Pôžičky od súkromných osôb môžu byť veľmi rizikové

Peniaze hýbu celým dnešným svetom a je úplne zbytočné presviedčať niekoho o opaku. Všetci veľmi dobre poznajú ich význam a obrovský vplyv na chod nielen domácnosti a biznisu, ale aj celej spoločnosti. Pôžičky sú čoraz častejšie využívaným zdrojom financií. Aké riziko so sebou prinášajú pôžičky od súkromných osôb?

Vzhľadom na nepríjemné pocity z vyžadovania pomoci od najbližších a z neustále rozširovaného podvedomého presvedčenia o nutnosti byť sebestačný, je využívanie služieb ponúkaných poskytovateľmi pôžičkových programov určite obrovským prínosom pre všetkých.

Najmä pre tých, ktorí sa zaraďujú medzi finančne ohrozených obyvateľov. Úverové produkty pokladajú za jediné dostupné východisko zo svojej nepriaznivej situácie.

Pôžičky od súkromnej osoby

Získať pôžičku od súkromnej osoby je zvyčajne celkom jednoduché, ponuky možno nájsť na internete či v tlači. Treba však vyberať obozretne a výberu venovať dostatok času. Ako teda zistiť, či ide o serióznu pôžičku od súkromnej osoby, a nenechať sa podviesť?

Medzi najrizikovejšie produkty prinášajúce do vzájomného vzťahu veriteľa a dlžníka patria istotne pôžičky od súkromných osôb. Tie nie sú poskytované pod značkou banky alebo nebankovej finančnej inštitúcie. Táto značka býva vždy garanciou zodpovednosti a spoľahlivosti počas celého trvania splácania.

Súkromníci nemajú dokonale prepracovaný systém práce zahŕňajúci riadiaci manažment a poradenstvo. Počet poskytnutých pôžičiek je v porovnaní s inštitúciami minimálny, z čoho vyplýva nedostatok skúseností.

Aj napriek držaniu právoplatnej licencie nedokážu zastrešiť také široké spektrum žiadateľov. Tieto chýbajúce mechanizmy vytvárajú z prevažnej väčšiny súkromníkov akýchsi alternatívnych poskytovateľov, ktorí nemôžu klasickým spoločnostiam vôbec konkurovať.

IPO (Initial Public Offering), alebo v preklade „úvodná verejná ponuka“, je proces, ktorým sa súkromná spoločnosť rozhodne ponúknuť svoje akcie verejnosti s cieľom získať finančné prostriedky na ďalší rozvoj a expanziu. 

Kedy ľudia siahajú po súkromných pôžičkách?

Pôžičky od ľudí nepatria medzi obľúbené produkty, skôr naopak. Žiadatelia sa pre nich väčšinou nerozhodujú z totožných dôvodov, aké sú známe pri požiadaní o pôžičku z banky alebo nejakej inej nebankovej spoločnosti.

K tomuto rozhodnutiu ich vedú rozličné dôvody, no málokedy môžeme hovoriť o vyhľadávaní súkromnej osoby za účelom úveru ako o primárnej variante. Tou najčastejšou príčinou výberu je celkom jednoduché schválenie peňazí, nakoľko je veriteľ výhradne súkromnou osobou a nie je podriadený žiadnym oficiálnym obchodným podmienkam.

Všetky kritéria a parametre si určuje úplne sám a nikto do nich nesmie zasahovať, takže je v úplnej kompetencii veriteľa, na základe čoho a akým štýlom sa rozhodne poskytovať finančné prostriedky klientom.

Samozrejme, že požičiavanie musí podliehať všeobecným nariadeniam, ktoré sú ustanovené schváleným zákonom o poskytovaní peňažných pôžičiek. A práve z tohto neseriózneho jednania vyplýva to najväčšie riziko spájajúce sa so súkromnými „investormi,“ ktorí často neponúkajú svojim zákazníkom kvalitné produkty.

Pôžičky od súkromných osôb predstavujú jedny z najrizikovejších pôžičiek na finančnom trhu.
Pôžičky od súkromných osôb predstavujú jedny z najrizikovejších pôžičiek na finančnom trhu.

Výhody pôžičiek od súkromnej osoby

Nemožno poprieť, že pôžičky od súkromných osôb majú aj svoje výhody. Medzi tie hlavné patrí:

 • súkromná pôžička je bez overenia registra dlžníkov
 • nie je potrebné dokladovať príjem
 • možno si požičať aj vyššiu sumu peňazí
 • bezúčelová pôžička – peniaze možno použiť na čokoľvek

Pri výbere poskytovateľa súkromnej pôžičky treba postubovať opatrne a vždy si veriteľa poriadne preveriť, keďže ide o pomerne rizikový typ pôžičky.

Nevýhody súkromných pôžičiek

Existuje viacero dôvodov, prečo sa súkromné pôžičky považujú za jedny z najrizikovejších na finančnom trhu. Tu je na to niekoľko dôvodov:

 • nedostatok informácií o súkromníkovi, ktorý poskytuje pôžičku
 • vyššie úrokové sadzby a poplatky
 • prípadne nesplatenie pôžičky môže človeka stáť auto, dom alebo byt, ak si dôkladne nepreštuduje zmluvu o pôžičke
 • môže ísť o podvodníka

Súkromní poskytovatelia pôžičiek si  nepreverujú bonitu ani register dlžníkov a to preto, že pri pôžičke vyžadujú ručenie hnuteľným alebo nehnuteľným majetkom, prípadne zmenkou. Niektorí vyžadujú aj ručenie treťou osobou, ktorá sa zaručí, že pôžička bude riadne a včas splácaná.

Vďaka týmto nevýhodám súkromných pôžičiek môže byť vo finančných ťažkostiach vhodnejšie požiadať o nebankovú pôžičku ihneď a vyhnúť sa tak riziku finančného podvodu.

Pôžičky od súkromníka – ako požičiavajú súkromné osoby

Nie je možné presne začleniť pôžičky od súkromníkov pod jeden alebo dva konkrétne spôsoby vykonávania činnosti, pretože súkromníci majú pri schvaľovaní úplne voľnú ruku. Všetko podstatné záleží práve od nich, aj keď práve to sa môže stať veľkou výhodou pre šikovného žiadateľa s komunikatívnymi schopnosťami.

Pokiaľ človek povie, že nemá oficiálny príjem a zarába načierno, v banke nemôže uspieť. V prípade súkromnej osoby existuje nejaká šanca na dohodu, ak si overí zárobky žiadateľa, takže potvrdenie o príjme môže byť celkom bezpredmetné.

Aj napriek takejto ústretovosti a ďalším skvelým pozitívam týchto pôžičiek však existujú mnohé riziká, ktoré dokážu pokaziť kompletný obraz o produktoch a vytvárajú z nich poslednú možnosť pri výbere. Ľudia bez príjmu by radšej mali siahnúť po pôžičke pre nezamestnaných na ruku od niektorej nebankovej spoločnosti.

Najčastejšie sa pôžičky od súkromníkov podpisujú na zmenku, čo je pre zákazníka nenáročný, ale príliš rizikový spôsob ako získať peniaze.

Často využívanými formami sú aj osobne poskytnuté peniaze podpísané zmluvou a takisto sa možno stretnúť aj s online formou.

Súkromné osoby poskytujúce pôžičky nie sú vždy dôveryhodné

U súkromnej osoby poskytujúcej pôžičku nemôže mať človek nikdy garanciu, že odoslané osobné údaje nebudú zneužité a k požičaniu vôbec dôjde.

Podvodníci skúšajú pravidelne aj takéto praktiky ako získavať citlivé informácie, s ktorými už vedia dobre narábať pri falšovaní alebo rôznej nelegálnej činnosti, takže pozor!

Keď už chce niekto vsadiť na financie od nejakej súkromnej osoby, radšej by sa mal vyhnúť neovereným internetovým pôžičkám. Pokiaľ má človek možnosť splniť požadované kritériá u nebankoviek, súkromné pôžičky môžu byť zbytočne komplikovaným riešením. Lepšou voľbou určite bude rýchla pôžička bez dokladovania príjmu.

Ďalším argumentom prečo pouvažovať, či nie je lepšie zmeniť názor a vybrať si nejakú známu finančnú spoločnosť, je nadhodnotenie úrokových sadzieb a neprimerané poplatky za celkové vybavenie a administratívu spojenú s prebiehajúcim schvaľovacím procesom.

Nie je síce pravidlom, že úroky a ďalšie poplatky sú premrštené, ale opäť existuje len niekoľko svetlých výnimiek, ktorí nedokážu zlepšiť verejnú mienku väčšiny.

Súkromné osoby poskytujúce pôžičky sa takisto vystavujú svojim zjednodušeným mechanizmom požičiavania vysokému riziku, že peniaze budú musieť všemožne vymáhať kvôli platobnej neschopnosti. Chcú poistiť.

Pravdou ostáva, že pôžička patrí k často využívaným spôsobom, ako sa zbaviť nežiaduceho bremena vysokých výdavkov. Existuje však viacero problémových pôžičiek.

Preto je správne, ak dokáže každý záujemca disponovať prehľadnými a najaktuálnejšími informáciami o úveroch, nakoľko na trhu pôsobí viacero súkromných poskytovateľov ponúkajúcich výhodný, ale zároveň nebezpečný produkt.

Ako fungujú pôžičky od súkromných osôb

Súkromná osoba, ktorá poskytuje pôžičku, si určí poplatok, za ktorý žiadateľovi požičia peniaze na určitú dobu. Žiadateľ sa zaväzuje, že pôžičku včas splatí, v opačnom prípade sa vystavuje rôznym sankciám, ktoré sú uvedené v zmluve o pôžičke.

V zmluve o pôžičke by mali byť uvedené informácie, ako je:

 • výška pôžičky
 • úroková sadzba
 • všetky poplatky vrátane sankcií, ktoré budú účtované žiadateľovi v prípade nesplácania
 • celková zaplatená suma za pôžičku
 • RPMN – ročná percentuálna miera nákladov
 • forma ručenia ako zmenka, ručenie autom, nehnuteľnosťou, ručiteľom a pod.
 • splátkový kalendár

Pôžička od súkromnej osoby je obvykle posledná voľba, ako si požičať. Mnohí ľudia v snahe získať rýchle peniaze jednajú pomerne unáhlene. Existujú však aj iné spôsoby, ako získať pôžičku ihneď. Takéto rýchle pôžičky poskytujú hlavne nebankové spoločnosti.

Pôžičky od súkromných osôb – kolektívne pôžičky

Medzi pôžičky od súkromných osôb patria aj tzv. kolektívne pôžičky. Peniaze nepožičiava iba jedna osoba, ale viac súkromných investorov prostredníctvom sprostredkovateľského systému. Nazývajú sa aj peer-to-peer pôžičky alebo sú známe pod skratkou P2P. Medzi takéto pôžičky patrí napríklad Finzo pôžička.

Hoci jednotlivé sprostredkovateľské kolektívy si nastavujú vlastné podmienky, za ktorých požičajú peniaze, zvyčajne nevyžadujú ručiteľa ani ručenie nehnuteľnosťou. Avšak nie sú až tak ľahko dostupné, sprostredkovatelia si totiž overujú, či žiadateľ nemá záznam v registri dlžníkov.

Aj pri kolektívnych pôžičkách je však na mieste opatrnosť a obozretnosť. Podobne ako iné pôžičky od súkromných osôb, ani tie kolektívne nepodliehajú regulácii. Aj tu teda treba vyberať opatrne a hľadať overených sprostredkovateľov s priaznivými referenciami.