Pôžička so záznamom – ktoré spoločnosti nenahliadajú do registra

pozicka-so-zaznamom-v-registri

Úverový register či register dlžníkov funguje na Slovensku už niekoľko rokov. Pre banky a nebankové spoločnosti majú informácie v ňom cenu zlata. Pre obyčajných ľudí, ktorí žiadajú o úver môže byť úverový register veľkou prekážkou.

Dokonca človek nemusí byť ani veľkým dlžníkom, často stačí iba pozabudnúť na splátku, alebo byť ručiteľom úveru, ktorý prestane pôvodný dlžník splácať a problém je na svete. Čo to však znamená?

Vrátane toho, že banka zaeviduje oneskorenie splátok, nahrá tieto informácie aj do centrálneho registra úverov. Vďaka týmto informáciám sa o dlhoch dozvedia aj ostatné banky.

Pri ďalšom žiadaní o úver bude človek so záznamom v úverovom registri teda pre väčšinu bánk tzv. nedôveryhodný klient, ktorého žiadosť je v mnohých prípadoch zamietnutá.

Ako sa dostať von z úverového registra?

Úverový register spravuje informácie o všetkých pôžičkách a úveroch, rovnako aj o kreditných kartách, povolenom prečerpaní či aktuálne podaných žiadostiach o úver.

Bankové úvery sú evidované v Spoločnom registri bankových informácií (SRBI), nebankové pôžičky zase v Nebankovom registri klientskych informácií (NRKI).

Poskytovatelia úverov, teda banky aj nebankové spoločnosti, si v úverovom registri overujú dôveryhodnosť žiadateľa o pôžičku a jeho platobnú disciplínu.

V registri je totiž evidované, či žiadateľ platí svoje záväzky včas a riadne a aj to, koľko dlhov vlastne má, prípadne či pri nejakom úvere ručí. Niektorí poskytovatelia na údaje uvedené v registri prihliadajú viac, iní menej.

Záznam v úverovom registri má teda každý, kto má úver alebo pôžičku, či pri nejakom ručí. Informácie o splácaní alebo nesplácaní dlhov ostávajú v registri po dobu 5 rokov od splatenia úveru.

Ak človek splatil predošlé úvery, pozitívne záznamy v registri mu môžu len pomôcť. Ak sa však so splatením omeškával, neplatil riadne a včas, prípadne mal na krku exekúciu, poskytovatelia úverov to uvidia.

Ako požiadať o vymazanie záznamu z úverového registra

Negatívny záznam v úverovom registri možno získať ľahko už pri niekoľko dňovom omeškaní splátky. Záznam v registri sa objaví aj pri nepovolenom prečerpaní na bežnom účte, nesplácaní úveru či hypotéky alebo pri ručení niekomu, kto svoj dlh nespláca.

Ako sa však takéhoto záznamu v úverovom registri zbaviť? Ako je už vyššie spomenuté, záznamy sa uchovávajú ešte 5 rokov po splatení, potom sa automaticky zmažú.

Ak však má dlžník všetky svoje záväzky riadne splatené, môže požiadať o aktualizáciu údajov v úverovom registri. Avšak zmazanie záznamu v úverovom registri závisí najmä od vôle veriteľa, voči ktorému mal dlžník záväzok.

V prípade, že má človek všetky svoje záväzky riadne splatené, no stále ho vedú ako dlžníka, môže požiadať o vymazanie záznamu z registra. Žiadosť o vymazanie z úverového registra treba poslať prevádzkovateľovi registra s doloženým notársky overeným podpisom.

Proces môže urýchliť aj rozviazaním zmluvného vzťahu s poskytovateľom úveru. Vtedy totiž prestáva platiť súhlas so spracovaním osobným údajov, ktoré sa do registra vkladajú. Avšak aj na to majú registre lehoty, v niektorých prípadoch môže ísť aj o 3 roky.

Záznamu z registra sa možno zbaviť bankrotom alebo konsolidáciou

Podanie žiadosti o vymazanie z úverového registra môže nejaký čas trvať. Existujú však aj iné spôsoby, ako sa dostať z úverového registra, avšak sú o čosi radikálnejšie. Požiadať totiž možno o oddlženie, prípadne svoje dlhy konsolidovať.

  • Vyhlásiť osobný bankrot – Od roku 2017 prešiel zákon o osobnom bankrote novelizáciou, vďaka ktorej je jednoduchší a dostupnejší pre podstatne väčší počet ľudí v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Zbaviť sa nepríjemných dlhov po novom môže teda každá fyzická osoba alebo podnikateľ, ktorý je schopný zdokladovať neschopnosť splácať úver, čelí príkazu na vykonanie exekúcie a má skutočne poctivý zámer oddlžiť sa.
  • Konsolidácia pôžičiek – Týka sa predovšetkým tých, ktorých neťaží splácanie len jedného úveru, ale majú ich na krku hneď niekoľko. V takejto situácií môže byť zbavenie sa všetkých dlhov oveľa náročnejšie tak po finančnej stránke, ako i časovej. Ideálnym riešením je spojenie všetkých dlhov do jedného. Tým sa zníži mesačná splátka, človek ušetrí aj na úrokoch a výrazne skráti dobu splácania.

Pri riešení problémových dlhov vyhlásením bankrotu či konsolidáciou pôžičiek však treba mať stabilný mesačný príjem, komunikovať s bankou a ukázať ochotu svoje záväzky splatiť.

To platí aj v prípade, ak v minulosti prešiel človek osobným bankrotom.

Získanie úveru po osobnom bankrote môže byť náročnejšie, no nie nemožné. Banky si budú chcieť overiť klientovu bonitu a stabilnú finančnú situáciu. Dôležité je preto preukázať zodpovedný prístup k splácaniu dlhov a mať dostatok príjmov na pokrytie mesačných splátok.

Úverový register eviduje záznamy 5 rokov

Nezáleží na tom, ako dlho človek so splátkou meškal, prípadne či bol pri úvere ručiteľom alebo priamo dlžníkom, ak sa jeho meno raz v registri dlžníkov objaví, nie je ho možné tak rýchlo odstrániť.

Úverové registre evidujú omeškania splácania až 5 rokov po celkovom splatení úveru. Vymazanie na požiadanie nie je možné.

Iný prípad je, ak sa človek ocitol v registri neprávom a svoje záväzky riadne spláca. V tom prípade môže podať podať písomnú námietku svojej banke a úverovému registru, aby informácie opravil. K žiadosti o vymazanie z úverového registra treba doložiť notársky overený podpis.

Ak človek chce požiadať o úver a nemá istotu, čo o ňom úverový register vie, môže požiadať o výpis. Štandardný výpis z úverového registra možno za poplatok vyhotoviť do 30 kalendárnych dní.

Prísnejšie podmienky poskytovania pôžičiek a povinnosť nahliadať do registra

Vzhľadom na zvyšujúci sa počet žiadostí o úver a stúpajúci počet ľudí, ktorí ho nedokážu splácať Národná banka Slovenska sa rozhodla pritvrdiť a od začiatku roka 2018 sprísnila podmienky na poskytnutie spotrebného úveru.

Tieto pravidlá platia tak pre banky, ako aj nebankové spoločnosti. Bežných ľudí najviac zasiahne nutnosť finančnej rezervy, ktorá v súčasnosti predstavuje 20 percent z čistého príjmu, samozrejme už po odpočítaní životného minima.

Ak má klient hypotéku alebo iný spotrebný úver, z jeho čistého príjmu sa odpočítajú okrem rezervy a životného minima aj tieto náklady na splácanie.

V prípade, že má klient záujem po určitom čase navýšiť svoj úver, banka si najskôr klienta preverí tzv. stres testom, čiže vypočíta, či by zvládol splácať úver aj pri zvýšení úrokov o 2 percentá.

V konečnom dôsledku tak banka pomôže vytvoriť klientovi dostatočnú finančnú rezervu a predísť neschopnosti splácať úver.

Vrátane spomínaných podmienok pri schvaľovaní úveru, banky aj nebankové spoločnosti nahliadajú aj do úverového registra a kontrolujú potvrdenie príjmu od zamestnávateľa, ktoré nesmie byť viac ako tri mesiace staré.

Existujú aj pôžičky pre ľudí v registroch?

Sprísnené podmienky poskytovania úverov na jednej strane chránia ako poskytovateľa, tak aj žiadateľa, aby pri úvere mal k dispozícii dostatočnú finančnú rezervu. Avšak v prípade, že človeka postretnú neočakávané výdavky a potrebuje si požičať peniaze, negatívny záznam v úverovom registri mu môže pôžičku zmariť.

A to najmä v banke, tie totiž žiadateľom, ktorí v minulosti poctivo nesplácali svoje dlhy určite nepožičia. Pre banku totiž predstavujú rizikových klientov.

Teda hľadať, ktoré banky nenahliadajú do registra je asi nemožné. Zo zákona totiž majú takú povinnosť. Alternatívu môžu predstavovať nebankové pôžičky.

Nebankové spoločnosti síce tiež musia register kontrolovať, avšak nie vždy na záznamy prihliadajú. V určitých prípadoch tak vedia poskytnúť aj pôžičky pre ľudí v registroch.

Pôžičky pre dlžníkov v registri

Ako bolo vyššie spomenuté, hľadať, ktoré banky nenahliadajú do registra by bolo zrejme zbytočné. Pôžičky pre dlžníkov v registri treba skôr hľadať medzi nebankovými pôžičkami.

Podmienky niektorých nebankových spoločností bývajú totiž miernejšie, avšak zvyčajne spojené aj s vyšším úrokom či kratšou dobou splatnosti.

Aké sú teda možnosti pôžičky pre ľudí v registroch?

  • Pôžička od súkromnej osoby – aj túto pôžičku možno dostať rýchlo a bez zbytočných papierov. Netreba sa však nechať zlákať vidinou veľkých peňazí a nízkych úrokov, ale pred podpisom si treba ponuky dobre preveriť, kým človek vyberie najvýhodnejšiu pôžičku. Zaujímať sa treba o výšku úroku, spôsob ručenia, dobu splatnosti, či dokonca možné sankcie v prípade neschopnosti splácať úrok. Nedostatočným preštudovaním zmluvy a uvedených podmienok totiž môže človek prísť o celý svoj majetok.
  • Nebankové pôžičky – nebankové spoločnosti tiež v niektorých prípadoch poskytnú aj pôžičky pre dlžníkov v registri. Keďže aj pre nebankovú spoločnosť taký klient predstavuje riziko nesplácania, zrejme si ho prísnejšie preverí.  Najčastejšie sa vyžaduje potvrdenie o príjme a okrem toho potvrdenie, že u súčasného zamestnávateľa pracoval dlhšiu dobu.
  • Pôžička na zmenku – na prvý pohľad najjednoduchší a najrýchlejší spôsob ako získať potrebné financie predstavuje pôžička na zmenku. V porovnaní s úvermi na jej schválenie netreba potvrdenie o príjme, čistý úverový register či ručenie nehnuteľnosťou. Práve z tohto dôvodu je tento typ pôžičky veľmi lákavý, ale zároveň aj rizikový.

Pri podpisovaní zmenky treba dať pozor, či skutočne obsahuje všetky potrebné položky, predovšetkým výšku úveru. Ak by na zmenke nebola napísaná presná dlžná suma, veriteľ ju môže kedykoľvek dopísať. To predstavuje veľmi veľké riziko, keďže sa človek zaviaže vrátiť vopred neurčenú sumu peňazí. Pozor si treba dať, aby človek podpísal iba jednu originálnu zmenku, kópie v prípade zmeniek neexistujú, sú to už ďalšie zmeny.

Ľudia, ktorí teda v banke pre negatívny záznam v úverovom registri nepochopia, sa môžu skúsiť obrátiť na nebankový sektor. Možnosti tu sú, pri hľadaní najvýhodnejšej pôžičky však treba poskytovateľov aj ponuky porovnať a dobre preveriť.

Pôžičky bez registra

Pôžičky pre dlžníkov je v banke márne hľadať, avšak nebankový sektor ponúka aj takéto možnosti. Aj na našom finančnom trhu totiž pôsobia niektoré spoločnosti, ktoré ponúkajú aj pôžičky bez registra.

Poradia si tak aj ľudia, ktorí majú na krku staršie dlhy, dokonca netreba ani dokladovať príjem. Hoci vo väčšine prípadov nebankoví poskytovatelia požadujú stabilný príjem, ak je človek zamestnaný, vedia si príjem overiť v Sociálnej poisťovni. Odpadá tak zdĺhavé zháňanie potvrdení a pôžičku možno získať aj bez dokladovania príjmu.

Pôžičky bez registra bývajú spravidla rýchle a peniaze má žiadateľ pri vybavení pôžičky online ihneď na účte. Hoci k dispozícii na finančnom trhu sú aj pôžičky pre dlžníkom, vzhľadom na negatívne záznamy v registroch musia žiadatelia počítať so sťaženými podmienkami čerpania takýchto pôžičiek a často aj s vysokými úrokmi.

Zvyčajne ide o pôžičky na menšie sumy, s kratšou dobou splatnosti, no bývajú spojené s vyššími poplatkami za poskytnutie pôžičky či predĺženie doby splatnosti. Takúto pôžičku si preto treba dobre premyslieť, ide totiž o jedny z najdrahších úverových produktov na trhu.

Pôžičky bez dokladovania príjmu či cez SMS

Hoci ponuka takýchto nebankových pôžičiek znie často lákavo, nie sú pre každého. Hlavne ľudia s dlhmi či nestabilnými príjmy by ich mali dobre zvážiť. Navyše poskytovateľ, ani ten nebankový, takto rizikovým klientom ani nemusí pôžičku odklepnúť.

Hovorí sa síce o pôžičke bez dokladovania príjmu, to však neznamená, že poskytovateľ si klienta a jeho bonitu nepreverí. Zvyčajne poskytovateľ nepožaduje potvrdenie o príjme, lebo si ho vie overiť v Sociálnej poisťovni, ak je žiadateľ zamestnaný.

Väčšinou ide o rýchle pôžičky na pár stoviek eur, ktoré treba zvyčajne do jedného mesiaca splatiť. K takýmto rýchlym pôžičkám možno radiť napríklad SMS pôžičku bez registra.

Výhodou býva, že takéto pôžičky možno rýchlo vybaviť a žiadateľ môže mať peniaze v krátkom čase. Aj o SMS pôžičku bez registra možno požiadať prostredníctvom online formulára. Finančné prostriedky tak môžu byť prostredníctvom pôžičky online ihneď na účte.