Pôžičky pre dôchodcov – bez registra, kalkulačka

Pôžičky pre dôchodcov sú dosť špecifickou časťou pôžičiek ako celku. Dôchodcovia patria medzi dlhodobo najviac ohrozenú skupinu občasnou chudobou. Tým pádom poskytovateľov produktov ako pôžička pre dôchodcov nie je veľa. Kto ponúka pôžičku pre dôchodcov? Je možné získať pôžičku aj ako invalidný dôchodca? Ako získať pôžičku rýchlo?

Dôchodcovia tvoria skupinu obyvateľov, ktorí majú (hoci nie veľký) pravidelný príjem. Rozhodnutie o priznaní dôchodku je jedným z najdôležitejších dokumentov v procese vybavovania.

Banky zvyknú poskytovať pôžičky do 65 roku života. Tým pádom zostáva nemalé percento žiadateľov, ktorí sa do tohoto vekového limitu nevojdú. Pre tých zostávajú v ponuke už iba ponuky nebankových spoločností. Aj tie však poskytujú služby iba do istej vekovej hranice.

Pôžičky pre dôchodcov do 80 rokov tak môžu byť nedostupné, najmä v bankových subjektoch. Dopomôcť môže individuálne posúdenie. Ak si klient priplatí poistenie pôžičky, šanca na schválenie sa zvyšuje.

Nebankové pôžičky pre dôchodcov

Nebankové pôžičky sú skvelou možnosťou pre dôchodcov, ktorí hľadajú ďalšiu finančnú podporu. S nebankovou pôžičkou sa dlžník nemusí obávať, že bude riešiť tradičného poskytovateľa pôžičiek a namiesto toho môže požiadať o pôžičku od rôznych poskytovateľov pôžičiek online aj offline.

Nebankové pôžičky poskytujú dôchodcom prístup k finančným prostriedkom bez toho, aby prešli prísnym schvaľovacím procesom bánk, čo znamená, že môžu získať prostriedky rýchlo a bez toho, aby museli spĺňať prísne kritériá.

Tieto pôžičky sú ideálne pre dôchodcov, ktorí môžu mať problém s prístupom k iným formám financovania, pretože môžu mať nízke kreditné skóre alebo obmedzený príjem. S nebankovou pôžičkou sa dôchodcovia dostanú k financiám bez toho, aby sa museli obávať zdĺhavého pôžičkového procesu, vysokých úrokov či dlhodobého dlhu.

Pôžička pre dôchodcov nad 70 rokov

Pôžička pre dôchodcov nad 70 rokov je veľmi špecifický produkt. Vzhľadom ku veku žiadateľa je často práve nebanková spoločnosť tá, ktorá pôžičku poskytne. Je potrebné, aby si žiadateľ porovnal a preskúmal ponuky a zvážil svoje možnosti

Najdostupnejším produktom pre dôchodcov je spotrebný alebo spotrebiteľský úver. Zatiaľ čo hypotekárny úver môže byť problém kvôli vysokému veku. Banka prípadne nebanková spoločnosť, môže však individuálne posúdiť a schváliť tento druh úveru v závislosti dostatočnej bonity klienta.

Pôžičky pre invalidných dôchodcov

Invalidným dôchodcom môže pôžička ponúknuť pomocnú ruku, keď sú napäté financie alebo sú na dosah dlhodobé finančné ciele. Rôzni poskytovatelia pôžičiek ponúkajú špecializované pôžičky určené pre invalidných dôchodcov, ktoré môžu ponúknuť toľko potrebné finančné prostriedky, aj keď je dôležité, aby ste si predtým, ako sa zaviažu, pamätali na zmluvné podmienky.

Vo všeobecnosti je tento typ úveru nezabezpečený, čo znamená, že sa nevyžaduje žiadne zabezpečenie. Výška pôžičky a doba splácania budú závisieť od príjmu jednotlivca a platobnej schopnosti. Úrokové sadzby sa môžu líšiť v závislosti od veriteľa, ale majú tendenciu byť nižšie ako pri mnohých iných typoch nezabezpečených úverov. Je tiež dôležité skontrolovať, aký druh splátkového plánu je ponúkaný a či je alebo nie je flexibilný, ak sa okolnosti náhle zmenia.

Dostupná pôžička pre dôchodcov

Ako už vyššie uvedené, dôchodcom poskytnú najčastejšie nebankové spoločnosti, ak ide o dôchodcov vyššieho veku. Banky ponúkajú dôchodcom pôžičky do 65 rokov

Slovenský bankový trh ponúka svojim klientom široký výber bankových spoločností, ktoré ponúkajú pôžičky aj svojim starším klientom.

Poštová banka – pôžička pre dôchodcov

Poštová banka ponúka svojim starším klientom úver vo dvoch formách. Ide o klasickú spotrebnú pôžičku pre dôchodcov alebo o prečerpanie prostriedkov na bežnom bankovom účte. 

V Poštovej banke sa dajú pôžičky získať len na základe dôchodkového výmeru či dokladovania príjmu. Teda pôžička od Poštovej banky nie je vhodná pre nezamestnaných pred dôchodkom. 

Banka ponúka svojim klientom aj bezúročný úver, ktorý slúži na požičanie menších súm peňazí. Úver je poskytovaný dôchodcom do 69 rokov, ktorí však musia, ako vyššie uvedené, dokladovať svoj príjem.

Poštová banka pôžičková kalkulačka

V prípade, že si klienti chcú vypočítať výšku mesačnej splátky, na internetových stránkach Poštovej banky si vďaka Úverovej kalkulačke vypočítajú nielen výšku splátky, ale aj všetky parametre pôžičky. Ide o veľmi nápomocný nástroj, ktorý ušetrí dlhé hodiny času stráveného nad počítaním jednotlivých údajov.

Prima Banka – spotrebný úver pre dôchodcov

Prima Banka poskytuje svojim klientom takzvané pôžičky na čokoľvek. Tieto pôžičky je možné využiť na čokoľvek bez udania dôvodu a nie je potrebné ani mať ručiteľa.

Žiadajúci dôchodca o pôžičku sa preukáže poberaním dôchodku. Každá žiadosť je posudzovaná individuálne. V prípade, že dôjde k nezrovnalostiam, banka svojho klienta bude kontaktovať telefonicky. V prípade, že klient chce získať o svojich možnostiach získania pôžičky informácie, odporúča sa kontaktovať operátora na infolinke.

Slovenská Sporiteľňa SLSP – pôžička pre dôchodcov

SLSP ponúka svojim starším klientom niekoľko bankových produktov – pôžičky a úvery. Pôžička pre dôchodcov sa ponúka do 65. rokov. Po celú dobu splatnosti má pôžička garantovaný úrok. 

Dôchodcovia žiadajúci o pôžičku sú individuálne posudzovaní. K žiadosti o pôžičku musí klient dokladovať potvrdenie o preberaní dôchodku. 

SLSP – úverová kalkulačka 

Slovenská Sporiteľňa taktiež ponúka svojim klientom úverovú kalkulačku a mnohé iné. Na internetových stránkach SLSP si klient vie vypočítať splatnosť svojej pôžičky, ale aj výšku hypotéky. 

Úverová kalkulačka sa viaže na Modernú pôžičku, ktorá ponúka spotrebný úver na kúpu auta, na vybavenie bytu či rekonštrukcie domácnosti.

VÚB – pôžička bez dokladovania príjmu

Všeobecná úverová banka, VÚB, ponúka svojim klientom úvery do veku 73 rokov. Klient si môže vybrať hneď z niekoľkých možností, ako sú napríklad pôžička na čokoľvek alebo pôžička na refinancovanie.

Klientovi stačí k vybavenie pôžičky len doklad totožnosti – občiansky preukaz. Pôžičku dostane bez dokladovania príjmu. Banka si klienta overí cez Sociálnu poisťovňu a taktiež si preverí klientovu účasť na iných pôžičkách. Na základe týchto informácii posúdi klientovu žiadosť. 

Pôžičky pre dôchodcov

Na Slovensku pôžičky pre dôchodcov predstavujú pre jednotlivcov skvelý spôsob, ako získať prístup k finančným prostriedkom a zvýšiť si svoje finančné zabezpečenie na dôchodku. Pôžičky pre dôchodcov poskytujú dôchodcom prístup k dodatočným peniazom nad rámec ich pravidelných dôchodkov. Tieto Pôžičky sú dostupné osobám starším ako 65 rokov a zvyčajne majú nastaviteľnú dobu splácania a nižšie úrokové sadzby. 

Pôžičky pre dôchodcov predstavujú celý rad výhod, ktoré z nich robia atraktívnu možnosť pre dôchodcov. Napríklad prostriedky na pôžičku pre dôchodcov možno použiť na pokrytie neočakávaných výdavkov na zdravotnú starostlivosť alebo opravu domu. Dôchodcovské pôžičky môžu tiež poskytnúť dôchodcom možnosť cestovať, venovať sa koníčkom alebo jednoducho sporiť tým, že dôchodcov oslobodia od toho, aby sa spoliehali len na svoj dôchodok.

Pôžičky pre dôchodcov sú dostupné aj s flexibilnými plánmi splácania, ktoré umožňujú dôchodcom platiť menšie splátky počas dlhšieho časového obdobia, čo vedie k nižším mesačným splátkam.

Rýchla pôžička pre dôchodcov

Rýchle pôžičky pre dôchodcov sú čoraz obľúbenejšie, keďže životné náklady rastú a dôchodky sa naťahujú. Dôchodcom umožňuje prístup k núdzovým fondom alebo na pokrytie iných výdavkov, ktoré môžu byť ťažké pokryť, kým im príde ďalšia platba. Rýchle pôžičky pre dôchodcov majú zvyčajne zhovievavejšie podmienky ako ľudia v produktívnom veku, s nižšími úrokovými sadzbami a dlhšou dobou splácania.

Je dôležité, aby si dôchodcovia skontrolovali podmienky každej pôžičky, o ktorej uvažujú, aby sa uistili, že sú schopní splácať ju včas a v plnej výške. Okrem toho sa oplatí preskúmať všetky systémy, ktoré sa špecializujú na pôžičky pre dôchodcov, aby čo najlepšie využili svoje výhody, pretože môže byť k dispozícii pomoc, ak sa zistí, že dôchodky sú príliš nízke na to, aby odôvodnili prijatie pôžičky.