Pôžička od súkromnej osoby – bez registra, na zmenku, porovnanie

V dnešnej dobe sa možno stretnúť s rôznymi finančnými potrebami, ktoré môžu vyžadovať okamžité riešenie. Mnohí ľudia sa obracajú na banky a inštitúcie poskytujúce úvery, no často čelia prísnym podmienkam a dlhému schvaľovaciemu procesu. V takýchto situáciách môže byť zaujímavou alternatívou získanie pôžičky od súkromnej osoby. Čo sú to pôžičky od súkromných osôb?

Pôžičky od súkromných osôb, tiež známe ako súkromné pôžičky alebo peer-to-peer pôžičky (P2P pôžičky), sú finančné transakcie, ktoré sa uskutočňujú medzi jednotlivcami bez účasti tradičných finančných inštitúcií.

Táto forma pôžičiek sa stala populárnejšou v posledných rokoch, a to z viacerých dôvodov, ako je pružnosť, rýchlosť alebo menej byrokracie či možnosť dohodnúť si podmienky.

Pôžička od súkromých osôb

Pôžička od súkromných osôb je spravidla bezúčelová. To teda znamená, že poskytnuté peniaze je možné využiť na čokoľvek bez toho, aby to veriteľ kontroloval.

Ich hlavnou nevýhodou je vyššia úroková miera, ktorú je avšak možné znížiť v prípade, že žiadateľ o pôžičku má kým alebo čím ručiť. Ak má nehnuteľnosť, záložným právom v prospech veriteľa je možné znížiť úrokovú mieru.

Každý žiadateľ by si mal vopred istý, že bude schopný pôžičku splácať, aby o svoju nehnuteľnosť neprišiel. Na Slovensku je možné nájsť veľké množstvo poskytovateľov súkromných pôžičiek, a preto je dôležité ponuky porovnávať.

Nie je problém nájsť aj inzeráty „poskytujem súkromné pôžičky“ na rôznych inzertných portáloch alebo sociálnych sieťach.

Investor môže poskytovať rôzne súkromné pôžičky ako napríklad pôžičky na zmenu, prípadne s iným druhom ručenia. Obľúbené sú napríklad malé pôžičky do 150 €, pričom je možné požičať si peniaze ihneď jednoducho.

Pôžička do hodiny od súkromnej osoby je taktiež jednou z možností pre ľudí, ktorí sa ocitli vo finančnej tiesni, no napriek tomu je potrebné zvažovať potrebu týchto zdrojov.

Taktiež je dôležité spomenúť, že pôžičky na zmenku nie sú spotrebiteľským úverom a licencovaní poskytovatelia majú legislatívne zakázané poskytovať tento druh pôžičiek.

Súkromné osoby poskytujúce pôžičky

V súčasnosti nie je náročné vyhľadať súkromné osoby, ktoré poskytujú pôžičky bez obmedzenia. Mnoho ľudí to vidí ako vhodnú voľbu, nakoľko môžu získať pôžičku bez toho, aby dokladovali príjem. Tento druh pôžičiek je lákavý obzvlášť pre ľudí, ktorí sú bez príjmu.

Osoby poskytujúce súkromné pôžičky bez obmedzenia obvykle nevyžadujú výpis z úverového registra a informácie o tom, či žiadateľ platil predošlé pôžičky. Spoliehajú sa na vzájomnú dôveru a úprimnosť.

Relatívne vysoká dostupnosť a rýchlosť týchto pôžičiek sa platí v podobe vyššieho úroku, ktorý je vysoko nad úrokové sadzby, ktoré sú ponúkané bankami či nebankovkami za finančné pôžičky či úvery.

Pôžičky od ľudí

V prípade, že má niekto záujem o pôžičku od ľudí pre ľudí, treba vedieť, že konkrétni veritelia a nebankové spoločnosti ponúkajú rôzne podmienky. Z toho dôvodu sa neoplatí ponáhľať sa s výberom pôžičky.

Je síce pravda, že osoba vo finančnej tiesni potrebuje pôžičku čo najrýchlejšie, no pôžičky od ľudí sú na trhu najmä preto, že ide o minimálnu alebo žiadnu reguláciu. Preto je nevyhnutné ponuky porovnávať a volať na viac ponúk.

Pôžičky od ľudí pre ľudí ponúkajú spravidla bohatší ľudia, ktorí majú za cieľ zhodnotiť svoje peniaze viac ako na vkladoch v banke. Preto možno očakávať, že úrok bude vysoký. Ako už bolo spomenuté, pri pôžičkách od súkromníka nie je potrebné dokladovať úverový register.

To znamená, že rovnaký úrok môže dostať človek, ktorý si svoje minulé pôžičky platil poctivo ako niekto, kto meškal so svojimi platbami alebo ich neplatil. Svojou bonitou teda neovplyvní úrokovú sadzbu.

Pôžička od ľudí pre ľudí má síce túto nevýhodu, no pre ľudí s negatívnym záznamom v úverovom registri môže ísť o výhodu, nakoľko dostane rovnaké podmienky, ako niekto bez záznamu. Na vybavenie pôžičky je spravidla potrebné dokladovať dva doklady totožnosti.

Pôžičky od súkromnej osoby sú ponúkané obzvlášť ako pôžička na zmenku alebo pôžička so založením nehnuteľnosti. Pri obidvoch spôsoboch je dôležité byť opatrný.

Na čo si dať pozor pri pôžičkách od ľudí ihneď

Pri požičiavaní peňazí pri pôžičkách od ľudí je najdôležitejšia opatrnosť. Tieto pôžičky sú síce široko dostupné, avšak vybrať vhodnú môže byť relatívne náročné.

Cena za požičanie peňazí od ľudí je vysoká a platí sa vysokým úrokom a poplatkami. Ďalšou vecou, na ktorú si treba dať, je možné vyžadovanie určitej zábezpeky v podobe majetku.

Založenie majetku je požadované najmä pri pôžičkách s vyššou sumou. Okrem iného je dôležité pozrieť sa na budúcnosť. Tým je myslené to, na akú dobu si chce daný človek peniaze požičať. Treba si zvážiť, či bude dlžník schopný splácať a či má stabilné zamestnanie a príjem.

Tento druh požičania peňazí nie je pre každého. Ľudia s nižšou finančnou gramotnosťou môžu preplatiť aj násobky pôžičky od ľudí. Dobrou voľbou bude takúto pôžičku konzultovať s osobou, ktorá má o pôžičkách prehľad.

Čo sú to súkromné pôžičky

Súkromné pôžičky sú finančné transakcie, pri ktorých sú peniaze požičané od súkromnej osoby alebo skupiny ľudí namiesto tradičnej finančnej inštitúcie, ako je banka.

Tieto pôžičky môžu byť poskytované jednotlivcami alebo investormi, ktorí majú dostupné finančné prostriedky a sú ochotní ich požičať ostatným súkromným osobám.

Existuje niekoľko dôvodov, prečo sa niekto môže rozhodnúť vyhľadať súkromnú pôžičku namiesto tradičného bankového úveru. Niektorí ľudia nemusia byť schopní získať úver od banky z dôvodu nedostatočnej kreditnej histórie, nedostatku príjmu alebo nedostatočných záruk.

Pre týchto jednotlivcov môže byť súkromná pôžička alternatívou, pretože súkromní veritelia môžu byť menej prísni v požiadavkách na schválenie.

Súkromné pôžičky môžu byť použité na rôzne účely vrátane splácania dlhov, nákupu nehnuteľnosti, financovania podnikania, opravy vozidla alebo akýchkoľvek iných osobných finančných potrieb.

Podmienky súkromných pôžičiek sa líšia v závislosti od dohody medzi veriteľom a dlžníkom. Úrokové sadzby a splatnostné podmienky sa môžu líšiť od tých, ktoré by ponúkala tradičná banka. Je dôležité si ujasniť podmienky súkromnej pôžičky a presne porozumieť zmluve pred jej podpisom.

Vzhľadom na to, že súkromné pôžičky neprináležia k regulovaným finančným produktoch, je dôležité vykonávať dôkladný výskum a zvážiť všetky aspekty a riziká predtým, ako sa človek rozhodne súhlasiť s takouto pôžičkou.

Pôžičky bez registra – pôžičky od súkromných osôb

Pôžičky bez registra od súkromných osôb sú cielené pre ľudí, ktorí už majú záznam v registri dlžníkov. Ide teda o ľudí s nízkou bonitou klienta a ľúdí, ktorí majú problémy so splácaním úverov a pôžičiek.

Takisto sú určené pre ľudí s nízkym alebo nestabilným príjmom. Väčšinou sa tieto pôžičky poskytujú bez nejakého strestestu alebo hlbšej analýzy bonity. To znamená, že ide o pôžičky pre každého.

Výhodou pôžičiek bez registra od súkromných osôb je to, že môžu pomôcť ľuďom s negatívnym záznamom v úverovom registri splatiť svoje staršie dlhy. Treba si dať pozor, aby sa dlžník nedostal do začarovaného kruhu pôžičiek.

Pôžička od súkromnej osoby na zmenku

Pôžičky od súkromnej osoby na zmenku sú formou súkromného úveru, pri ktorom sa používa zmenka ako záruka vrátenia pôžičky. Zmenka je právny dokument, ktorý obsahuje záväzok dlžníka (pôžičkára) zaplatiť určitú sumu peňazí veriteľovi (pôžičkodarcovi) v určenom termíne.

Pri týchto pôžičkách sú súkromné osoby (pôžičkodarcovia) ochotné požičať peniaze iným jednotlivcom (pôžičkárom) a ako záruku za splatenie si vyžadujú podpísanú zmenku.

Zmenka obsahuje sumu požičaných peňazí, dobu splatnosti a podmienky splatenia, ako aj úrokové sadzby (ak sú dohodnuté). Po podpise zmenky sa stáva právoplatným dlžobným priznaním.

Zmenky poskytujú veriteľovi zákonné práva na vymáhanie dlžnej sumy. V prípade, že pôžičkár (dlžník) nesplní záväzok a nezaplatí v stanovenom termíne, pôžičkodarca (veriteľ) môže použiť zmenku na vymáhanie pôžičky prostredníctvom súdneho konania.

Zmenka je teda právnym nástrojom, ktorý poskytuje veriteľovi väčšiu záruku pre prípad, že dlžník prestane platiť.

Je dôležité si uvedomiť, že pôžičky od súkromnej osoby na zmenku majú svoje riziká. Dlžníci by mali byť obozretní pri podpise takýchto dohôd a zabezpečiť si jasnú zmluvu s podrobnými podmienkami a termínmi splatnosti.

Odporúča sa aj konzultovať so právnym odborníkom, aby sa zabezpečilo, že zmenka a pôžičková dohoda sú v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi.

Výhody a nevýhody pôžiček od súkromnej osoby

Najväčšími výhodami pôžičiek od súkromnej osoby sú napríklad to, že požičať si od súkromnej osoby je jednoduchšie a menej komplikované ako pri pôžičkách v banke či nebankovke. Taktiež súkromná osoba neoveruje využitie peňazí.

Výhodou je okrem iného aj rýchlosť vybavenia takejto pôžičky, minimálna byrokracia, žiadna potreba dokladovať príjem či zamestnancie a taktiež žiadna kontrola úverového registra.

Tieto výhody avšak automaticky nezabezpečujú bezproblémové získanie pôžičky.

Medzi hlavné nevýhody pôžičiek od súkromných osôb sú vysoké úrokové sadzby, ktoré sú vysoko nad tými, ktoré poskytujú banky či nebankovky. Taktiež ak niekto hľadá pôžičku od súkromnej osoby vo vyššej sume, môže byť problémové nájsť takého investora, ktorý by bol ochotný požičiať vyššiu sumu peňazí.