Úverový register dlžníkov vám dokáže poriadne skomplikovať život

uverovy-register-dlznikov

Predtým, ako požiadate o pôžičku je dôležité, aby ste poznali ste si uvedomili hrozby úverového registra. Všetko dôležité, čo potrebujete o registroch dlžníkov na Slovensku vedieť, sme zhrnuli do článku.

Zoznámte sa s úverovým registrom

Úverový register je v podstate zoznam všetkých ľudí, ktorí sú dlžníkmi voči bankám alebo nebankovým spoločnostiam. Majú nejaký úver alebo pôžičku, vlastnia kreditné karty alebo majú na svojom účte možnosť prečerpania.

Okrem toho je to aj zoznam klientov, ktorí splácajú svoju pôžičku neskoro alebo ju splácať prestali, dopustili sa nejakého nepovoleného prečerpania na svojom účte alebo prekročili limit, ktorý neurovnali.

Nechajte sa však vyviesť z omylu. Mať záznam v úverovom registri hneď neznamená, že musí byť negatívny. Ak totiž máte záznam o tom, že máte úver, no splácate ho pravidelne, v riadnej výške každý mesiac, svedčí to o vašom dobrom mene, že si zodpovedne plníte svoje finančné povinnosti.

Byť teda v úverovom registri nie je vôbec hriech a neznamená to automaticky, že si neplníte svoje záväzky alebo že by vám to robilo zlé meno.

Jednoducho je to len prehľad informácií o klientoch. Aby sa nejaká inštitúcia nedostala k tomu, že uzavrie zmluvu s niekým, kto ju nebude dodržiavať.

Bankové a nebankové inštitúcie teda vstupujú do úverového registra za účelom zistiť a klientovi resp. budúcom klientovi čo najviac a informácie, ktoré tu nájdu sú často záväzné pri udelení pôžičky. Okrem samotných žiadateľov o pôžičku sú tu vedení aj spolužiadatelia a ručitelia.

Úverový register je pravidelne aktualizovaný, a to raz za mesiac.

Čo o vás prezradí úverový register?

V záznamoch úverového registra sú evidované vaše osobné informácie, čiže meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa.

Nasleduje kompletný zoznam úverov, ktoré vám boli poskytnuté, v akej mene vám boli úvery poskytnuté, dátum poskytnutia, výška úveru alebo pôžičky.

Ako súčasť úveru je v registri vedená výška splátok a periodicita. Nájdete tu aj dlžnú čiastku voči banke alebo nebankovke a počet dlžných splátok, ktoré vám ostali.

Pre finančné inštitúcie je dôležitá informácia, či platíte svoje úvery načas a ak nie, kedy omeškanie začalo. Okrem toho, kedy omeškanie začalo tu nájdete aj informáciu o tom, ako dlho sa nachádzate v omeškaní so splácaním, či je to niekoľko dní, resp. mesiacov alebo možno aj rokov.

Ak ste ešte pôžičku nesplatili, je register obsahuje aj údaje o sume, ktorú ešte banke dlhujete a koľko splátok vám do splatenia pôžičky ostáva.

Ako sa vyhnúť záznamu v úverovom registri

Pokiaľ patríte medzi ľudí, ktorí si požičali viackrát a splácajú niekoľko úverov, dbajte na to, aby ste ich riadne splácali a samozrejme v celej výške.

Úverovému registru nezáleží na tom, či ste dlžný 1 cent alebo niekoľko sto eur, stále budete vedený ako dlžník.

Tu platí pravidlo, že sa naozaj počíta každý cent a keď neuhradíte presnú výšku splátky, vznikne vám záznam.

V úverovom registri však nie sú vedení len dlžníci, ktorí nesplácajú riadne, pravidelne a v plnej sume svoje úvery a pôžičky.

V úverovom registri sa nachádzajú aj informácie. Tie sa týkajú vašej kreditnej karty a vašich výdavkov. Ak sa totiž mesiac čo mesiac dostávate do veľkého prečerpania na svojej karte, aj to môže byť jeden z dôvodov, prečo pôžičku nemusíte dostať.

Preto si na svoje výdavky dávajte pozor, resp. si ich musíte vedieť dobre odôvodniť.

Potrebovali ste nevyhnutne úver, podávali žiadosti hneď do niekoľkých inštitúcií a nakoniec ste sa rozhodli, že si ich nevezmete aj napriek tomu, že boli schválené? Register to eviduje a pre finančné inštitúcie môžete pôsobiť ako nedôveryhodný klient.

Dá sa záznamu zbaviť?

Pokiaľ ste sa dostali do registra či už náhodou alebo z nejakých iných dôvodov a potrebujete pôžičku, bude to komplikovanejšie než s čistým registrom.

Navyše, váš záznam v úverovom registri môže byť evidovaný aj 5 rokov, po splatení dlhov a ukončení zmluvného vzťahu. Vymazanie na požiadanie nie je možné.

Jednou z možností ako inštitúciu presvedčiť, aby vám úver dala, je oboznámiť ju so svojou finančnou situáciou a zároveň odôvodniť prešľapy, ktoré sú v úverovom registri vedené.

Komplikovanejšou a časovo aj finančne náročnejšou možnosťou je vyhlásenie osobného bankrotu.

Som v úverovom registri?

Úverový register je možné prirovnať k výpisu z registra trestov, do ktorého tiež môžete nahliadnuť. So žiadosťou o jeho vydanie sa môžete obrátiť na osobne alebo cez klientske centrum Slovak Banking Credit Bureau, kde získate výpis z bankového registra. alebo V Non-Banking Credit Bureau získate naopak nebankový register.

Nie je to však zadarmo. Poplatok za expresný výpis je 14 eur. V prípade, že výpis nepotrebujete okamžite, bude vás stáť len 4 eurá, ale počkáte si až 30 dní.

Dá sa úverový register obísť?

Pokiaľ hľadáte spôsob, ako sa pri vybavovaní pôžičky vyhnúť nahliadnutiu do úverového registra, je to márne. Má k nemu prístup naozaj každá banka a overeniu vašich záväzkov k iným bankám a nebankovkám sa nevyhnete.

Navyše, nahliadanie do registra je už povinnou záležitosťou aj pri nebankových pôžičkách. Pre banku je negatívny záznam v registri zvyčajne stopkou pre poskytnutie úveru. Nebankovky majú podmienky o čosi menej prísnejšie.

Kompenzuje si to vyššími úrokmi a nižšími sumami. Ak teda potrebujete naozaj nevyhnutne a rýchlo pôžičku, obráťte sa rovno na nebankovú spoločnosť. Tá vás neodmietne. No dávajte si zároveň pozor, aby to pre vás nebolo nevýhodné.