Získať pôžičku na podnikanie je náročné – ako docieliť schválenie

pozicka-pre-podnikatelov

Jednou z možností financovania štartu vlastného podnikania alebo rozšírenia existujúceho podniku je čerpanie podnikateľského úveru. Podnikateľský úver môžu získať tak začínajúci podnikatelia, ako aj tí, ktorí už na trhu nejakú dobu pôsobia. Ako docieliť schválenie pôžičky na podnikanie?

Pôžička pre podnikateľov je úver, ktorý je určený na podnikanie. V princípe je možné vybrať si medzi bankovými a nebankovými úverovými produktmi, pričom banková pôžička na podnikanie je najčastejšia pre väčšie firmy.

Čo je živnosť?

Živnosť je najjednoduchšia forma podnikania. Čo je živnosť podľa zákona? Podľa živnostenského zákona sa živnosťou rozumie sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených týmto zákonom.

Živnostník ručí za svoje záväzky celým svojím majetkom počas svojho života a aj po jeho smrti záväzky zostávajú platné. Podľa živnostenského zákona nie je možné presne definovať, čo môže byť považované za živnosť. Avšak, zákon obsahuje určené kritériá, ktoré živnosťou byť nesmie. Každá živnosť sa považuje za podnikanie, avšak nie každé podnikanie je zákonite živnosťou.

Živnosti sa delia na voľné, remeselené a viazané:

 • remeselné – podmienkou prevádzkovania je odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore
 • viazané – podmienkou prevádzkovania je odborná spôsobilosť získaná inak
 • voľné – podmienkou prevádzkovania živnosti nie je odborná spôsobilosť; preukazovanie odbornej ani inej spôsobilosti sa nevyžaduje

Pre všetky druhy živností platia všeobecné podmienky. Čo je potrebné na založenie živnosti?

 • vek 18 rokov
 • spôsobilosť na právne úkony
 • bezúhonnosť

Živnostník ručí celým svojím majetkom za záväzky neobmedzene – aj súkromným majetkom.

Pôžičky pre živnostníkov

Pôžička pre živnostníkov sa dá získať buď ako bankový, alebo nebankový úver a výber je pomerne veľký. Výška a podmienky pôžičiek sa líšia v závislosti od veriteľa, ale zvyčajne sa pohybujú od niekoľko stoviek eur až po niekoľko desiatok tisíc eur. Doba splácania sa tiež líši, avšak zvyčajne je v rozmedzí od jedného do piatich rokov.

Pri žiadosti o pôžičku pre živnostníkov, je dôležité, aby bol k dispozícii detailný podnikateľský plán a dokázal schopnosť splácať pôžičku. Je nevyhnutné byť pripravený poskytnúť potrebné dokumenty o príjme a finančných záznamoch za posledné dva až tri roky. Taktiež sa často vyžaduje preukázať finančnú stabilitu firmy.

Pre živnostníkov sú nebankové úvery populárnou možnosťou, ak potrebujú financie. Nebankové organizácie zvyčajne nie sú tak prísne ako banky a žiadateľom poskytujú väčšiu šancu na úspech. 

Využitie pôžičky pre živnostníkov

Spôsoby, akými možno využiť pôžičku pre živnostníkov, je viacero. Tu je niekoľko z možných využití podnikateľských úverov:

 1. financovanie prevádzky – nákup zásob alebo krytie sezónnych výkyvov
 2. investícia – dlhodobá alebo strednodobá investícia, nákup majetku, investičná výstavba alebo rekonštrukcia
 3. expanzia do zahraničia
 4. nákup automobilov – cez podnikateľský úver možno rozšíriť vozový park spoločnosti
 5. developerský projekt – postavenie vlastného hotelu alebo inej nehnuteľnosti
 6. bežný úver na čokoľvek

Ak je biznis plán a nápad skutočne dobrý a podnikateľ si plánuje požičať na čokoľvek spojené s podnikaním, pôžičku bez problémov splatí.

Silverside – nebanková pôžička pre živnostníkov

Dobrým príkladom poskytovateľov pôžičiek pre živnostníkom je nebanková spoločnosť Silverside. Tá poskytuje tzv. Rozumnú pôžičku:

 • pôžička od 500 € do 10 000 €
 • doba splatnosti od 1 roka do 8 rokov
 • ročná úroková sadzba od 19 %
 • bezúčelová pôžička
 • bez poplatku za poskytnutie
 • potrebné doložiť živnostenský list (alebo výpis z obchodného registra) 

Potrebné doklady požadované od klienta za účelom posúdenia žiadosti o pôžičku:

 • platný občiansky preukaz v prípade cudzieho štátneho príslušníka platné povolenie na trvalý pobyt na území SR
 • vodičský preukaz, cestovný pas alebo preukaz poistenca zdravotného poistenia
 • výpis z účtu
 • potvrdenie o príjme vystavené zamestnávateľom
 • ďalšie doklady preukazujúce príjmy a výdavky

Pre živnostníkov je možné získať nebankové úvery aj prostredníctvom SMS pôžičky. Tento spôsob financovania je výhodný pre podnikateľov, ktorí potrebujú rýchlo vybaviť financie. Aj keď neexistujú špeciálne SMS úvery pre živnostníkov, majú k dispozícii bežné SMS úvery dostupné pre všetkých žiadateľov.

Získanie podnikateľského úveru nie je jednoduché

Pri výbere a získaní podnikateľského úveru majú zásadnú rolu niektoré faktory, ako napríklad poskytnutá výška finančných prostriedkov, úroková sadzba, doba splácania a zložitosť sprievodnej administratívy.

V tomto kontexte je dôležité zdôrazniť, že pri žiadosti o podnikateľský úver majú obvykle začínajúci podnikatelia nevýhodu v porovnaní s tými, ktorí už dlhšie pôsobia na trhu. Banky často vyžadujú od žiadateľov dôkaz o histórii svojej firmy prostredníctvom relevantných výkazov.

Väčšina žiadateľov o úver má problémy získať úver aj napriek dlhšej existencii. Toto je spôsobené tým, že mnohí poskytovatelia úverov požadujú pozitívnu históriu spoločnosti, čo znamená, že firma musí za posledných 12 alebo 24 mesiacov vykazovať zisk vo svojom účtovníctve.

Mnohí podnikatelia tak potvrdzujú, že získanie úveru na podnikanie nie je žiadna prechádzka ružovou záhradou a tento proces okrem iného sprevádza aj zdĺhavá a náročná administratíva. Ak niekto žiada o podnikateľský úver ako začínajúci podnikateľ, väčšina spoločností si vyžaduje vypracovaný podnikateľský zámer a finančný plán. Dnes sa do čoraz populárnejším stáva podnikanie z domu.

Podnikateľský úver – ako docieliť jeho schválenie

V prípade potreby získať výhodný úver alebo pôžičku pre začínajúcich podnikateľov, sa najlepšie obrátiť na svoju banku. Táto možnosť je dostupná pod podmienkou, že potenciálny žiadateľ má dostatočný príjem za posledné obdobie, prípadne má k dispozícii ručenie alebo ručiteľa.

Ak už má žiadateľ skúsenosti s pravidelným príjmom v minulosti a má aj nehnuteľnosť alebo ručiteľa, môže si vyžiadať úver. V prípade, že má aj podnikateľské skúsenosti a ručiteľa, môže sa pokúsiť o podnikateľský úver.

Viacero podnikateľov a živnostníkov hľadá aj produkt nazývaný nenávratná pôžička pre začínajúcich podnikateľov. Ide o finančný príspevok, ktorý je súčasťou podpory od štátu, a teda nie je to klasická komerčná pôžička.

Aj keď začínanie vlastného podnikania môže byť náročné, existuje možnosť získať podnikateľskú pôžičku od nebankových spoločností. Toto je možné v prípade, že žiadateľ má ručiteľa alebo môže ručiť napríklad nehnuteľnosťou. Pre tento typ úverov je však nutný minimálny čas podnikania až 3 mesiace a úroky sú zvyčajne vyššie ako u bankových pôžičiek.

Pôžička na podnikanie od VÚB

Podnikateľ môže vo VÚB banke využiť Profiúver. Ide o bezúčelovú pôžičku na podnikanie. Slúži na financovanie prevádzkových podnikateľských potrieb klienta bez potreby preukazovať účel ich použitia, s jednorazovým poskytnutím na podnikateľský bežný účet klienta.

Aké výhody prináša pôžička na podnikanie – Profiúver od VÚB banky?

 • pôžička od 3 000 € do 300 000 €
 • splatnosť pri kontokorentnej forme od 6 do 12 mesiacov
 • splatnosť pri termínovanej forme od 1 do 6 rokov
 • ročná úroková sadzba od 5 % ročne

Podmienky na poskytnutie úveru:

 • právnická alebo fyzická osoba (podnikateľ)
 • existujúci klient – minimálne 1 rok vykonáva podnikateľskú činnosť (1 ukončené účtovné obdobie)
 • nový klient – minimálne 2 roky vykonáva podnikateľskú činnosť (2 ukončené účtovné obdobia)
 • spĺňa stanovené kritériá VÚB banky pre bonitu podnikateľského subjektu

Na poskytnutie úveru vyžaduje VÚB len minimum dokumentov. Požiadať oň môžu klienti aj neklienti, k žiadosti treba doložiť len daňové priznanie a účtovnú uzávierku. Samozrejmosťou ale je doklad preukazujúci oprávnenie na podnikateľskú činnosť, t.j. živnostenský list. 

ČSOB – Investičný úver pre podnikateľov

Medzi mnohými inými produktami a pôžičkami ČSOB ponúka aj Investičný úver pre podnikateľov.

Aké sú parametre Investičného úveru od ČSOB?

 • úverový limit od 4 000 € do 500 000 €
 • splatnosť 1 až 15 rokov
 • využitie: kúpa a rekonštrukcia nehnuteľností, nákup áut, strojov, prevádzkové potreby, refinancovanie a konsolidácia úverov
 • vyhlásenie ručiteľa a v prípade vyšších limitov nehnuteľnosť

Aké výhody získajú podnikatelia čerpaním tohto úveru?

 • čerpanie prostriedkov na mieru
 • rýchly schvaľovací proces
 • aj bez dokladovania účelu
 • poistenie majetku, strojov, elektronických zariadení a poistenie zodpovednosti za škodu
 • možnosť bezplatných mimoriadnych splátok 2x ročne

Podmienkami zriadenia Investičného úveru v pobočke banky je sídlo na území SR, aktívne podnikanie minimálne 1 rok a ročný obchodný obrat minimálne 10 000 €.

Slovenská požičovňa – nebanková pôžička pre podnikateľov

Slovenská požičovňa sa radí k nebankovým spoločnostiam, ktorá pôsobí na trhu už vyše dvadsať rokov. Špecializuje sa na rýchle a bezstarostné pôžičky s malým množstvom dokladovania. Jej dlhoročné pôsobenia na trhu zaručuje spoľahlivosť a kvalitu poskytovaných služieb.

Najľahšia pôžička je vhodná aj pre podnikateľov a dôchodcov do veku 68 rokov. V prípade potreby je možné splátku odložiť či pôžičku naopak predčasne splatiť.

Základné parametre Najľahšej pôžičky sú nasledovné:

 • pôžička od 600 € do 5 000 €
 • mesačná splátka od 16 €
 • doba splatnosti od 1 do 5 rokov
 • bezúčelová pôžička
 • možnosť predčasného splatenia pôžičky
 • možnosť požiadať o odloženie splátky

Ak chce niekto požiadať o túto pôžičku, tak jednoducho vyplní online formulár. Peniaze po schválení dostane do 24 hodín na účet.

Revolvingový úver pre podnikateľov

Pre podnikateľov by mohol byť revolvingový úver výhodnou alternatívou. Čo je vlastne revolvingový úver? Je to rovnaká vec ako kreditná karta, ktorú používajú mnohí. Tento typ úveru môže byť pohodlným spôsobom financovania veľkých výdavkov, každodenných nákupov a získavania odmien.

Revolvingové úverové účty poskytujú úverové limity, ktoré je možné využiť, splatiť a znovu využiť. Po pochopení toho, ako fungujú revolvingové úverové účty, bude človek schopný čo najlepšie využiť tieto finančné prostriedky.

Napríklad pri úverovom rámci (limite) 2 000 € a vyčerpanej sume 1 000 € má klient ešte stále k dispozícii 1 000 € predstavujúcich nevyčerpaný limit (disponibilný zostatok). Ak uhradí splátku vo výške 500 €, bude mať k dispozícii 1 500 €.

Veľa bánk poskytuje takzvané firemné kreditné karty, ktoré môžu byť tiež jednou z ciest, ako si požičať peniaze na podnikanie.