Výpočet splátky pôžičky – ako si rozložiť úver

Niekto možno práve uvažuje o pôžičke. Nezáleží, či ide o malú finančnú čiastku alebo vysoký úver. Hoci môžu pomôcť finančne napredovať, pri nesprávnom použití si človek spôsobí zbytočné patálie. Ako správne pracovať s úvermi, aby sa klient vyhol nákladným chybám, a ako správne vypočítať splátku?

Predtým, ako si niekto vezme akúkoľvek pôžičku, mal by porozumieť jej podmienkam a základným pojmom, ako je ročná úroková sadzba, RPMN, či poplatky spojené s jej vybavením a prevádzkovaním.

Samozrejme, treba sa držať starého, no o to dôležitejšieho hesla – čítať text s malým písmom. Ten totiž obsahuje tie najdôležitejšie informácie, ktoré o produkte napovedia veľa. Zvážiť treba každé percento úroku navyše a každú zmenu, za ktorú si spoločnosť môže vyžiadať poplatok.

Pred tým, než klient podá žiadosť, môže si predbežne vyrátať výšku splátok či úrokov sám, v pohodlí domova, či už pomocou vzorca alebo online kalkulačky úveru.

Výpočet splátky pôžičky – čo je potrebné vedieť

Ak klient všetkému rozumie a je si istý, že si pôžičku môže dovoliť, môže si vypočítať mesačnú splátku. Je dôležité si uvedomiť, že splátka nie je to isté ako celková suma úveru – splátka predstavuje len sumu úveru, ktorú v danom čase spláca.

Je chybou počítať len sumu, ktorú človek každý mesiac zaplatí, a nebrať do úvahy celkovú výšku úveru, ako aj úrokovú sadzbu. Na výpočet splátky pôžičky existuje presný vzorec na splácanie úveru. Tento vzorec používa údaje, ako:

 • výšku úveru
 • úrokovú sadzbu
 • dobu splatnosti úveru
 • sumu celkovej splátky úveru
 • výšku úrokov a istiny za každé predĺžené obdobie

Okrem toho je pri práci s úvermi na splátky dôležité počítať s rozpočtom na neočakávané výdavky. To zahŕňa vyčlenenie určitej sumy peňazí každý mesiac, ktorá pokryje akékoľvek dodatočné problémy, ktoré môžu vzniknúť v budúcich obdobiach.

Môže ísť o stratu zamestnania, náklady na zdravotnú starostlivosť alebo iné finančné otrasy. Funguje to ako vankúš. Rezerva zabezpečí, že človek bude schopný uhrádzať mesačné splátky úveru bez toho, aby bol jeho konečný úver navýšený o pokuty za nesplácanie. Pred tým, než človek o pôžičku požiada, mal by si vopred spraviť vlastný výpočet splátky pôžičky.

Ako na výpočet splátky úveru

Keď už vieme, aké údaje potrebujeme na výpočet splátky úveru, môžeme prejsť k jeho vzorcu. Splátka úveru sa zvyčajne vypočíta pomocou vzorca na mesačnú anuitu.

A = (P * r * (1 + r)^n) / ((1 + r)^n – 1)

Vzorec je založený na metóde nazývanej amortizácia úveru. Rovnica berie do úvahy pôžičku, úrokovú sadzbu a počet splátok, aby vypočítala mesačnú splátku, ktorú musí človek platiť. A teda:

 • A je výška splátky
 • P je pôžička alebo úver
 • r je mesačná úroková sadzba (v desatinnom tvare)
 • n je počet splátok

Príklad: Úver vo výške 7 000 €, výška úrokovej sadzby je 5 % ročne a doba splácania bude 3 roky, čo je ekvivalentné 36 mesiacom. A teda: P = 7 000 € (výška úveru), r = 5 % / 12 (mesačná úroková sadzba, 5 % ročne delené 12 mesiacmi), n = 36 (počet splátok).

Teraz možno dosadiť hodnoty do vzorca a vypočítať výšku mesačnej splátky:

A = (7000 * (0.05/12) * (1 + 0.05/12)^36) / ((1 + 0.05/12)^36 – 1)

Po vykonaní výpočtu dostaneme výsledok: 210,24 €

Takže mesačná splátka pre úver vo výške 7 000 € s úrokovou sadzbou 5 % ročne a dobu splácania 3 roky (36 mesiacov) by bola približne 210,24 €. Táto suma by sa mala platiť každý mesiac počas celej doby splácania úveru.

Podobné výpočty splátky úveru však slúžia len na približnú orientáciu. Výšku konečnej splátky ovplyvňujú aj rôzne iné poplatky za vedenie pôžičky a jej prípadné zmeny v jej podobe (zmena výšky splátky, doba splácania a pod.).

Anuitná kalkulačka

Anuita je v jednoduchosti pravidelná splátka dlhu s príslušnými úrokmi. Najpravdepodobnejší interval splácania sa uvádza v mesiacoch, no môže sa vyskytovať aj ako ročná či štvrťročná splátka. Jej súčasťou je základ splátky a časť navýšená o úroky.

Anuitnú kalkulačku poznáme a nájdeme ako splátkovú kalkulačku, ktorá klientom uľahčí výber pôžičky. Keďže sú všade dostupné online, človek sa nemusí trápiť s používaním komplikovaných vzorcov. Výpočet splátky pôžičky alebo úveru vyrieši okamžite, stačí si vybrať finančnú spoločnosť (banku aj nebankovú spoločnosť) a poznať základné údaje.

Stačí zopár klikov a klient si vytvorí predstavu o ponúkanom produkte – koľko a ako dlho bude splácať a koľko na úvere či pôžičke preplatí. Správna anuitná kalkulačka by mala zarátať aj všetky poplatky spojené s produktom, pre ktorý sa rozhodne.

Jednoduchá splátková kalkulačka funguje aj pri nákupoch na splátky. Takže pred tým, než sa človek rozhodne nakúpiť produkt či službu prostredníctvom splátkového kalendára, môže si vopred overiť, či sa mu tento spôsob oplatí a či si ho v konečnom dôsledku môže dovoliť.

Porovnanie splátkových kalkulačiek

Klient sa stretne s anuitnou kalkulačkou takmer na každom webovom portáli finančnej spoločnosti, ktorá ponúka pôžičku. Niektoré sú jednoduché a poskytnú len úplne základné údaje, iné sú viac špecializované a upravené podľa typu produktu.

Slovenská sporiteľňa ponúka až štyri typy splátkových kalkulačiek, a to pre:

 • Modernú pôžičku
 • povolené prečerpanie
 • hypotéku
 • refinancovanie pôžičky

Každá kalkulačka si vyžaduje osobitné údaje o financovaní. Kým kalkulačka pre Modernú pôžičku si vyžaduje základné údaje o klientových požiadavkách, hypotekárna sa zameriava aj na osobné údaje, ako je vek či výška príjmu. Všetky sú však prehľadné a dokážu vypočítať aj približnú ročnú percentuálnu mieru nákladov. Dokážu tak vytvoriť čo najpresnejší model finálneho úveru.

Na podobnom princípe funguje väčšina bankových spoločností. Tieto splátkové kalkulačky vyrátajú aj celkovú sumu, ktorú klient zaplatí dohromady. To znamená napríklad: pri úvere 5 000 € s dobou splatnosti 3 roky a výškou úrokovej sadzby 6,49 % zaplatí klient v konečnom dôsledku 5 592,40 €.

Menej prehľadnejšie sú splátkové kalkulačky od nebankových spoločností. Pri nich zväčša chýbajú informácie o úrokoch a ak sú uvedené, tak len ako reprezentatívny príklad k príkladnej sume (nie tej, ktorú si vyberá klient). Preto sa musí spoliehať na vlastné výpočty alebo na konzultáciu s pracovníkom pobočky.

Samozrejme, pri nákupoch na splátky pomôže kalkulačka od Quatro alebo Home Credit, no disponujú ňou dokonca aj niektoré e-shopy, ktoré tento typ nákupu umožňujú.

Na čo si dávať pozor pri pôžičkách na splátky

Za pôžičkami sa skrýva mnoho nástrah. O niektorých sa už čitateľ dozvedel, no tu je zhrnutie všetkého potrebného, čo potrebuje pred tým, než podpíše úverovú zmluvu.

Prvým krokom je dôkladne preskúmať rôzne možnosti pôžičky a porovnať náklady. Podmienky pôžičky, sadzby, poplatky, splátkové plány a ďalšie zásady sa u jednotlivých veriteľov značne líšia. Je dôležité prečítať si všetko drobné písmo a preskúmať potenciálnych veriteľov, aby klient našiel toho, ktorý spĺňa všetky požiadavky na najvýhodnejšiu pôžičku.

Druhým bodom je uistiť sa, že výška úveru pokrýva len nevyhnutné očakávané výdavky. Treba pritom rátať aj s prípadnými mimoriadnymi nákladmi. Nesplácanie pôžičky alebo nedodržanie termínov splatnosti sú v čase nadmerných výdavkov bežné a oboje môže mať vážne finančné dôsledky. Prípadne to poškodí kredit osoby.

Tretím usmernením je vždy sa uistiť, že úver je možné splatiť. Existujú pôžičky s nebezpečne vysokými úrokovými sadzbami, ktoré môžu prakticky znemožniť ich splatenie. Finanční poradcovia odporúčajú požičiavať si len to, čo sa dá splatiť za menej ako dva alebo tri roky.

Posledným bodom je uistiť sa, že osoba nikdy nevyčerpá všetky dostupné finančné zdroje. Niektorí ľudia si možno myslia, že svoje finančné problémy vyriešia pôžičkou, ale opakovane sa ukázalo, že to nie je pravda.

To, že je úver k dispozícii, ešte neznamená, že by sa mal využiť. Záujemcovia by mali zvážiť alternatívne spôsoby financovania a viesť svoje financie cez rozpočet, aby sa uistili, že zostanú na vrchole svojich financií.

Vziať si úver môže byť rozumný krok, ale je dôležité zostať ostražitý. Dôležitými bodmi, ktoré treba mať na pamäti, sú:

 • starostlivé porovnanie veriteľov,
 • výška úveru je bezpečná a zvládnuteľná
 • zbytočne splácanie nepredlžovať

S náležitou starostlivosťou a trochou finančného zdravého rozumu môže proces prebehnúť oveľa hladšie a viesť k lepším výsledkom.