Prenesenie úveru do jedného – jednoduchá správa záväzkov s úsporou

prenesenie-uveru

V dnešnej ekonomickej situácii môže byť refinancovanie úveru najlepšou možnosťou pre tých, ktorí chcú prevziať kontrolu nad svojimi financiami. Prenesenie úveru môže byť skvelým spôsobom, ako využiť nižšie úrokové sadzby, zbaviť sa dlhov alebo jednoducho uvoľniť peniaze na iné účely. Na ktoré parametre je dôležité sa zamerať pri refinancovaní úveru?

Refinancovanie spočíva v tom, že si človek vezme novú pôžičku, zvyčajne s nižšou úrokovou sadzbou, ako je jeho súčasná pôžička, aby splatil súčasnú pôžičku a s ňou spojené úroky. To môže pomôcť znížiť mesačné splátky a tiež znížiť celkovú sumu úrokov, ktorú musí zaplatiť počas celej doby splatnosti úveru.

Prenesenie úveru – dôvody, pozitíva a riziká

Prenesenie spotrebného úveru do inej banky alebo jeho refinancovanie je ľahší proces ako prenos hypotéky. Napriek tomu si pri tom treba dávať pozor na skryté problémy.

Základne dôvody, ktoré ľudí vedú k preneseniu úveru, sú tieto:

 • znížiť mesačné splátky vďaka nižšiemu úroku
 • znížiť celkové preplatenie úveru
 • ušetriť na poplatkoch pri viacerých starých úveroch
 • sprehľadniť si osobné financie
 • dostať vyšší úver

Refinancovanie sa oplatí v tom prípade, ak vďaka nemu celkovo človek ušetrí peniaze. Nemyslí sa tým len mesačná splátka, ale aj celková preplatenosť na úrokoch či poplatky a náklady spojené s refinancovaním úveru.

Na začiatok je dôležité pochopiť pozitíva a riziká refinancovania úveru. Okamžitými výhodami sú nižšie mesačné splátky a nižšie úrokové náklady počas celej doby splatnosti úveru. Úver však možno splácať dlhšie obdobie, čo môže zvýšiť celkovú zaplatenú sumu.

Okrem toho, ak niekto nebude splácať úver pravidelne, môže sa vystaviť riziku, že sa úver dostane do omeškania, čo môže mať dlhodobý vplyv na úver.

Ktoré parametre sú dôležité pri refinancovaní spotrebného úveru?

Pri refinancovaní spotrebného úveru sa každý v prvom rade pozerá na úrokovú sadzbu. Tá je síce dôležitá, ale nie rozhodujúca. Ak je rozdiel medzi starou sadzbou veľmi malý (niekoľko desatín percenta), nemusí sa prenos úveru kvôli tomu dôvodu oplatiť, lebo výhodnejšiu sadzbu môžu vymazať skryté poplatky pri prenose pôžičky.

Preto je potrebné pozrieť sa na to, či za výhodnou úrokovou sadzbou nie je nejaká skrytá podmienka. Môže to byť napríklad obmedzená dolná či horná hranica úveru, povinný účet v banke alebo jeho aktívne využívanie.

Dôležité je tiež sledovať aj ročnú percentuánu mieru nákladov (RPMN), teda celkové náklady spojené s úverom vrátane poplatkov. Čím je rozdiel medzi ponúkaným úrokom a RPMN nižší, tým je ponuka výhodnejšia.

Dôležité je tiež vedieť, či sú s úverom spojené nejaké poplatky. Mnohí veritelia si účtujú poplatky za poskytnutie úveru, náklady na uzavretie zmluvy alebo iné poplatky, ktoré by mohli zvýšiť celkové náklady na úver.

Je dôležité preštudovať si podmienky nového úveru, aby človek porozumel týmto poplatkom a uistil sa, že dlhodobé úspory z refinancovania spotrebného úveru prevážia poplatky, ktoré musí zaplatiť.

Druhy refinancovania úveru

Banky umožňujú refinancovať zvyčajne starý spotrebný úver, dlh na kreditnej karte či na povolenom prečerpaní. Niektoré refinancujú aj úvery z nebankoviek.

Na druhej strane, banky ťažšie refinancujú spotrebákom hypotékuúver zo stavebného sporenia alebo lízing. Tu bude záležať na výške starého úveru a na bonite klienta.

1. Čisté refinancovanie úveru

Čistým refinancovaním sa rozumie refinancovanie úverov v pomere kus za kus. Pri čistom refinancovaní jedného alebo viacerých úverov musí zostať rovnaký predmet zabezpečenia a dlžníci na úvere ako sú v aktuálnych úveroch. Pri čistom refinancovaní sa neoveruje výška príjmu, ale len jeho „existencia“. Taktiež podmienkou čistého refinancovania je to, že nová splátka musí byť nižšia ako je na aktuálnych úveroch.

Aké sú podmienky čistého refinancovania bez dokladovania príjmu? Ak chce niekto refinancovať úver bez toho, aby banka overovala výšku príjmu, je potrebné si dať pozor na to, aby človek splnil podmienky pre poskytnutie tohto úveru:

 • nová splátka musí byť nižšia ako predchádzajúca (niektoré banky majú výnimky)
 • musí ostať založená rovnaká nehnuteľnosť (niektoré banky majú výnimky)
 • musia ostať rovnakí dlžníci na úvere

Okrem týchto podmienok je potrebné mať čistú úverovú históriu, t.j. úver, ktorý chce človek refinancovať musel byť stále splácaný načas. Banky však sledujú splácanie všetkých úverových produktov (hypotéky, spotrebné úvery a nebankové pôžičky). Takisto musí mať klient overiteľný príjem v sociálnej poisťovni.

2. Štandardné refinancovanie úveru

Štandardným refinancovaním sa myslí prípad, kedy človek refinancuje len jeden úver, ale pri procese sa overuje výška príjmu. V tomto prípade je možné meniť predmet zabezpečenia, dlžníkov na úvere a taktiež budúca mesačná splátka úveru nemusí byť nižšia oproti aktuálnej.

3. Konsolidácia úverov

Pri konsolidácii úverov je možné spájať akýkoľvek počet úverov dokopy. Rozdielom oproti čistému refinancovaniu je to, že pri konsolidácii úverov sa skúma výška príjmu. Na druhú stranu možno meniť parametre hypotéky. Možno meniť aj dlžníkov na úvere, vyňať nehnuteľnosť a taktiež skrátiť dobu splácania aj za cenu vyššej mesačnej splátky.

Konsolidácia úverov tiež pomáha zákazníkom dosiahnuť to, čo potrebujú, až do doby splatnosti. To im tiež zaručuje nižší úrokový strop.

Aké poplatky sú spojené s refinancovaním úverov?

Banky si väčšinou účtujú rôzne poplatky spojené s refinancovaním úveru. Medzi tie najčastejšie patria:

 • cena za vyhotovenie znaleckého posudku (nie vždy je potrebný) – štandardne od 150 € do 300€ (podľa nehnuteľnosti)
 • poplatok za poskytnutie hypotéky – individuálne od banky
 • poplatok za predčasné splatenie úveru – 1 % zo zostatku
 • cena za návrh na vklad záložného práva do katastra – 66 € (33 € ak je podávaný elektronicky)
 • poplatky za bežný účet – individuálne od banky

Niektoré banky si účtujú všetky poplatky, iné zas vedia niektoré preplatiť. Robia to preto, lebo získanie nového klienta je pre nich pri konkurenčnom boji s ostatnými bankami profitabilné.

Prenesenie hypotéky

Prenesenie hypotéky je splatenie aktuálnej hypotéky, prípadne aj iných úverov novou hypotékou. Nová hypotéka je väčšinou s výhodnejšími podmienkami, nižšou úrokovou sadzbou a nižšou preplatenosťou na úrokoch. V niektorých prípadoch jej účelom môže byť iba predĺženie fixácie o dlhší počet rokov aj za cenu trošku horšej úrokovej sadzby.

Pri prenesení hypotéky bez dokladovania príjmu vie každá banka navyše poskytnúť 5 % z výšky úveru, maximálne však 2 000 €. Ak niekto potrebuje viac peňazí, musí riešiť refinančný úver s overením príjmu.

Pokiaľ niekto potrebuje hypotéku navýšiť o viac eur ako umožňuje daná banka, nemôže to byť bezúčelové navýšenie. V tom prípade je potrebné zdokladovať využitie finančných prostriedkov, napríklad nákladmi na rekonštrukciu.

Refinancovanie úveru – Prima banka

Jedným z finančných produktov Prima banky je aj Hypotéka na refinancovanie úveru. Pri prenose hypotéky banka nevyžaduje žiadne nové doklady. Stačí doniesť pôvodnú úverovú a záložnú zmluvu a pôvodný znalecký posudok. Minimálna výška úveru je 5 000 €.

Medzi hlavné výhody Hypotéky na refinancovanie úveru od Prima banky patrí:

 • garantovaná úroková sadzba pre každého
 • posúdenie žiadosti na počkanie
 • bez dokladovania príjmu
 • bez nového znaleckého posudku
 • akceptovanie pôvodnej nehnuteľnosti
 • bez poplatku za poskytnutie úveru pri splnení podmienok

Hypotéku na refinancovanie úveru môže získať každá fyzická osoba s trvalým pobytom v SR po dovŕšení veku 18 rokov, ktorá preukáže pravidelný mesačný príjem a zabezpečí úver vhodnou nehnuteľnosťou.

Refinancovanie pôžičky – mBank

Refinancovanie pôžičky je jedným z finančných produktov spoločnosti mBank. Aké výhody so sebou prináša refinancovanie pôžičky v mBank?

 • výška úveru od 350 € do 40 000 €
 • doba splatnosti od 12 do 96 mesiacov
 • úroková sadzba: o 2 % znížená oproti najvyššej prenášanej pôžičke (minimálna možná sadzba – 4,9 % a najvyššia – 15,9 % p. a.)
 • bez poplatkov za vybavenie, vedenie, mimoriadne splátky aj predčasné splácanie
 • preniesť si možno jednu pôžičku alebo až 10 rôznych úverov, stačí ak úvery v iných bankách klient spláca minimálne 4 mesiace
 • prispôsobenie si mesačnej splátky, splatnosť pôžičky, deň splátky alebo splátky istiny odložiť o 6 mesiacov

Žiadosť o refinancovanie pôžičky môžu klienti mBank vybaviť online v mobilnej aplikácii alebo internet bankingu. Noví klienti môžu zmluvu podpísať na pobočke. O refinancovanie možno požiadať aj telefonicky.