Pôžička na vyplatenie exekúcie

Exekúcia prichádza vtedy, keď nie sme schopní splatiť svoje záväzky. Ide o nútený výkon rozhodnutia, pri ktorom štátom poverená osoba, čiže súdny exekútor od nás vymáha náš nesplatený záväzok voči veriteľovi. Je to komplikovaná situácia, ktorá si vyžaduje rýchle a racionálne riešenia. Pomôže pôžička na vyplatenie exekúcie? Čo si myslieť o ponukách typu „požičiame na vyplatenie dlhov“?

Ten, voči komu sme dlžníkom, môže byť v podstate ktokoľvek – od súkromnej osoby až po telekomunikačného operátora, no veľmi časté sú aj prípady, keď sa do rúk exekútora dostane človek pre problémy so splácaním úveru či pôžičky.

Do takejto finančnej tiesne sa väčšina ľudí dostane z objektívnych príčin. Napríklad v súvislosti so stratou zamestnania a s ním spojeného stabilného príjmu. Alebo, povedzme, kvôli vážnemu ochoreniu, pre ktoré musí vziať slabšie platenú prácu či sa zamestnať na polovičný úväzok, v najhoršom prípade zostane na invalidnom dôchodku.

Finančné ťažkosti môžu, samozrejme, nastať aj zo subjektívnych príčin: to sú všetky situácie, za ktoré si, ľudovo povedané, môžeme sami. Napríklad, ak sa nám zníži celkový príjem a tomuto stavu neprispôsobíme rodinný rozpočet. Účty, vrátane prípadných dlhov treba platiť a zrazu zistíme, že nemáme z čoho. V takom prípade dokáže narobiť problémy aj taká banalita, ako vyplatenie Quatro pôžičky.

Čo je to exekúcia a čo sa môže stať

Ako sme už teda povedali, exekúcia je právny postup, ktorý veritelia používajú na vymáhanie nesplatených dlhov od svojich dlžníkov. Tento postup sa zvyčajne používa vtedy, keď veritelia vyčerpali všetky ostatné pokusy o kontaktovanie a získanie platby od dlžníkov, ktorí sa omeškali s platbou.

Ak sa niekto ocitnete v exekúcii, je dôležité vedieť, čo robiť:

  1. Informovať sa o všetkom: Prečo a ako bola exekúcia vykonaná? Najprv treba skontrolovať pôvod veriteľa a uistiť sa, že ide o legitímnu pohľadávku.
  2. Kontaktovať veriteľa: Skôr, než niekto podnikne kroky, mal by veriteľa kontaktovať. Stále existuje šanca, že sa s ním dá dohodnúť na vyrovnaní dlhu. Ochotný veriteľ poskytne nový splátkový kalendár.
  3. Právne poradenstvo: Ak sa niekto necíti istý alebo potrebuje ďalšiu pomoc, môže vyhľadať právneho poradcu, ktorý mu poskytne odbornú radu a informácie o jeho právach.
  4. Sledovať súdne rozhodnutia: Ak sa exekúcia týka súdneho rozhodnutia, treba najskôr pochopiť súdny proces a svoje práva. Vždy je možné podať odvolanie.
  5. Splácanie dlhu: Ak je exekúcia oprávnená a neodvolateľná, človek by sa mal snažiť splácať dlh v súlade so súdnym rozhodnutím.

Vždy je dôležité ostať pravidelne informovaný o svojich právach a povinnostiach. S dostatkom sebareflexie a základnou finančnou gramotnosťou sa človek takým komplikovaným udalostiam, ako je exekúcia, môže vyhnúť.

Register exekúcií

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky prevádzkuje aj register exekúcií. Tento register vznikol v rámci projektu Rozvoj elektronických služieb súdnictva, a obsahuje informácie o osobách, voči ktorým je vedené exekučné konanie.

Do registra exekúcií je však nutné sa vopred zaregistrovať a prihlásiť. Buď sa osoba zaregistruje osobitne vyplnení osobných údajov do formulára, alebo sa prihlási pomocou občianskeho preukazu či mobilnej aplikácie Slovensko v mobile.

Okrem nahliadnutia do zoznamu dlžníkov v exekúcii môže občan požiadať o opravu nesprávnych údajov. Register exekúcií je verejný, no mnoho informácií je neverejných.

Najlepšie riešenie – dohodnúť si s exekútorom splátkový kalendár

Podľa posledných štatistík čelilo na Slovensku vyše 419 000 ľudí, niekoľko z nich opakovane. Na päťmiliónovú krajinu je to naozaj vysoké číslo.

Dobrou správou je, že ak už niekomu klope exekútor na dvere, ešte stále to neznamená, že z nepríjemnej situácie už neexistuje žiadna cesta von. Prvou možnosťou je dohodnúť si s exekútorom vhodne nastavený splátkový kalendár. Je to zároveň aj to najideálnejšie riešenie.

Ak klient podpíše dohodu o splátkovom kalendári, jeho dlh sa rozdelí na určité časové obdobie. Bude ho postupne splácať podobne, ako keby splácal pôžičku. Nevýhodou však je, že exekútor v rámci exekučného konania zablokuje majetok, ktorého hodnota zodpovedá celkovej čiastke, ktorú človek dlží. Zostane to tak až dovtedy, kým svoje dlžoby nevyrovná.

Ďalšou vo vzduchu visiacou hrozbou je fakt, že exekútor s dlžníkom nebude diskutovať o zmene splátkového kalendára, ak zistí, že má so splácaním problémy. Ak taká situácia nastane, dlh aj spolu s exekučnými trovami sa stáva okamžite splatným. Exekútor zabaví majetok v hodnote celkového dlhu.

Pôžičky na vyrovnanie dlhov a exekúcie

Ak sa teda z nejakého dôvodu dlžník rozhodne, že chce celý exekučný dlh promptne vyplatiť, ponúka sa možnosť zobrať si na tento účel pôžičku na dlhy a exekúcie. Aj takýto scenár prichádza do úvahy, ale upozorňujeme, že to nebude ani trochu ľahké.

Výrazná väčšina subjektov na slovenskom úverovom trhu – a teraz hovoríme aj o nebankových spoločnostiach – pravdepodobne odmietne akúkoľvek komunikáciu s dlžníkom práve z dôvodu, že sa voči nemu vedie exekučné konanie. Ak niekto pomýšľa na pôžičky na vyrovnanie dlhov a exekúcie v banke, pravdepodobnosť jej získania sa rovná takmer nule.

Banky majú záujem o solventných klientov, o ktorých vedia, že nebudú mať väčšie problémy so splácaním svojich finančných záväzkov. Na tento účel vždy pred samotným schválením (alebo neschválením) úveru vyhodnocujú klientovu bonitu, pričom majú prístup aj k zoznamu dlžníkov v exekúcii. Takže pôžičky pre ľudí v registroch alebo bez dokladovania príjmu sú tabu.

Ak prostredníctvom tejto analýzy dospejú k záveru, že je klient tzv. nebonitný či úverovo nespôsobilý klient, na potrebnú finančnú injekciu môže zabudnúť.

Veritelia sa istia založením nehnuteľnosti

Väčšie šance – aj keď, ako sme už spomenuli, tiež nie práve najsľubnejšie –  má osoba, ak sa po vhodnej pôžičke na vyplatenie exekúcie poobzerá v ponuke nebankových spoločností.

Pozor, k pôžičke na exekúcie bez založenia nehnuteľnosti sa v drvivej väčšine prípadov k žiadnym peniazom nedostane.

Aj nebankovky sa totiž chránia pred neprimeraným rizikom. Dnes už neposkytujú ani nebankovú pôžičku bez dokladovania príjmu. A klient, na ktorého je uvalená exekúcia kvôli neschopnosti splatenia svojich súčasných záväzkov, je z pochopiteľných dôvodov v rebríčku rizikovosti na prvom mieste.

Ak človek nevlastní nehnuteľnosť, prípadne je jeho dom či byt blokovaný z titulu prebiehajúceho exekučného konania, šanca, že mu potvrdia pôžičku na vyrovnanie dlhov a exekúcie je veľmi nízka aj u nebankových poskytovateľov.

Ale jedna možnosť tu predsa je. Existujú aj pôžičky na exekúcie bez založenia nehnuteľnosti. Treba však počítať s maximálnou výškou požičanej sumy maximálne na úrovni 1000 až 1500 eur. V prípade, že klientovi na krk dýcha exekútor kvôli pomerne nízkemu dlhu, tento typ pôžičky je preňho vhodným riešením.

Ak dlží vyššie sumy, založeniu nehnuteľnosti sa nevyhne. Vďaka tejto poistke, ktorá je budúceho veriteľa dostatočným krytím rizika, má šancu získať pôžičku až do výšky 60 či 70 percent z hodnoty nehnuteľnosti.

Väčšina nebankových subjektov vyžaduje na získanie pôžičky na dlhy a exekúcie splnenie nasledovných podmienok:

  • trvalý pobyt v SR
  • vek aspoň 21 rokov
  • predloženie dokladu o začatí exekučného konania
  • doklad preukazujúci váš príjem

S takou pôžičkou sa samozrejme spájajú aj vysoké úrokové sadzby, preto existuje riziko, že sa osoba z bludného kruhu dlhov tak skoro nedostane.

Pôžičky pre dlžníkov v registri síce nie sú až také nereálne, ale šanca získať vyššiu sumu je niekedy mizivá. Avšak napríklad v takom Home Credit existuje šanca, že poskytnú pôžičku pre ľudí v registroch, no vyžadujú si individuálne posúdenie a konzultáciu so žiadateľom.

Pôžičky od ľudí – súkromnej osoby

Ak človek nepochodí ani v nebankovke, poslednou možnosťou je požiadať o pôžičku od ľudí, a teda od súkromnej osoby. Ak už inú možnosť nemá, nezavrhujeme ani toto riešenie, ale dôrazne upozorňujeme, aby sa mal každý na pozore. Nie každý, kto ponúka pôžičky pre dlžníkov v registri, má najlepšie úmysly.

Pôžičky od ľudí totiž patria medzi najrizikovejšie a často sa medzi nimi nachádzajú podvodné ponuky. Najmä v prípade pôžičky na zmenku, s ktorou sa v prípade nesplácania dlžník nevyhne súdnemu procesu v žiadnom prípade.

Dokonca, súkromní veritelia v drvivom percente prípadov poskytujú iba pôžičky na zmenku, pri ktorých ak človek čo len raz nedodrží splátkový kalendár, stanú sa okamžite splatnými a výška pohľadávky môže aj niekoľkonásobne prevýšiť sumu požičaného finančného obnosu.

Netreba tak skočiť na sľuby, ktoré tvrdia – požičiame na vyplatenie dlhov. V takom prípade ide, viac než pravdepodobne, len o ďalší problém, ktorý na dlžníka číha.

Záver

Dostať sa do finančných ťažkostí, ktoré osobu privedú až k exekúcii, si nepraje asi nikto. Napriek tomu sa to stáva a plakať nad rozliatym mliekom je neskoro. Ak už bola na niekoho uvalená exekúcia, v prvom rade by sa mal snažiť s exekútorom dohodnúť na vhodnom splátkovom kalendári. Vďaka tomu sa po určitom čase môže osoba svojich dlhov zbaviť.

Aj tu však platí pravidlo, že najlepšou liečbou je prevencia. Úplne najlepšie je teda žiť tak, aby sa nikto a vôbec nemusel zadlžiť. Nie vždy a nie každému sa to však podarí.

Vyhnúť sa však možno tým subjektívnym príčinám. To v praxi znamená asi toľko, že je vysoko nerozumné žiť nad pomery. Nezabudnúť na vyplatenie Quatro pôžičky, nebrať si nebankovú pôžičku bez dokladovania príjmu a vždy, bezdpodmienečne, preratávať úroky.

Naše staré mamy mali hlbokú pravdu. Hovorievali: vyskakovať sa dá len do tej miery, do akej na to stačí naša peňaženka.

Úplne na záver spomenieme ešte jedno dôležité pravidlo: vždy je potrebné si uvedomiť, že ak niekto nemá na vyplatenie súčasného dlhu, je nevyhnutné vždy dvakrát zvážiť a prepočítať si, či bude schopný utiahnuť splácanie svojej pôžičky na vyrovnanie dlhov exekúcie.

Matematika v tomto smere nepustí. S jej pomocou totiž človek nesplatí len samotný dlh, ale aj súdne trovy a odmenu pre exekútora, plus si musí pripočítať aj úrok, ktorý býva pri tomto type pôžičiek vysoký. Rátať treba s približne tridsiatimi percentami.

Ak niekomu aj pri najvyššej miere optimizmu vychádza, že svoju pôžičku na zažehnanie exekúcie nebude schopný splácať, nemal by po nej siahať.

Niekedy je rozumnejším riešením prísť o časť svojho majetku v exekučnom konaní. Je to lepšie ako kvôli nerozumne zvolenej pôžičke len oddialiť problém a nakoniec prísť o celý majetok.