Pôžičky pre dôchodcov – Pôžičky bez registra

Pôžičky pre dôchodcov sú dosť špecifickou časťou pôžičiek ako celku. Dôchodcovia patria medzi dlhodobo najviac ohrozenú skupinu občasnou chudobou. Tým pádom poskytovateľov produktov ako pôžička pre dôchodcov nie je veľa.

Stále však ide o skupinu obyvateľov, ktorí majú (hoci nie veľký) pravidelný príjem. Rozhodnutie o priznaní dôchodku je jedným z najdôležitejších dokumentov v procese vybavovania.

Banky zvyknú poskytovať pôžičky do 65 roku života. Tým pádom zostáva nemalé percento žiadateľov, ktorí sa do tohoto vekového limitu nevojdú. Pre tých zostávajú v ponuke už iba ponuky nebankových spoločností. Aj tie však poskytujú služby iba do istej vekovej hranice.