Pôžičky na materskej dovolenke – aj na rodičovský príspevok

pozicky-na-materskej-dovolenke

Narodenie dieťaťa je v každej rodine šťastnou udalosťou. Príchod nového člena rodiny však býva často spojený aj so zvýšenými výdavkami z rodinného rozpočtu, do ktorého po nástupe ženy na materskú však príjem klesne. Na bežné či neočakávané výdaje potom rodiny hľadajú iné zdroje. Ponúkajú banky pôžičky na materskej či je možné získať pôžičku na rodičovský príspevok?

U poskytovateľov pôžičiek, či už bankových alebo nebankových, je hľadanie špecifického produktu pre rodičov s malými deťmi zvyčajne márne. Pôžičku zameranú na rodičov s deťmi ponúka síce VÚB banka, ostatné banky však poskytnú skôr bezúčelový úver, ktorého výška závisí od výšky príjmu žiadateľa. Pri väčších sumách či nízkych príjmoch môžu požadovať ručiteľa či zábezpeku.

S miernejšími podmienky poskytnú pôžičky na rodičovský príspevok skôr nebankové spoločnosti. Ponúkajú rôzne rýchle pôžičky, možno tak v podstate získať krátkodobú pôžičku ihneď. Zvyčajne však ide o nízke sumy s krátkou dobou splatnosti, za to vysokými úrokmi.

Pôžičky na materskej

Pôžičky na materskej dovolenke sú veľmi špecifickým druhom pôžičiek. Ženy na materskej dovolenke, dôchodcovia a nezamestnaní patria (z hľadiska poskytovateľov pôžičiek) medzi najrizikovejších zákazníkov.

Poskytovatelia si takéto žiadosti overujú a kontrolujú pritom napríklad tieto okolnosti:

 • zamestnanosť pred materskou
 • schopnosť ručiť
 • aký je vedľajší príjem
 • možnosť ženy zamestnať sa po skončení materskej dovolenky

Materská dovolenka je veľmi špecifická časť života každej ženy či matky. Je to obdobie plné radosti a šťastia, avšak na druhú stranu je to aj obdobie veľmi náročné na financie.

Príchod dieťaťa do rodiny alebo do domácnosti slobodnej matky je spojený s mnohými jednorazovými nákladmi. Najnákladnejšie je pochopiteľne prvé dieťa. Príspevok pri narodení dieťaťa nestačí pokryť náklady a materská sa o to takisto nepostará.

Pre koho sú pôžičky na materskej?

Odchod na materskú dovolenku sa vždy odrazí na rodinnom rozpočte. Hoci totiž žena dostáva materský alebo rodičovský príspevok, je nižší ako plat, ktorý dostávala v zamestnaní. S príchodom nového člena rodiny sa však výdavky rodiny zvýšia.

V niektorých rodinách či v rodinách, kde deti vychováva iba matka, tak môžu chýbať peniaze. Zaplatiť potom niekedy aj základné výdavky môže byť problém. Nehovoriac o tom, keď sa vyskytnú neočakávané výdavky, pokazí sa spotrebič či je nutná oprava niečoho v domácnosti.

Mnohé ženy na materskej dovolenke sa obávajú, že im nikto nepožičia. Opak je však pravdou. Ženy na materskej majú otvorené dvere nielen v bankách, ale aj v nebankových spoločnostiach.

Dôvod je veľmi jednoduchý. Ženy na materskej dovolenke sú pre banky a nebankové spoločnosti veľmi dobrými klientmi, keďže majú od štátu garantovaný príjem. Tu možno vidieť veľkú podobnosť s dôchodcami, s tým rozdielom, že ženy na materskej dovolenke sú mladé a šanca ich úmrtia je naozaj minimálna.

Častejšie sa však poskytujú nebankové pôžičky na materskej ako tie bankové. Banky totiž môžu poskytnúť pôžičku na materskej dovolenke len v prípade, že má žena dostatočnú bonitu alebo bonitného spoludlžníka či ručiteľa.

Naproti tomu niektoré nebankové spoločnosti poskytnú ženám pôžičku na materskej dovolenke aj bez týchto podmienok. Získať možno nebankové pôžičky aj na rodičovský príspevok.

Pôžičky na materskej dovolenke od nebankových spoločností sú veľmi dostupné a možno ich vybaviť naozaj rýchlo. Toto však ani zďaleka neznamená, že mladé mamičky by mali siahnuť po službách nebankových spoločností. Vždy je lepšie využívať služby bánk.

Tieto inštitúcie dokážu požičať peniaze matkám za oveľa lepších podmienok. Nebankové spoločnosti je možné a aj vhodné využiť vtedy, ak banka z rôznych príčin žiadosť odmietla. Následne sú nebankové spoločnosti jedinou možnosťou, ako si požičať peniaze.

Nevýhodou pôžičky na materskej od nebankových spoločností je jej cena. Takéto pôžičky je možné čiastočne získať aj online, teda prostredníctvom internetu.

Materský príspevok ako príjem akceptujú aj niektoré banky

Banky a aj väčšina nebankových spoločností má pri poskytovaní pôžičiek podmienku pravidelného príjmu. Rodičovský i materský príspevok spĺňajú síce atribúty pravidelnosti, avšak len na obmedzený čas. V tomto sa teda podmienky poskytovateľov pôžičiek môžu líšiť.

Väčšina žien popri starostlivosti o malé dieťa nemá priestor pracovať, a tak sú odkázané najprv na materský príspevok, neskôr na rodičovský. Materský príspevok budúca mamička začína poberať od nástupu na materskú dovolenku, čo je spravidla 6-8 týždňov pred termínom pôrodu.

Avšak materský príspevok nie je automatický, treba oň požiadať a podmienkou jeho získania je, že žena bola pred nástupom na materskú nemocensky poistená minimálne 270 dni v období 2 rokov pred pôrodom.

Výška materského príspevku predstavuje 75 percent z pôvodného platu ženy v zamestnaní. Pre rok 2023 je minimálna výška denného príspevku 59,72 eur, žena na materskej tak môže v mesiaci s 31 kalendárnymi dňami získať maximálne sumu 1851,40 eur.

Materský príspevok môže žena poberať maximálne 43 týždňov. Potom prechádza na rodičovský príspevok, ktorý môže rodič poberať do 3 rokov veku dieťaťa.

Viaceré banky sú ochotné poskytnúť aj pôžičky na materskej. Zvyčajne ako príjem akceptujú rodičovský príspevok, niektoré aj materský príspevok. Ak je však príjem žiadateľky nízky k poskytnutiu úveru, môžu požadovať aj ručiteľa alebo úver zabezpečiť.

Niektoré banky majú aj produkty na mieru pre rodičov malých detí

Banky či nebankové spoločnosti zvyčajne neponúkajú produkty špecificky cielené na rodičov s malými deťmi. Banky za určitých podmienok ponúkajú skôr bezúčelové úvery, ich výška sa odvíja od výšky príjmu žiadateľa. Nebankové spoločnosti majú v ponuke skôr krátkodobé pôžičky, pri ktorých nie je nutné dokladovať príjem.

VÚB banka však prišla vlani s novinkou cielenou na rodičov detí do 3 rokov, z ktorých jeden poberá rodičovský príspevok, no zároveň aj pracuje. Prostredníctvom Mama úveru si tak môže požičať od približne 3 000 eur do 10 000 eur.

Pôžičky na rodičovský príspevok

Ako bolo už vyššie spomenuté, rodičovský príspevok akceptujú ako príjem niektoré banky, avšak treba rátať s tým, že môžu požadovať k úveru ručiteľa či zábezpeku.

Rodičovský príspevok dostáva rodič do 3 rokov veku dieťaťa. Pre rok 2023 je jeho suma stanovená na sumu 412,60 eur pre ženy, ktoré predtým poberali materský príspevok a sumu 301 eur pre ženy, ktoré na materskú dávku nárok nemali.

Pôžičky na rodičovský príspevok je jednoduchšie získať skôr z nebankovej spoločnosti. Nebankové spoločnosti zvyčajne neposkytujú špecifické produkty pre rodičov na materskej či rodičovskej dovolenke. Pri nebankových pôžičkách aj na rodičovský príspevok ide skôr o krátkodobé pôžičky bez dokladovania príjmu či o krátkodobú pôžičku ihneď. Zvyčajne však ide o nižšie čiastky, ktoré treba splatiť v krátkom čase, za to s vyššími úrokmi a RPMN.

Rodiny s nižšími príjmami či slobodné matky sa pri malom dieťati stretnú so zvýšenými výdavkami, zároveň sa nástupom na materskú či rodičovskú dovolenku zníži rodine príjem. Pokryť preto aj bežné výdavky domácnosti môže predstavovať problém. Navyše, ak sa ešte pokazí práčka či auto a je nutná oprava, na neočakávané výdavky už v rozpočte neostane.

Pôžičky na rodičovský príspevok zvyčajne nebankové spoločnosti poskytujú ako krátkodobé pôžičky. Zvyčajne majú mierne podmienky, schvaľujú ich pomerne rýchlo a peniaze má žiadateľ z krátkodobej pôžičky ihneď na účte.

Na získanie nebankových pôžičiek aj na rodičovský príspevok musia dlžníci vo všeobecnosti spĺňať určité kritériá.

Medzi nich môže patriť:

 • stabilné zamestnanie 
 • dobré kreditné skóre
 • veritelia môžu vyžadovať doklad o príjme

Pri žiadosti o pôžičku na rodičovský príspevok by mali byť rodičia pripravení poskytnúť informácie o príjme, výdavkoch a majetku svojej domácnosti. Žiadatelia by sa tiež mali uistiť, že rozumejú podmienkam pôžičky, o ktorú žiadajú.

Výhody a nevýhody pôžičiek na materskej

Pôžičky pre ženy na materskej dovolenke majú viacero výhod. Medzi nich patrí:

 • možnosť bankovej aj nebankovej pôžičky
 • online alebo SMS krátkodobé úvery
 • rýchle vybavenie a získanie peňazí
 • nebankové pôžičky bez ručenia a doloženia príjmu

Pôžičky na rodičovský príspevok či pôžičky na materský príspevok tak môžu byť skvelým spôsobom, ako získať dodatočnú finančnú pomoc na pokrytie nákladov spojených s príchodom dieťaťa do rodiny.

Pôžičky na materskej však prinášajú aj isté nevýhody:

 • niektoré pôžičky, najmä bankové, dostupné len s ručiteľom
 • úvery obvykle s vyšším úrokom kvôli nízkej bonite a príjmu ženy na materskej
 • nebankové pôžičky s obmedzenou sumou a krátkou dobou splatnosti
 • bankové a väčšie nebankové spotrebiteľské úvery vyžadujú dostatočnú bonitu alebo ručiteľa

Preto treba, aby rodičia pred podpisom žiadosti o pôžičku porozumeli jej podmienkam a dobre sa informovali o pravidlách jej splácania.