Pôžička alebo hypotéka pre mladých ľudí – aké podmienky prináša

hypoteka-pre-mladych

Mladí ľudia dnes majú pomerne bohaté možnosti, ako získať peniaze na kúpu či výstavbu vlastného bývania. Hypotéky pre mladých, pôžičky či úvery na bývanie ponúka množstvo bánk. Pôžičky pre študentov je dokonca možné získať aj od štátu. Ktoré hypotéky a úvery pre mladých sú najvýhodnejšie?

Kúpiť byt či rodinný dom, postaviť nový alebo zrekonštruovať existujúcu nehnuteľnosť je pre mladých ľudí veľký životný krok aj finančný záväzok. Len málokto si dokáže zabezpečiť nové bývanie za hotové peniaze, mladí ľudia preto musia voliť hypotéky.

Hypotéka pre mladých – podmienky

Hypotéky pre mladých sú zvyčajne zabezpečené poskytovateľom úveru hodnotou kupovanej nehnuteľnosti. Na to, aby boli mladí ľudia oprávnení získať hypotéku, musia spĺňať určité kritériá a podmienky. Tieto podmienky sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa úveru.

Aké môže teda mať hypotéka pre mladých podmienky?

 • vek – väčšina veriteľov vyžaduje, aby mal dlžník aspoň 18 rokov
 • úverové skóre – veritelia zvyčajne zohľadňujú úverové skóre dlžníka, aby určili jeho oprávnenosť na získanie úveru
 • príjem – veritelia tiež zohľadňujú príjem dlžníka, aby určili, či je schopný platiť potrebné splátky
 • zamestnanie – mnohí veritelia vyžadujú, aby mal dlžník stále zamestnanie, aby preukázal svoju schopnosť splácať
 • predbežná splátka – mnohí veritelia vyžadujú zálohovú platbu, aby znížili riziko nesplácania
 • typ nehnuteľnosti – veritelia môžu zohľadniť aj typ nehnuteľnosti, ktorú chce dlžník kúpiť

Okrem splnenia kritérií potrebujú banky aj doklad o totožnosti a doklad o príjme. Poskytovateľ úveru môže tiež požadovať ocenenie nehnuteľnosti, aby určil jej hodnotu a zabezpečil, že dlžník nepodstupuje príliš veľké riziko.

Hypotéka pre mladých je zvýhodnený úver, pri ktorom žiadateľ, ktorý spĺňa podmienky, získava daňový bonus vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v predchádzajúcom roku, maximálne do výšky 400 € ročne počas obdobia 5 rokov. Maximálna výška úveru môže byť 50 000 €, zároveň však platí, že pomer výšky úveru k hodnote zakladanej nehnuteľnosti nesmie byť vyšší ako 70 %.

Hypotéka pre mladých – podmienky na získanie daňového bonusu

Štát zaviedol možnosť získania 400 eurového daňového bonusu, ktorý si klient môže uplatniť v daňovom priznaní za ukončený kalendárny rok.

Aké sú podmienky na získanie daňového bonusu?

 1. zmluva o úvere na bývanie
 2. vek 18 až 35 rokov a výška príjmu do zákonom stanovenej výšky
 3. nehnuteľnosť musí byť na Slovensku a musí byť určená na bývanie

Žiadatelia ku dňu podania žiadosti o úver musia byť vo veku 18–35 rokov. Hlavný dlžník, ale aj spoludlžník musia ku dňu uzavretia zmluvy o úvere splniť podmienku príjmu. Priemerný príjem žiadateľa v predchádzajúcom kalendárnom roku nesmie prekročiť 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve SR počas predchádzajúceho štvrťroku.

Účelom úveru musí byť nadobudnutie, výstavba, rekonštrukcia bytu alebo rodinného domu a splatnosť od 5 do 30 rokov.

Banka po skončení kalendárneho roka bezplatne vystaví hlavnému dlžníkovi potvrdenie o zaplatených úrokoch ku každému úveru, ktorý splní podmienky na uplatnenie bonusu, a zašle ho klientovi poštou na jeho korešpondenčnú adresu.

Úvery pre mladých

Pre mladých je k dispozícii široká ponuka rôznych druhov úverov. Na menšie sumy sa hodí najmä spotrebný úver na čokoľvek, pričom ten ponúkajú tak banky ako aj nebankovky. Je vo forme spotrebiteľskej bezúčelovej pôžičky.

Aj úvery a hypotéky pre mladých majú svoje výhody a nevýhody, ktoré treba poznať a zvážiť pred uzatvorením akejkoľvek zmluvy.

Študentská pôžička

Zvykne sa hovoriť, že investícia do seba samého je tou najlepšou možnou investíciou. A čo môže byť lepšie, ako investovať do svojho vlastného vzdelania? Pracujúci ľudia s odstupom času spomínajúci na svoj študentský život, si myslia, že je jednoduchý.

Opak je však často pravdou. Študentský život je nákladný. Študenti si musia zaplatiť ubytovanie, stravu, kupovať knihy a určite aj sociálne žiť. Po zrátaní všetkých výdavkov je veľmi ťažké zvládnuť študentské časy bez brigády, alebo podpory zo strany rodičov.

Pre študentov sa dá získať študentská pôžička pre mladých. V tomto prípade majú takúto pôžičku ako spotrebný úver aj banky, napríklad Slovenská sporiteľňa (SLSP), ale najvýhodnejšia študentská pôžička je z Fondu na podporu vzdelávania.

Študentská pôžička od Slovenskej sporiteľne

Pôžička na čokoľvek pre vysokoškolákov je forma spotrebného úveru pre študentov. Poskytuje ju Slovenská Sporiteľňa s rovnakou úrokovou sadzbou pre všetkých.

Aké sú ďalšie výhody Pôžičky na čokoľvek pre vysokoškolákov od SLSP?

 • požičať sa dá od 300 € až do 40 000 €
 • doba splatnosti od 1 roka do 8 rokov
 • úroková sadzba od 5,99 % ročne
 • bez poplatkov za poskytnutie úveru
 • bezúčelová pôžička
 • okamžité poskytnutie po podpise zmluvy a splnení podmienok banky

Čo banka vyždauje od klientov na získanie pôžičky?

 • byť študentom denného štúdia vysokej školy vo veku 18 až 26 rokov
 • predložiť občiansky preukaz a potvrdenie o návšteve školy, doma alebo v zahraničí
 • priviesť osobu s pravidelným príjmom, ktorá bude spolu so študentom splácať úver

Pôžičku na čokoľvek možno splácať odpisom pohľadávky z účtu alebo platobným príkazom na úhradu z účtu v inej banke.

Najvýhodnejšia pôžička pre mladých

Ako už bolo spomenutá, najvýhodnejšie pôžičky pre mladých poskytuje Fond na podporu vzdelávania.

Charakteristiky pôžičky pre študentov poskytovanej Fondom na podporu vzdelávania:

 • výška pôžičky od 500 € do 10 000 € na akademický rok
 • pôžička maximálne šesťkrát počas celého štúdia
 • doba splatnosti min. 5 rokov a max. 10 rokov
 • úroková sadzba 3,5 % p. a. počas doby splácania
 • pôžička pre denných aj externých vysokoškolákov
 • bezúčelové pôžičky
 • je potrebné mať bonitného ručiteľa, ktorý vie dokladovať príjem

Fond posudzuje v procese schvaľovania pôžičiek len tie žiadosti o pôžičku, ktoré boli doručené do určeného termínu (do 30. septembra alebo ďalšie termíny určené radou fondu) a ktoré sú v súlade s podmienkami poskytovania pôžičiek.

Ak si chce niekto požičať napríklad na bývanie väčšiu sumu, tak najvýhodnejší hypotekárny úver na Slovensku je pre mladých buď úver pre mladých so zvýhodneným úrokom, úrokovým bonusom, alebo úver na bývanie pre mladých v podobe spotrebnej pôžičky. V banke je možné získať oba.

Ďalšie pôžičky pre študentov

Študentská pôžička nemusí byť jediným spôsobom, ako financovať štúdium. Niektorí študenti možno nepotrebujú až také vysoké sumy peňazí a chcú preklenúť iba ťažký mesiac skúškového, kedy si kvôli skúškam a učeniu nemôžu dovoliť pracovať a chýba im príjem.

Dostupnou možnosťou býva PORT System. Ak niekto potrebuje vyriešiť krátkodobé finančné problémy, môže požiadať o rýchlu pôžičku ihneď. Čo študent záska pôžičkou od spoločnosti PORT System?

 • pôžičku od 50 € do 500 €
 • splatnosť 15 až 30 dní
 • aj bez nahliadnutia do registra
 • ročná úroková sadzba od 19 %

K pôžičke sa vyždauje iba bankový účet, bežný alebo účet pre študentov, a žiadny záznam v registri dlžníkov.

Mladomanželská pôžička

Keď sa dvaja mladí ľudia rozhodnú povedať si áno, pravdepodobne majú jasno v tom, že chcú žiť spolu aspoň do konca života. Ideálne by bolo, keby mali jasno aj v tom, kde budú spolu žiť.  

Pri riešení tejto otázky po novom vstupuje do hry štát so staronovým prostriedkom, ktorým je Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) a jeho mladomanželská pôžička.

mladomanželskú pôžičku môžu požiadať mladomanželia – teda manželia, ktorých vek v deň podania žiadosti nepresiahne 35 rokov (podmienku veku musí spĺňať každý z manželov), ak uzavreli manželstvo najviac 36 mesiacov pred podaním žiadosti.

Na čo možno použiť mladomanželskú pôžičku?

 1. na výstavbu bytu vrátane bytu získaného nadstavbou, prístavbou alebo stavebnou úpravou budovy, ak vznikne byt v bytovom, rodinnom alebo polyfunkčnom dome
 2. na kúpu bytu v bytovom, rodinnom alebo polyfunkčnom dome           
 3. na stavebnú úpravu bytu v bytovom a rodinnom dome pre byty, ktoré boli dané do užívania aspoň 10 rokov pred podaním žiadosti     

Rovnako ako pri komerčných úveroch, aj pri tomto type sa sleduje príjem, ktorý je tiež limitovaný nielen zdola, ale aj zhora. Keď má niekto vyšší príjem, nemôže využiť túto formu pôžičky. Celkový čistý mesačný príjem žiadateľa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne (manžel, manželka), nesmie za predchádzajúci kalendárny rok presiahnuť 1 850,90 € mesačne na domácnosť.