Získať pôžičku na podnikanie je náročné – ako docieliť schválenie

pozicka-pre-podnikatelov

Jednou z možností financovania štartu vlastného podnikania alebo rozšírenia existujúceho podniku je čerpanie podnikateľského úveru. Podnikateľský úver môžu získať tak začínajúci podnikatelia, ako aj tí, ktorí už na trhu nejakú dobu pôsobia. Ako docieliť schválenie pôžičky na podnikanie?

Pôžička pre podnikateľov je úver, ktorý je určený na podnikanie. V princípe je možné vybrať si medzi bankovými a nebankovými úverovými produktmi, pričom banková pôžička na podnikanie je najčastejšia pre väčšie firmy.

Čo je živnosť?

Živnosť je najjednoduchšia forma podnikania. Čo je živnosť podľa zákona? Podľa živnostenského zákona sa živnosťou rozumie sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených týmto zákonom.

Živnostník ručí za svoje záväzky celým svojím majetkom a po jeho smrti záväzky nezanikajú. Živnostenský zákon nevymedzuje, čo môže byť živnosťou, ale obsahuje tzv. negatívne vymedzenie, teda určuje, čo živnosťou nie je. Každá živnosť je podnikaním, no nie každé podnikanie je živnosťou.

Živnosti sa delia na voľné, remeselené a viazané:

 • remeselné – podmienkou prevádzkovania je odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore
 • viazané – podmienkou prevádzkovania je odborná spôsobilosť získaná inak
 • voľné – podmienkou prevádzkovania živnosti nie je odborná spôsobilosť; preukazovanie odbornej ani inej spôsobilosti sa nevyžaduje

Pre všetky druhy živností platia všeobecné podmienky. Čo je potrebné na založenie živnosti?

 • vek 18 rokov
 • spôsobilosť na právne úkony
 • bezúhonnosť

Živnostník ručí celým svojím majetkom za záväzky neobmedzene – aj súkromným majetkom.

Pôžičky pre živnostníkov

Pôžička pre živnostníkov sa dá získať buď ako bankový, alebo nebankový úver a výber je pomerne veľký. Výška a podmienky pôžičiek sa líšia v závislosti od veriteľa, ale zvyčajne sa pohybujú od niekoľko stoviek eur až po niekoľko desiatok tisíc eur. Doba splácania sa tiež líši, avšak zvyčajne je v rozmedzí od jedného do piatich rokov.

Pri žiadosti o pôžičku pre živnostníkov je dôležité mať podrobný podnikateľský plán a vedieť preukázať schopnosť splácať úver. Podstatné je byť pripravený predložiť doklady o príjme a finančné záznamy za dva až tri roky. Okrem toho sa často vyžaduje preukázanie finančnej stability podniku.

Nebankové úvery sú pre živnostníkov obľúbenou alternatívou, ak si chcú požičať menšiu či väčšiu finančnú čiastku. Nebankovky spravidla nemávajú tak prísne nastavené podmienky ako banky, takže žiadateľ má väčšiu pravdepodobnosť, že uspeje. 

Využitie pôžičky pre živnostníkov

Spôsoby, akými možno využiť pôžičku pre živnostníkov, je viacero. Tu je niekoľko z možných využití podnikateľských úverov:

 1. financovanie prevádzky – nákup zásob alebo krytie sezónnych výkyvov
 2. investícia – dlhodobá alebo strednodobá investícia, nákup majetku, investičná výstavba alebo rekonštrukcia
 3. expanzia do zahraničia
 4. nákup automobilov – cez podnikateľský úver možno rozšíriť vozový park spoločnosti
 5. developerský projekt – postavenie vlastného hotelu alebo inej nehnuteľnosti
 6. bežný úver na čokoľvek

Ak je biznis plán a nápad skutočne dobrý a podnikateľ si plánuje požičať na čokoľvek spojené s podnikaním, pôžičku bez problémov splatí.

Silverside – nebanková pôžička pre živnostníkov

Dobrým príkladom poskytovateľov pôžičiek pre živnostníkom je nebanková spoločnosť Silverside. Tá poskytuje tzv. Rozumnú pôžičku:

 • pôžička od 500 € do 10 000 €
 • doba splatnosti od 1 roka do 8 rokov
 • ročná úroková sadzba od 19 %
 • bezúčelová pôžička
 • bez poplatku za poskytnutie
 • potrebné doložiť živnostenský list (alebo výpis z obchodného registra) 

Potrebné doklady požadované od klienta za účelom posúdenia žiadosti o pôžičku:

 • platný občiansky preukaz v prípade cudzieho štátneho príslušníka platné povolenie na trvalý pobyt na území SR
 • vodičský preukaz, cestovný pas alebo preukaz poistenca zdravotného poistenia
 • výpis z účtu
 • potvrdenie o príjme vystavené zamestnávateľom
 • ďalšie doklady preukazujúce príjmy a výdavky

Pre podnikateľov na čokoľvek a s rýchlym vybavením je možné získať nebankové úvery aj formou SMS pôžičky. Pre živnostníkov nie sú síce žiadne špeciálne úvery tohto typu, ale dostupné sú pre nich bežné SMS úvery ako aj pre každého iného žiadateľa.

Získanie podnikateľského úveru nie je jednoduché

Výška poskytnutých finančných prostriedkov, výška úrokovej sadzby, doba splácania a zložitosť sprievodnej administratívny predstavujú len niektoré faktory, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohe pri výbere a získaní podnikateľského úveru.

V tejto súvislosti je nutné spomenúť, že pri žiadosti o podnikateľský úver, sú na tom všeobecne horšie začínajúci podnikatelia v porovnaní s tými, ktorí už na trhu pôsobia nejakú dobu. Pri poskytovaní podnikateľských úverov banky často žiadajú preukázanie histórie firmy, ktorú musia podnikatelia dokladovať príslušnými výkazmi.

Bežne pritom dochádza k situácii, že aj napriek dlhšej existencii žiadateľ úver napokon aj tak nezíska. Dôvodom je fakt, že mnohí poskytovatelia úverov vyžadujú kladnú históriu spoločnosti. To znamená, že firma musí za určité obdobie, napríklad posledných 12 alebo 24 mesiacov vykazovať zisk vo svojom účtovníctve.

Mnohí podnikatelia tak potvrdzujú, že získanie úveru na podnikanie nie je žiadna prechádzka ružovou záhradou a tento proces okrem iného sprevádza aj zdĺhavá a náročná administratíva. Ak niekto žiada o podnikateľský úver ako začínajúci podnikateľ, väčšina spoločností si vyžaduje vypracovaný podnikateľský zámer a finančný plán. Dnes sa do čoraz populárnejším stáva podnikanie z domu.

Podnikateľský úver – ako docieliť jeho schválenie

Výhodný úver a pôžička pre začínajúcich podnikateľov sa dá získať z hľadiska úročenia jedine v banke. Avšak to len za podmienky, že buď mal podnikateľ či živnostník dostatočný príjem za posledné obdobie, alebo v prípade, ak má ručenie alebo ručiteľa.

Pokiaľ žiadateľ pracoval predtým tak, že mu pravidelný príjem chodil na účet, môže si požičať bežný úver pre fyzické osoby. Ak má aj ručenie, napríklad buď ručenie majetkom alebo ručiteľom, môže skúsiť aj podnikateľské pôžičky.

Viacero podnikateľov a živnostníkov hľadá aj produkt nazývaný nenávratná pôžička pre začínajúcich podnikateľov. Ide o finančný príspevok, ktorý je súčasťou podpory od štátu, a teda nie je to klasická komerčná pôžička.

Na začiatok podnikania sa však dá získať aj podnikateľská pôžička od nebankových spoločností, a to vtedy, ak má žiadateľ ručiteľa alebo vie ručiť napríklad nehnuteľnosťou. Vyžaduje sa však obvykle podnikanie aspoň 3 mesiace a tieto úvery majú oveľa vyšší úrok ako tie bankové.

Pôžička na podnikanie od VÚB

Podnikateľ môže vo VÚB banke využiť Profiúver. Ide o bezúčelovú pôžičku na podnikanie. Slúži na financovanie prevádzkových podnikateľských potrieb klienta bez potreby preukazovať účel ich použitia, s jednorazovým poskytnutím na podnikateľský bežný účet klienta.

Aké výhody prináša pôžička na podnikanie – Profiúver od VÚB banky?

 • pôžička od 3 000 € do 300 000 €
 • splatnosť pri kontokorentnej forme od 6 do 12 mesiacov
 • splatnosť pri termínovanej forme od 1 do 6 rokov
 • ročná úroková sadzba od 5 % ročne

Podmienky na poskytnutie úveru:

 • právnická alebo fyzická osoba (podnikateľ)
 • existujúci klient – minimálne 1 rok vykonáva podnikateľskú činnosť (1 ukončené účtovné obdobie)
 • nový klient – minimálne 2 roky vykonáva podnikateľskú činnosť (2 ukončené účtovné obdobia)
 • spĺňa stanovené kritériá VÚB banky pre bonitu podnikateľského subjektu

Na poskytnutie úveru vyžaduje VÚB len minimum dokumentov. Požiadať oň môžu klienti aj neklienti, k žiadosti treba doložiť len daňové priznanie a účtovnú uzávierku. Samozrejmosťou ale je doklad preukazujúci oprávnenie na podnikateľskú činnosť, t.j. živnostenský list. 

ČSOB – Investičný úver pre podnikateľov

Medzi mnohými inými produktami a pôžičkami ČSOB ponúka aj Investičný úver pre podnikateľov.

Aké sú parametre Investičného úveru od ČSOB?

 • úverový limit od 4 000 € do 500 000 €
 • splatnosť 1 až 15 rokov
 • využitie: kúpa a rekonštrukcia nehnuteľností, nákup áut, strojov, prevádzkové potreby, refinancovanie a konsolidácia úverov
 • vyhlásenie ručiteľa a v prípade vyšších limitov nehnuteľnosť

Aké výhody získajú podnikatelia čerpaním tohto úveru?

 • čerpanie prostriedkov na mieru
 • rýchly schvaľovací proces
 • aj bez dokladovania účelu
 • poistenie majetku, strojov, elektronických zariadení a poistenie zodpovednosti za škodu
 • možnosť bezplatných mimoriadnych splátok 2x ročne

Podmienkami zriadenia Investičného úveru v pobočke banky je sídlo na území SR, aktívne podnikanie minimálne 1 rok a ročný obchodný obrat minimálne 10 000 €.

Slovenská požičovňa – nebanková pôžička pre podnikateľov

Slovenská požičovňa sa radí k nebankovým spoločnostiam, ktorá pôsobí na trhu už vyše dvadsať rokov. Špecializuje sa na rýchle a bezstarostné pôžičky s malým množstvom dokladovania. Jej dlhoročné pôsobenia na trhu zaručuje spoľahlivosť a kvalitu poskytovaných služieb.

Najľahšia pôžička je vhodná aj pre podnikateľov a dôchodcov do veku 68 rokov. V prípade potreby je možné splátku odložiť či pôžičku naopak predčasne splatiť.

Základné parametre Najľahšej pôžičky sú nasledovné:

 • pôžička od 600 € do 5 000 €
 • mesačná splátka od 16 €
 • doba splatnosti od 1 do 5 rokov
 • bezúčelová pôžička
 • možnosť predčasného splatenia pôžičky
 • možnosť požiadať o odloženie splátky

Ak chce niekto požiadať o túto pôžičku, tak jednoducho vyplní online formulár. Peniaze po schválení dostane do 24 hodín na účet.

Revolvingový úver pre podnikateľov

Vhodnou alternatívou pre podnikateľov môže byť aj revolvingový úver. O čo vlastne ide? Každý, kto niekedy použil kreditnú kartu, použil revolvingový úver. Tento úver môže predstavovať pohodlný spôsob financovania veľkých výdavkov, každodenných nákupov a získavania odmien.

Tento typ úveru poskytuje úverový limit, ktorý je možné minúť, splatiť a opäť minúť. Pochopenie toho, ako revolvingový úver funguje, pomôže získať čo najviac z revolvingových úverových účtov.

Napríklad pri úverovom rámci (limite) 2 000 € a vyčerpanej sume 1 000 € má klient ešte stále k dispozícii 1 000 € predstavujúcich nevyčerpaný limit (disponibilný zostatok). Ak uhradí splátku vo výške 500 €, bude mať k dispozícii 1 500 €.

Veľa bánk poskytuje takzvané firemné kreditné karty, ktoré môžu byť tiež jednou z ciest, ako si požičať peniaze na podnikanie.