Úvery pre mladých – Pôžičky bez registra

Pôžička pre mladých prípadne úver pre mladých je typ pôžičky, pri ktorom je vek žiadateľa (žiadateľov) striktne limitovaný. Banky a rovnako aj nebankové inštitúcie majú snahu získať si čo najmladších zákazníkov, hneď na začiatku ich produktívneho veku. A je pravdepodobné, že ich príjmy majú tendenciu rásť.

Priamo pôžička pre mladých pravdepodobne existovať nebude. Jednou z variánt budú študentské pôžičky. Potenciálny klient si môže vybrať z ponúk bánk, nebankových spoločností. Jednu z najvýhodnejších možností (pri splnení všetkých podmienok) ponúka Študentský pôžičkový fond.

Pôžička pre mladých

Pôžička pre mladých ako samostatný produkt – dačo takéto pravdepodobne nenájdete. Samozrejme ponúk pôžičiek a úverov, tých bude viac. Ak máte pravidelný príjem a ste bez nejakej inej ťarchy (iná pôžička a podobne), tak pre vás nebude problém získať úver, samozrejme netreba mať nejaké prehnané požiadavky na jeho výšku.

Úver pre mladých vám bez kontroly bankového registra žiadna banka neposkytne. Samozrejme, aj keď ste predtým žiadny iný úver nemali, aj to je pre banku informácia. Klienti s aspoň jednou pôžičkou (sem sa počíta aj kreditná karta), ktorí pravidelne splácajú svoje záväzky sú pre všetky banky dôveryhodnejší klienti ako tí, čo žiaden zápis (nemusí ísť o nejaký problém) nemajú.

Mladí ľudia sú pomerne špecifickou časťou populácie. Medzi mladých ľudí radíme ľudí od cca 15 rokov až do 35. Záleží, ako sa na to pozrieme. K mladým ľuďom patria predovšetkým študenti, či už stredoškoláci, či vysokoškoláci.

Študenti sú pre banky veľmi zaujímavá skupina ľudí. Potenciálne sú pre nich zdrojom veľkých ziskov, keďže vysokoškolsky vzdelaní ľudia zarábajú nadpriemerne.

Na druhú stranu je však potrebné zdôrazniť, že študenti a mladí ľudia ako takí, sú maximálne nezodpovední, prelietaví a disponujú s minimálnou lojálnosťou. Preto je pre banky veľmi problematické investovať do študentov dúfajúc, že sa im peniaze v budúcnosti vrátia.

Mladí ľudia nemajú problém zmeniť banku pri malej zámienky či dôvode.

Študentský pôžičkový fond

Skutočne výhodné uvery/uver pre mladych poskytuje Študentský pôžičkový fond, ktorý je nástrojom sociálnej politiky vlády a dokáže požičiavať za veľmi priaznivých podmienok. Prístup k pôžičkám však majú iba sociálne slabší študenti či študenti s vynikajúcimi študijnymi výsledkami.

Úvery pre mladých sa však oveľa častejšie využívajú na bývanie. Zabezpečenie kvalitného bývania je pre mladých ľudí viac ako kľúčové. Aj tu sa štát snaží pomôcť. V spolupráci s bankami pripravil dotáciu hypotekárnych pôžičiek.

Štát pomáha formou daňového bonusu. Táto štátna pomoc má však niekoľko podstatných obmedzení. V prvom rade na takúto pomoc nemá nárok úplne každý. Ak chcete využiť pomoc štátu, nesmiete mať viac ako 35 rokov a váš príjem nesmie prekročiť 1,3 násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve.

Dôležité je tiež spomenúť, že štátna podpora hypotéky trvá iba po dobu prvých 5 rokov.