Kalkulačka splátok – predstava pre splácanie spotrebného úveru

kalkulacka-spotrebneho-uveru

Vzhľadom na širokú ponuku spotrebných úverov na trhu môže byť niekedy ťažké vybrať si ten najvýhodnejší. Urobiť správne rozhodnutie pri výbere úveru pomôže aj kalkulačka spotrebného úveru dostupná online na webových stránkach bánk a nebankových spoločností. Čo vypočíta kalkulačka úveru?

Online kalkulačka spotrebného úveru vypočíta mesačnú splátku ako aj celkové preplatenie na úrokoch. Výpočet pôžičky nezohľadňuje poplatky, ktoré si banky pri pôžičkách účtujú. Napriek tomu kalkulačka dáva verný obraz o mesačnej splátke a o tom, koľko celkom človek preplatí na úrokoch počas celej doby splácania.

Ako nájsť najvýhnodnejšie spotrebné úvery?

Pri porovnávaní spotrebných úverov a hľadaní toho najvýhodnejšieho by mal človek zvážiť niekoľko faktorov. Každý by si mal určiť, či je pôžička naozaj nevyhnutná a nedá sa situácia vyriešiť bez pôžičky. Ak už nastane situácia, že človek potrebuje pôžičku a peniaze rýchlo, najdôležitejším číslom pri pôžičkách je RPMN – ročná percentuálna miera nákladov.

Od tohto čísla sa odvíja to, o koľko daný človek preplatí požičanú sumu peňazí. Okrem spomenutého by mal byť pri výbere zvážený aj daný poskytovateľ, teda či ide o bezpečnú formy pôžičky.

Nech sa už každý rozhodne akokoľvek, mal by si byť istý, že dané peniaze dokáže splatiť včas, a tým sa vyhnúť omnoho väčším problémom, aké mal pred žiadosťou o pôžičku. Z toho dôvodu je porovnávanie ponúk a hľadanie tej najvýhodnejšej pôžičky rozhodujúce. Vo výpočte spotrebného úveru môže pomôcť práve úverová kalkulačka online.

Kalkulačka spotrebného úveru

Úrok môže byť pre niekoho nákladom (dlžník – ten, čo si požičiava) a pre niekoho výnosom (veriteľ – ten čo poskytol peniaze). Najčastejšie sa v praxi používa ročná úroková sadzba. Každý môže na výpočet pôžičky použiť napríklad úverovú kalkulačku online.

Úverová kalkulačka vypočíta mesačnú splátku z výšky spotrebného úveru a zobrazí splátkový kalendár po jednotlivých splátkových obdobiach rozdelených na úroky a umorovanie splátky.

Online kalkulačka vypočíta výšku mesačnej splátky a celkovú sumu zaplateného úveru. Do parametrov kalkulačky treba zadať tieto hodnoty:

 • výšku úveru
 • periodicitu splácania (mesačne, štvrťročne, polročne, ročne)
 • ročnú úrokovú sadzbu
 • dobu splácania úveru

Online úverová kalkulačka umožní porovnať jednotlivé spotrebné úvery a žiadateľ si tak môže vybrať ten najvýhodnejší. Pre prvotné porovnanie je to dobré, ale samozrejme spotrebné úvery si treba vyberať individuálne, nielen podľa toho, čo povie o spotrebnom úvere kalkulačka.

Úverová kalkulačka slúži na výpočet splátky

Vždy sa oplatí poznať princípy jednoduchého úročenia a taktiež zloženého úročenia. Avšak množstvo portálov a webov ponúka zjedodušenie práce pomocou úverovej kalkulačky.

Úverová kalkulačka ja akýsi interaktívny formulár, ktorý poskytuje jednoduché kolonky na automatický výpočet splátky úveru. Človek tým pádom vôbec nemusí poznať spôsob výpočtu, odvodzovanie zo vzorcov a samotné vzorce.

Ak chce záujemca získať spotrebný úver s najnižším úrokom, vyžaduje si to porovnanie viacerých poskytovateľov. Výšku úveru, splátok i úrokov si jednoducho možno vypočítať v úverovej kalkulačke. Väčšina bánk má dostupné kalkulačky online na svojich weboch.

Spotrebný úver s najnižším úrokom je zväčša bankový a účelový, najmä ide o refinančné úvery.

Vzhľadom na širokú ponuku pôžičiek na trhu môže byť niekedy ťažké vybrať si tú najvýhodnejšiu. Urobiť správne rozhodnutie pri výbere úveru pomôže aj kalkulačka úveru dostupná online na webových stránkach bánk a nebankových spoločností. Čo vypočíta kalkulačka úveru?

Online kalkulačka vypočíta mesačnú splátku ako aj celkové preplatenie na úrokoch. Výpočet pôžičky nezohľadňuje poplatky, ktoré si banky pri pôžičkách účtujú.

Ako funguje splátková kalkulačka?

Pomocou bezplatnej splátkovej kalkulačky na webových stránkach bánk a nebankových spoločností možno získať tabuľku splátok úveru. Postup je veľmi jednoduchý, stačí dodržať tieto kroky:

 1. čiastka – klient zadá čiastku pôžičky
 2. úroková miera – klient zadá úrok, ktorý subjekt uplatňuje na úver
 3. doba trvania – klient zadá dobu vrátenia pôžičky
 4. mesačný poplatok
 5. úvodný poplatok (ak existuje)
 6. frekvencia platieb – obvykle mesačné splácanie

Kalkulačka dáva verný obraz o výške mesačnej splátky a o tom, koľko celkom človek preplatí na úrokoch počas celej doby splácania.

Druhy splácania spotrebného úveru

V dnešnej dobe sa človek stretne s viacerými spôsobmi splácania úveru. To, akým spôsobom človek spláca úver, ovplyvňuje najmä výška úveru a doba splatnosti.

 • Jednorázová splátka: Takouto splátkou bývajú hradené predovšetkým krátkodobé pôžičky, s dobou splatnosti do 30 dní. Na krátku dobu si klient požičia menšiu pôžičku, napríklad na pokrytie nečakaných výdavkov a do 30 dní ju musí vrátiť celú naraz. Táto splátka môže byť samozrejme navýšená o poplatok, ktorý si účtuje poskytovateľ za poskytnutie pôžičky.
 • Anuitná splátka: Jedná sa o najčastejší spôsob splácania ako klasických úverov, tak hypotekárneho úveru. Splátky sa hradia pravidelne, väčšinou na mesačnej báze. Výška splátky je navyše po celú dobu splácania úveru rovnaká. Anuitná splátka je tvorená úmorom (splácanie istiny) a úrokom (splácanie odmeny poskytovateľovi). Ich vzájomný pomer sa časom mení.
 • Progresívne splácanie: Pri tomto splácaní sa postupne zvyšuje splátka. Je určený najmä pre mladých ľudí, ktorí sú na začiatku kariéry a v budúcnosti očakávajú výrazné zvýšenie príjmov. Na Slovensku však nie je úplne bežný.
 • Degresívne splácanie: Aj s týmto typom splácania sa možno stretnúť predovšetkým pri hypotekárnych úveroch. Spočíva v postupnom znižovaní pravidelnej splátky o pevný koeficient poklesu. Je určený predovšetkým pre zaistených klientov, ktorí sú v produktívnom veku, a chcú najväčšie finančné zaťaženie zvládnuť čo najskôr.

Niekedy je typ splácania pôžičky daný vopred, pretože nejakým spôsobom súvisí s konkrétnym finančným produktom. V iných prípadoch si typ splácania môže klient vybrať.

Najvýhodnejšie spotrebné úvery – mBank

Pôžičky online sa dajú získať v známej online mBank banke. Na menšie sumy slúži napríklad mRezerva, čo je povolené prečerpanie a kontokorent k bežnému účtu. Medzi inými ponúka táto banka aj jednu z najvýhodnejších bankových pôžičiek online.

Charakteristiky mPôžičky Plus od spoločnosti mBank:

 • výška pôžičky od 350 € do 40 000 €
 • doba splatnosti od 12 do 96 mesiacov
 • úrok od 5,89 % p. a.
 • bez poplatkov za uzavretie
 • pôžička online a ihneď na účet

Na výpočet splátky a orientačného preplatenia spotrebného úveru slúži kalkulačka priamo na webovej stránke banky.

V súťaži Zlatá minca 2022 získala spoločnosť mBank 1. miesto v kategórii Spotrebné úvery. Vzhľadom na jej nízky úrok je mPôžička Plus od spoločnosti mBank označovaná ako najvýhodnejšia či najlepšia pôžička.

Refinancovanie úveru – kalkulačka

V dnešnej dobe je populárne preniesť si staré nezaplatené úvery do jednej banky a vziať si na ich splatenie nový úver. Aj takúto formu spotrebného úveru ponúkajú banky pod názvom refinancovanie.

Refinancovanie úverov v bankách je stratégia, ktorá pomáha znížiť sumu zaplatenú za úver. Zahŕňa prijatie nového úveru na splatenie existujúceho úveru, často s nižšou úrokovou sadzbou. Refinancovanie úveru môže pomôcť znížiť mesačné splátky, dlhodobo ušetriť peniaze, a v prípade potreby dokonca predĺžiť dobu splatnosti úveru.

Spotrebný úver na refinancovanie podlžností ponúka väčšina bánk. Výšku splátok či dobu splatnosti si možno vypočítať pri refinancovaní úveru kalkulačkou, ktorú už dnes má v ponuke na webe takmer každá banka.

Kalkulačka refinancovania úveru umožní spočítať, koľko sporenia človek získa. Vypočíta aj to, či je pre človeka refinancovanie úveru výhodné. Vybrať si treba čiastky, úrokové sadzby, splátky a preplatky, aby bolo jasné, aké sú potenciálne úspory a aké úroky je možné dosiahnuť.

Využiť kalkulačku refinancovania úveru je jednoduché a získanie najlepšej finančnej ponuky je zaručené.

Refinancovanie spotrebného úveru – kalkulačka VÚB

VÚB kalkulačka refinancovania úveru slúži na vyhodnotenie klientovej schopnosti refinancovania úveru s akýmkoľvek časovým horizontom. Pomáha určiť, koľko peňazí ušetrí pri refinancovaní úveru. Refinancovaním úveru získa nižšiu mesačnú splátku alebo skrátenú dobu splatnosti za rovnakú hodnotu.

Ak klient využije VÚB kalkulačku refinancovania úveru, môže sa ľahko pozrieť na svoju situáciu a zistiť, do akej miery by mohol ušetriť. Kalkulačka poskytuje vysoko presné prehľady a porovnáva aktuálne nastavenia s alternatívnymi možnosťami refinancovania.

Človek získa prehľad o celkovom čase, počte mesačných splátok, odhadovanom zostatku úveru a znížení úrokov. Využitím online kalkulačky by sa mal klient zamyslieť nad možnosťou refinancovania úveru s najvýhodnejšími podmienkami.

Ak je človek nespokojný s existujúcou situáciou, môže sa spoľahnúť na porovnanie výšky splátok, úrokových sadzieb a podobne. Všetky údaje, ktoré získa, potrebuje na to, aby urobil správne rozhodnutie.

Kalkulačka refinancovania úveru či pôžičky VÚB je k dispozícii na webovej stránke banky a je zadarmo. Ak chce klient zistiť, aké úspory by dosiahol a aký úrok by získal, s kalkulačkou refinancovania úveru bude mať prístup k informáciám potrebným na realizáciu svojich finančných plánov.