Predčasné splatenie úveru – možno to aj bez pokút a penále

predcasne-splatenie-uveru

Sporiť počas splácania hypotéky? V dnešnej dobe je to naozaj možné. Dajú sa na to využiť rôzne sporiace schémy, vďaka ktorým si človek sám nastavú podmienky, vďaka ktorým svoj úver splatí podstatne skôr. Možno predčasne splatiť úver aj bez pokút a poplatkov?

Predčasné splatenie úveru je bežnou praxou, čo môže byť motivované zlepšením finančnej situácie a potrebou odstrániť záväzok v podobe pravidelných splátok. Niektorí dlžníci sa rozhodnú predčasne splatiť úver aj pri jeho refinancovaní.

Predčasné splatenie úveru

V prípade, že klient v banke uhradí predčasne nesplatenú časť úverovej pohľadávky v dohodnutej lehote splatnosti úveru, ide o predčasné splatenie úveru. Dohoda medzi bankou a klientom o predčasnom splatení musí byť vždy písomná. V niektorých prípadoch môže banka spoplatniť predčasné splatenie úveru.

Predčasné splatenie úveru je splatenie celého zmluvného záväzku alebo jeho časti pred ukončením doby splatnosti úveru. Podmienky predčasného splatenia úveru banke sú určované smernicou EÚ a podľa nej upraveného zákona o bankách.

Záväzok je možné splatiť predčasne podľa novely zákona č. 106/2014 Z. z. Pri splátke úveru, splátke s mimoriadnym navýšením a medziúvere platia iné podmienky.

Psychologický i ekonomický aspekt predčasného splatenia úveru spôsobuje dlžníkom istú záťaž, najmä v prípade finančných náročností spojených s neplatením úveru. Pravidelné mesačné splátky a mínusový zostatok na účte by v prípade finančných problémov mohli priniesť značné problémy.

Predčasné splatenie hypotéky

Predčasné aj čiastočne zvýšené splatenie hypotéky je tiež možné. Za predčasné splatenie hypotéky sa už za určitých v zákone stanovených podmienok neplatia poplatky. Novela zákona o bankách stanovuje možnosť predčasného splatenia úrokov, poplatkov a iných finančných nákladov.

V súlade so zákonom 106/2014 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách, pri hypotekárnych úveroch je zakázané účtovať dodatočné poplatky zo strany veriteľa – banky alebo iných finančných inštitúcií v prípade predčasného splácania.

Alternatívne, je možné využiť ďalší hypotekárny úver na vyrovnanie súčasnej hypotéky bez nutnosti platiť dlžníkovi náhradu nákladov v podobe poplatku.

VÚB hypotéka – kalkulačka

VÚB banka ponúka Hypotéku na bývanie s výhodnými podmienkami. Čo človek získa čerpaním hypotéjy od VÚB?

 • hypotéka vo výške od 10 000 € do 500 000 €
 • doba splácania od 1 až do 30 rokov
 • výhodná úroková sadzba od 4,39 % p.a.
 • široký výber fixácie

Mimoriadne splátky môžu uľahčiť predčasné splatenie hypotéky od VÚB. Poplatok sa za ne platí, avšak je možné o ne požiadať. Príležitostné mimoriadne splátky môžu byť realizované vždy k výročiu fixácie úrokovej sadzby alebo k výročiu podpisu zmluvy. Za tieto mimoriadne splátky sa neplatí poplatok a sú možné v rámci platnej legislatívy raz ročne vo výške 20 % z istiny úveru.

Výpočet splátky a výšky hypotéky od VÚB umožňuje online kalkulačka na webových stránkach banky. S hypotekárnou kalkulačkou si možno vypočítať mesačnú splátku hypotéky od VÚB banky. Výpočet hypotéky berie do úvahy potrebnú výšku hypotéky spolu so želanou dobou splatnosti a dobou fixácie úroku. 

UniCredit Bank – hypotéka

UniCredit Bank má v ponuke hypotéku pod názvom Hypoúver Invest. Aké výhody UniCredit hypotéka prináša?

 • výška hypotéky od 3 300 € do max. 90 % zo založenej nehnuteľnosti
 • splatnosť úveru od 1 do 30 rokov
 • nízka úroková sadzba s možnosťou fixácie na 2, 3, 4, 5 aj 10 rokov
 • bez poplatku za poskytnutie úveru
 • hypotekárny úver bez dokladovania príjmu

Účel Hypoúveru Invest:

 1. nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti alebo jej časti (vrátane vyporiadania BSM)
 2. výstavba alebo zmena dokončených stavieb
 3. údržba tuzemských nehnuteľností
 4. splatenie poskytnutého úveru, použitého na účely podľa bodov 1. až 3.
 5. kombinácia účelu  podľa bodov  1. až 4. s bezúčelovou časťou úveru: ak výška úveru nepresahuje 80 % z hodnoty zabezpečenia môže byť 40 % zo sumy úveru použitých bez dokladovania účelu

Mimoriadna splátka môže byť až do výšky 20 % zo zostatku hypoúveru a mesiac pred každým výročím podpisu úverovej zmluvy je bez poplatku.

Predčasné splatenie hypotéky od UnicCredit Bank je pri výročí fixácie úrokovej sadzby bez poplatku. Mimo výročia fixácie skutočné náklady priamo súvisia so žiadosťou o predčasné splatenie a predstavujú max. 1 % z predčasne splatenej sumy.

Výhodné pôžičky sa dajú odhadnúť pomocou kalkulačky úveru

Pôžičky sa stali dôležitým spôsobom finančných transakcií pre spoločnosti a domácnosti po celom svete. V niektorých prípadoch je možné použiť ich na financovanie investícií alebo plánovanie životných účelov. Ktoré pôžičky sú výhodné?

Kalkulačka úveru je dôležitým nástrojom pre každého, kto hľadá výhodnú pôžičku. Umožňuje odhadnúť náklady a príslušné splátky pred získaním úveru. Spoločnosti poskytujúce úvery majú tieto kalkulačky na svojich webových stránkach a ich účelom je vytvoriť prehľad o tom, čo spotrebiteľ môže očakávať pri úverovaní peňazí.

Kalkulačka spotrebného úveru je navrhnutá tak, aby pomohla získať presné informácie o nákladoch na úver. Na základe týchto informácií sa môžu spotrebitelia rozhodnúť, či je pre nich výhodnejšie ísť do úveru, alebo nie. Príklad takejto kalkulačky predstavuje splátková kalkulačka Home Credit.

V nasledujúcich odstavcoch sú uvedené jedny z najvýhodnejších pôžičiek poskytovaných bankami na slovenskom finančnom trhu. Niektoré z nich dokonca umožňujú predčasné splatenie úplne bez poplatkov pokút a penále.

Tatra banka – pôžička

Jedným z finančných produktov, ktoré ponúka Tatra banka, je pôžička pod názvom Bezúčelový spotrebný úver. Možno si ho vybaviť online bez návštevy pobočky a banka sa zaväzuje vrátiť až polovicu úrokov pri jeho riadnom splácaní.

Bezúčelový úver od Tatra banky je možné získať:

 • vo výške od 500 € do 30 000 €
 • na obdobie 12 až 96 mesiacov
 • s nemennou úrokovou sadzbou od 6,49 % ročne 
 • s poplatkom za úver vo výške 2 % z výšky poskytnutého úveru, max. 300 €
 • so 100 % zľavou z poplatku za nový úver, ak klient ešte nemá v Tatra banke Bezúčelový úver
 • bez spoludlžníka a ručiteľa

Na výpočet výšky pôžičky a jej mesačnej splátky možno použiť online kalkulačky úveru na webových stránkach Tatra banky. Zadaním údajov do kalkulačky klient získa presnejšiu informáciu o možnostiach úveru.

Schvaľovanie žiadosti o úver zahŕňa posúdenie bonity a schopnosti splácať úver. Po schválení žiadosti banka pripraví zmluvnú dokumentáciu.

Aj Tatra banka umožňuje predčasné splatenie pôžičky. Každý mesiac banka ponúka možnosť skrátiť si dobu splácania Extra splátkou a ušetriť. Extra splátky možno realizovať každý mesiac až do výšky 3-násobku mesačnej splátky z pohodlia domova, cez Internet bankingTB alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Tatra banka.

SLSP – Spotrebný úver pre budúcnosť

Slovenská sporiteľňa (SLSP) má k dispozícii nielen hypotekárne úvery, ale aj viacero typov pôžičiek. Jedným z nich je aj Spotrebný úver pre budúcnosť. Keďže ide o bankový úver, treba sa pripraviť na preverenie registra dlžníkov. Úver bez registra sa skôr dá nájsť v nebankových spoločnostiach.

SLSP úver má za cieľ poskytnúť podporu pre obnovu rodinných domov, ktorá povedie k zníženiu ich energetických nárokov. Osoba, ktorá požaduje úver, musí byť uvedená ako vlastník rodinného domu v liste vlastníctva.

Výhody spotrebného úveru SLSP:

 • výška úveru až do 28 000 €
 • zvýhodnená úroková sadzba od 4,99 % p. a.
 • splatnosť až do 10 rokov
 • 100% zľava z poplatku za poskytnutie úveru
 • možnosť získať štátny príspevok

Štátny príspevok na obnovu rodinného domu bude poskytnutý po splnení požiadaviek výzvy zo strany Slovenskej agentúry životného prostredia. Možno podať žiadosť o príspevok prostredníctvom online formulára, ktorý je k dispozícii na webovej stránke obnovdom.sk.

Príspevok možno využiť na rôzne účely, napríklad na:

 • zaplatenie a výmenu otvorových konštrukcií
 • inštaláciu nového systému na vykurovanie a ohrev vody
 • vytvorenie zelenej strechy
 • inštalácia akumulačnej nádrže na dažďovú vodu
 • odstránenie azbestu

Aktuálne je možné získať príspevok až do výšky 19 000 €.

ČSOB – pôžička

ČSOB má v ponuke rôzne typy úverov – hypotéku, ČSOB spotrebný úver, kreditnú kartu, refinancovanie úveru a povolené prečerpanie. Čo možno získať s pôžičkou od ČSOB?

 • pôžička od 600 € do 40 000 € na čokoľvek
 • splatnosť pôžičky od 1 do 8 rokov
 • úrok od 6,19 % – výsledná úroková sadzba závisí od komplexného posúdenia žiadosti po zohľadnení poskytnutých zliav
 • rýchle a jednoduché zriadenie, úver bez dokladovania účelu, ručenia alebo potreby zakladať nehnuteľnosť
 • možnosť mimoriadnych splátok bez poplatku
 • zľava 1 % z úrokovej sadzby pre klientov s hypotékou v ČSOB
 • jednorazový poplatok za poskytnutie pôžičky vo výške 50 € bez ohľadu na výšku úveru

ČSOB banka ponúka rýchlu pôžičku v priemere do 15 minút pri štandardnej žiadosti. Čas schvaľovania sa v prípade individuálneho posúdenia môže predĺžiť. Väčšina žiadostí o úver býva schválená do 24 hodín. Taktiež, nebanková spoločnosť finzo.sk poskytuje rýchle pôžičky.

ČSOB ako jedna z mála bánk na slovenskom trhu poskytuje predčasné splatenie pôžičky v podobe mimoriadnych splátok úplne bez poplatkov, pokút či penále.

ČSOB – refinancovanie úverov

Refinancovací úver od ČSOB je úver, ktorý slúži na splatenie už poskytnutých úverov. Časť tohto úveru môže byť vyčerpaná bezúčelovo priamo na bežnom účte klienta.

Výhody refinancovania úverov v ČSOB:

 • rýchle a jednoduché zriadenie aj online
 • finančné prostriedky od 600 € do 40 000 €
 • jednorazový poplatok 50 € za spracovanie úveru bez závislosti od výšky úveru
 • splatnosť úveru sa dá určiť ľubovoľne od 1 do 8 rokov

Jedna splátka mesačne pozdvihne bankovanie na lepšiu úroveň. Banka teda ponúka zlepšenie financií spojením niekoľkých úverov a pôžičiek do jedného s výhodným úrokom. Mesačne teda za tú istú sumu možno platiť menej. Netreba tak mať prehľad o rôznych dátumoch splatnosti a byť v strese, či bude mať človek na svojom účte dostatok prostriedkov.