maximálnej možnej požičanej čiastky vo výške 2500 eur (či 5000 eur, ak ste doktorand), plus asi najväčšou nevýhodou je skutočnosť, že k peniazom sa reálne dostanete až koncom zimného, prípadne začiatkom letného semestra.

Slovenský trh s úvermi však ponúka pomerne slušné porfólio komerčných pôžičiek. Na študentov myslia tak banky, ako aj nebankové spoločnosti. To, pre ktorú z nich sa rozhodnete závisí od mnohých faktorov.

Banky ponúkajú výhodnejšiu RPMN, no nebankové spoločnosti majú zasa miernejšie nastavené kritériá pri posudzovaní žiadosti o úver.

Vždy však majte na pamäti našu radu: požičiavajte si len na to najnevyhnutnejšie! V prípade pôžičky na vysokoškolské štúdium ide o výdavky bezprostredne spojené so štúdiom a zabezpečením prechodného bývania.

Tak peniaze zo študentského pôžičkového fondu, ako aj získané prostredníctvom komerčných úverov, sú vám poskytnuté bez potreby dokladovania účelu.

Ak s nimi naložíte nehospodárne, napríklad na financovanie búrlivého študentského života, môže sa vám stať, že sa ocitnete v nepríjemných dlhoch skôr, než sa zapojíte do pracovného procesu a začnete budovať svoju kariéru!