Predčasné splatenie úveru – možno to aj bez pokút a penále

predcasne-splatenie-uveru

Sporiť počas splácania hypotéky? V dnešnej dobe je to naozaj možné. Dajú sa na to využiť rôzne sporiace schémy, vďaka ktorým si človek sám nastavú podmienky, vďaka ktorým svoj úver splatí podstatne skôr. Možno predčasne splatiť úver aj bez pokút a poplatkov?

Predčasné splatenie úveru je pomerne častým javom. Dôvodom je väčšinou zlepšenie finančnej situácie a s ním spojená snaha zbaviť sa záťaže v podobe pravidelných splátok. K predčasnému splateniu úveru však dlžníci pristupujú aj pri jeho refinancovaní.

Predčasné splatenie úveru

Ak klient banke po vzájomnej dohode uhradí nesplatenú časť úverovej pohľadávky skôr ako bola pôvodne dojednaná lehota splatnosti úveru v úverovej zmluve, ide o predčasne splatenie úveru. Takáto dohoda medzi bankou a klientom musí mať vždy písomnú podobu. V niektorých prípadoch je predčasné splatenie úveru spoplatnené.

Predčasné splatenie úveru je splatenie celého zmluvného záväzku alebo jeho časti pred ukončením doby splatnosti úveru. Podmienky predčasného splatenia úveru banke sú určované smernicou EÚ a podľa nej upraveného zákona o bankách.

Možnosti predčasnej úhrady celého záväzku sú aktuálne nastavené podľa novely zákona č. 106/2014 Z. z. Iné podmienky sú pri predčasnej splátke celého úveru, mimoriadnej navýšenej splátky a medziúveru.

Predčasné splatenie úveru má svoj psychologický i ekonomický aspekt. Pravidelné mesačné splátky a mínusová suma na úverovom účte predstavujú pre dlžníka istú psychologickú záťaž. Najmä v prípade finančných komplikácií spojených napríklad so stratou zamestnania by nesplatený úver so sebou priniesol značné komplikácie.

Predčasné splatenie hypotéky

Predčasné aj čiastočne zvýšené splatenie hypotéky je tiež možné. Za predčasné splatenie hypotéky sa už za určitých v zákone stanovených podmienok neplatia poplatky. Novela zákona o bankách stanovuje možnosť predčasného splatenia úrokov, poplatkov a iných finančných nákladov.

Pri hypotekárnych úveroch tiež platia ustanovenia zákona 106/2014 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách. Z týchto legislatívnych noriem vyplýva, že veriteľ – bankový ústav či iný finančný ústav – nesmie naúčtovať žiadny ďalší poplatok za predčasné ukončenie splácania.

Je možné tiež vziať si ďalší hypotekárny úver a zaplatiť ním aktuálnu hypotéku bez toho, aby dlžník platil za to náhradu nákladov vo forme poplatku. 

VÚB hypotéka – kalkulačka

VÚB banka ponúka Hypotéku na bývanie s výhodnými podmienkami. Čo človek získa čerpaním hypotéjy od VÚB?

 • hypotéka vo výške od 10 000 € do 500 000 €
 • doba splácania od 1 až do 30 rokov
 • výhodná úroková sadzba od 4,39 % p.a.
 • široký výber fixácie

Predčasné splatenie hypotéky od VÚB môžu uľahčiť mimoriadne splátky. O mimoriadnu splátku s poplatkom možno požiadať kedykoľvek. Bezplatné mimoriadne splátky je možné v rámci platnej legislatívy realizovať vždy k výročiu fixácie úrokovej sadzby (v akejkoľvek výške) a zároveň k výročiu podpisu zmluvy raz ročne do výšky 20 % z istiny úveru.

Výpočet splátky a výšky hypotéky od VÚB umožňuje online kalkulačka na webových stránkach banky. S hypotekárnou kalkulačkou si možno vypočítať mesačnú splátku hypotéky od VÚB banky. Výpočet hypotéky berie do úvahy potrebnú výšku hypotéky spolu so želanou dobou splatnosti a dobou fixácie úroku. 

UniCredit Bank – hypotéka

UniCredit Bank má v ponuke hypotéku pod názvom Hypoúver Invest. Aké výhody UniCredit hypotéka prináša?

 • výška hypotéky od 3 300 € do max. 90 % zo založenej nehnuteľnosti
 • splatnosť úveru od 1 do 30 rokov
 • nízka úroková sadzba s možnosťou fixácie na 2, 3, 4, 5 aj 10 rokov
 • bez poplatku za poskytnutie úveru
 • hypotekárny úver bez dokladovania príjmu

Účel Hypoúveru Invest:

 1. nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti alebo jej časti (vrátane vyporiadania BSM)
 2. výstavba alebo zmena dokončených stavieb
 3. údržba tuzemských nehnuteľností
 4. splatenie poskytnutého úveru, použitého na účely podľa bodov 1. až 3.
 5. kombinácia účelu  podľa bodov  1. až 4. s bezúčelovou časťou úveru: ak výška úveru nepresahuje 80 % z hodnoty zabezpečenia môže byť 40 % zo sumy úveru použitých bez dokladovania účelu

Mimoriadna splátka môže byť až do výšky 20 % zo zostatku hypoúveru a mesiac pred každým výročím podpisu úverovej zmluvy je bez poplatku.

Predčasné splatenie hypotéky od UnicCredit Bank je pri výročí fixácie úrokovej sadzby bez poplatku. Mimo výročia fixácie skutočné náklady priamo súvisia so žiadosťou o predčasné splatenie a predstavujú max. 1 % z predčasne splatenej sumy.

Výhodné pôžičky sa dajú odhadnúť pomocou kalkulačky úveru

Pôžičky sa stali dôležitým spôsobom finančných transakcií pre spoločnosti a domácnosti po celom svete. V niektorých prípadoch je možné použiť ich na financovanie investícií alebo plánovanie životných účelov. Ktoré pôžičky sú výhodné?

Kalkulačka úveru je dôležitým nástrojom pre každého, kto hľadá výhodnú pôžičku. Umožňuje odhadnúť náklady a príslušné splátky pred získaním úveru. Spoločnosti poskytujúce úvery majú tieto kalkulačky na svojich webových stránkach a ich účelom je vytvoriť prehľad o tom, čo spotrebiteľ môže očakávať pri úverovaní peňazí.

Kalkulačka spotrebného úveru je navrhnutá tak, aby pomohla získať presné informácie o nákladoch na úver. Na základe týchto informácií sa môžu spotrebitelia rozhodnúť, či je pre nich výhodnejšie ísť do úveru, alebo nie. Príklad takejto kalkulačky predstavuje splátková kalkulačka Home Credit.

V nasledujúcich odstavcoch sú uvedené jedny z najvýhodnejších pôžičiek poskytovaných bankami na slovenskom finančnom trhu. Niektoré z nich dokonca umožňujú predčasné splatenie úplne bez poplatkov pokút a penále.

Tatra banka – pôžička

Jedným z finančných produktov, ktoré ponúka Tatra banka, je pôžička pod názvom Bezúčelový spotrebný úver. Možno si ho vybaviť online bez návštevy pobočky a banka sa zaväzuje vrátiť až polovicu úrokov pri jeho riadnom splácaní.

Bezúčelový úver od Tatra banky je možné získať:

 • vo výške od 500 € do 30 000 €
 • na obdobie 12 až 96 mesiacov
 • s nemennou úrokovou sadzbou od 6,49 % ročne 
 • s poplatkom za úver vo výške 2 % z výšky poskytnutého úveru, max. 300 €
 • so 100 % zľavou z poplatku za nový úver, ak klient ešte nemá v Tatra banke Bezúčelový úver
 • bez spoludlžníka a ručiteľa

Na výpočet výšky pôžičky a jej mesačnej splátky možno použiť online kalkulačky úveru na webových stránkach Tatra banky. Zadaním údajov do kalkulačky klient získa presnejšiu informáciu o možnostiach úveru.

Schvaľovanie žiadosti o úver zahŕňa posúdenie bonity a schopnosti splácať úver. Po schválení žiadosti banka pripraví zmluvnú dokumentáciu.

Aj Tatra banka umožňuje predčasné splatenie pôžičky. Každý mesiac banka ponúka možnosť skrátiť si dobu splácania Extra splátkou a ušetriť. Extra splátky možno realizovať každý mesiac až do výšky 3-násobku mesačnej splátky z pohodlia domova, cez Internet bankingTB alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Tatra banka.

SLSP – Spotrebný úver pre budúcnosť

Slovenská sporiteľňa (SLSP) má k dispozícii nielen hypotekárne úvery, ale aj viacero typov pôžičiek. Jedným z nich je aj Spotrebný úver pre budúcnosť. Keďže ide o bankový úver, treba sa pripraviť na preverenie registra dlžníkov. Úver bez registra sa skôr dá nájsť v nebankových spoločnostiach.

Cieľom SLSP úveru je podporiť obnovu rodinných domov, ktorá vedie k zníženiu energetickej náročnosti domov. Žiadateľ musí byť uvedený ako vlastník na liste vlastníctva rodinného domu.

Výhody spotrebného úveru SLSP:

 • výška úveru až do 28 000 €
 • zvýhodnená úroková sadzba od 4,99 % p. a.
 • splatnosť až do 10 rokov
 • 100% zľava z poplatku za poskytnutie úveru
 • možnosť získať štátny príspevok

Štátny príspevok poskytne Slovenská agentúra životného prostredia po splnení podmienok výzvy. Žiadosť o príspevok na obnovu rodinného domu si možno podať prostredníctvom online formulára zverejneného na stránke obnovdom.sk

Príspevok možno využiť na rôzne účely, napríklad na:

 • zaplatenie a výmenu otvorových konštrukcií
 • inštaláciu nového systému na vykurovanie a ohrev vody
 • vytvorenie zelenej strechy
 • inštalácia akumulačnej nádrže na dažďovú vodu
 • odstránenie azbestu

Aktuálne je možné získať príspevok až do výšky 19 000 €.

ČSOB – pôžička

ČSOB má v ponuke rôzne typy úverov – hypotéku, ČSOB spotrebný úver, kreditnú kartu, refinancovanie úveru a povolené prečerpanie. Čo možno získať s pôžičkou od ČSOB?

 • pôžička od 600 € do 40 000 € na čokoľvek
 • splatnosť pôžičky od 1 do 8 rokov
 • úrok od 6,19 % – výsledná úroková sadzba závisí od komplexného posúdenia žiadosti po zohľadnení poskytnutých zliav
 • rýchle a jednoduché zriadenie, úver bez dokladovania účelu, ručenia alebo potreby zakladať nehnuteľnosť
 • možnosť mimoriadnych splátok bez poplatku
 • zľava 1 % z úrokovej sadzby pre klientov s hypotékou v ČSOB
 • jednorazový poplatok za poskytnutie pôžičky vo výške 50 € bez ohľadu na výšku úveru

Pri štandardnej žiadosti vie ČSOB banka poskytnúť rýchlu pôžičku približne do 15 minút. V prípade individuálneho posúdenia žiadosti sa čas schvaľovania môže predĺžiť. Väčšinu žiadostí o úver však ČSOB schváli už do 24 hodín. Rýchle pôžičky poskytuje aj nebanková spoločnosť finzo.sk.

ČSOB ako jedna z mála bánk na slovenskom trhu poskytuje predčasné splatenie pôžičky v podobe mimoriadnych splátok úplne bez poplatkov, pokút či penále.

ČSOB – refinancovanie úverov

Úver na refinancovanie od ČSOB je úver, ktorý slúži na splatenie iných, už poskytnutých úverov. Časť úveru môže byť čerpaná aj bezúčelovo priamo na bežný účet klienta.

Výhody refinancovania úverov v ČSOB:

 • rýchle a jednoduché zriadenie aj online
 • finančné prostriedky od 600 € do 40 000 €
 • jednorazový poplatok 50 € za spracovanie úveru bez závislosti od výšky úveru
 • splatnosť úveru sa dá určiť ľubovoľne od 1 do 8 rokov

Jedna splátka mesačne pozdvihne bankovanie na lepšiu úroveň. Banka teda ponúka zlepšenie financií spojením niekoľkých úverov a pôžičiek do jedného s výhodným úrokom. Mesačne teda za tú istú sumu možno platiť menej. Netreba tak mať prehľad o rôznych dátumoch splatnosti a byť v strese, či bude mať človek na svojom účte dostatok prostriedkov.